Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 5

Zuidas lager op ranglijst duurste locaties
Amsterdam daalt in de ranglijst van duurste kantoorlocaties naar de 26ste plek. Zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar huisvestingslasten voor kantoorruimte van Cushman & Wakefield. Het rapport vergelijkt de huisvestingslasten op 203 locaties in 58 landen. Een jaar geleden stond Amsterdam nog op plaats 22. De hoofdstad is gepasseerd door Warschau, Sao Paolo, Sjanghai en Caracas. (PropertyNL,13 februari 2008)

De koers van de stad
Iedere Amsterdammer vraagt zich wel eens af waar het heen gaat met de stad. Aan de werkzaamheden in en om Amsterdam zijn de veranderingen op korte termijn goed te volgen. Minder duidelijk afleesbaar is per definitie tot welke nu nog onzichtbare nieuwe projecten het huidige bouwen leidt. ARCAM biedt met de tentoonstelling De Koers van de Stad (t/m 12 april) de mogelijkheid om behalve geografische verbanden, die op een kaart te tekenen zijn, ook verbanden in de tijd te zien. Zie verder: http://www.arcam.nl/exposities/programma_nl.html

 

Zienswijze Buurtbewoners Reclame Ernst en Young onder aandacht van Gemeente gebracht

De zienswijzen van de vereniging Irenebuurt en de vereniging Vrienden van het Beatrixpark betreffende de reclameuitingen voor Ernst en Young zijn ingediend bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. Zie http://www.irenebuurt.nl/actueel.html en http://www.vriendenbeatrixpark.nl

 

Symposium (Aangename) stations op 14 maart

Op vrijdag 14 maart organiseert Rover samen met de NS een symposium onder de titel: (aangename) stations. Het symposium vindt plaats bij de Kamer van Koophandel te Leiden.  Leiden is het proefstation  voor het NS-concept wereldstations. Tijd: vanaf 13.00 uur.

Het programma is als volgt opgebouwd:
1. Leiden als proefstation, met als sprekers: de NS-ers Hans van Tongeren (het station als maatschappelijk vastgoed), Mark van Hagen (over de beleving op stations) en Irma Luitse (over het conceptwereldstations).

2. Discussie over het station als deel van de keten, met Eddy le Couvreur (ketenmanager NS Randstad Zuid) en Hans Ende (lid van de ROVER-werkgroep UwKeten).

3. Het station als deel van de stad, met John Steeg (wethouder van Leiden) en Ineke Ketelaar (DB Amsterdam-Slotervaart).

4. Traditiegetrouw wordt de middag afgesloten met een politiek forum. Daarvoor zijn Jan Mastwijk en Lia Roefs benaderd, Tweede Kamerleden voor het CDA en de PvdA.
Zij zullen in discussie gaan met John Steeg en Ineke Ketelaar en de zaal.
 5. Vanaf 17.00 uur is er tot slot gelegenheid om te borrelen en na te praten.

Opgeven noodzakelijk in verband met beperkter zaalcapaciteit bij secretariaat@rover.nl  met opgave van naam, adres, e-mailadres, organisatie en functie.

Ongeveer een week voor het symposium krijgt u dan een reader, het programma en de locatiegegevens toegestuurd. 

De waarde van groen en water bij woningbouw

Drs. Ing. Timo Wagteveld heeft zijn masterthesis voor zijn afstuderen aan de MSRE-opleiding, Amsterdam School of Real Estate  gewijd aan de waarde van groen en water bij de woningbouw. Wellicht moet meer rekening worden gehouden met het waardeverhogend of prijsverhogend effect van groen en water op woningen. En of de kosten en opbrengsten van aanleg en exploitatie kunnen worden verrekend via woningbouw. Gekeken is naar de  publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden voor verrekening van kosten. In een casus bij verschillende projectontwikkelaars en gemeenten is nagegaan hoe partijen omgaan met prijseffecten van groen en water en wat de consequenties daarvan zijn bij financiële doorrekening. De uitkomst levert een positief maar genuanceerd beeld op over de waarde van groen en water bij woningbouw ca. 5% prijseffect binnen een straal van 500 meter van de woonomgeving. Bij gunstige positionering van groen en water zijn echter prijseffecten van 10 tot 30% mogelijk.  Zie verder http://www.ikcro.nl/artikelen/masterthesisWagteveld.html

 

Cooking and Construction in Platform 21

Vanaf zondag 10 februari start Platform 21 met een tentoonstelling waarbij eetbare waar omgezet wordt in gebruiksartikelen. Iedere zondag zijn er onder de noemer Sunday Soup, speciale activiteiten waaraan meegedaan kan worden. Zie: www.platform21.com/coming_soon. Openingstijden woens- zondag 14.00-21.00 uur. Prinses Irenestraat 19.

 

Nieuwe Campus VU

De samenwerkingsovereenkomstplannen met de Vu en de Zuidas NV zijn te zien op www.vu.nl/nieuwecampus. Hierop is tevens de presentatie te zien die 21 november 2007 op verzoek van het Bewonersplatform Zuidas is gehouden. Een verslag van de avond is ook op de site terug te vinden.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 160. Meer informatie volgt.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 20 februari 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 28 februari 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.