Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 5

Publiek verkiezingsdebat Zuid op 10 februari
Het BPZ organiseert samen met Wijkopbouwcentrum Buitenveldert en de Ouderenadviesraad Zuid een publiek verkiezingsdebat in het kader van de deelraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het thema van het debat is: Aan welke toekomst bouwt stadsdeel Amsterdam Zuid? De lijsttrekkers worden aan de tand gevoeld over de kansen van het nieuwe stadsdeel op het gebied van wonen, werken, cultuur, gezondheid en schone lucht.
Tijdstip: woensdag 10 februari van 17.00 – 19.00 uur.
Locatie MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP, Buitenveldert.
De theaterzaal is open om 16.30 uur, broodjes worden in de pauze gratis verstrekt.

Tijdelijke studentenhuisvesting op Zuidas
In de commissievergadering van 4 februari wordt het initiatief van de PvdA voor tijdelijke huisvesting op Zuidas besproken, voorzien van ene positief advies van het dagelijks bestuur Zuideramstel.

‘Na zevenen moet de Zuidas ook gaan leven’
De nieuwe directeur van het Amsterdamse gemeentebureau Zuidas, Klaas de Boer, is ‘ontzettend blij’ dat het kabinet de snelweg en later de railverbindingen door dit ‘eigentijdse stadscentrum’ ondergronds wil brengen.
Zie ook: Droom en daad op de Zuidas. 

Namiddagbijeenkomsten Zuidas Amsterdam
Dienst Zuidas wil in samenspraak met betrokken partijen van gedachten wisselen over de verdere kwalitatieve ontwikkeling van Zuidas. Hiertoe zijn een aantal namiddagbijeen-komsten gepland op 10,17,24 februari en/of 3 maart. Tijdstip 15.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden via meetings@zuidas.nl
Locaties volgen nog.Het boren van de palen was gestopt wegens de vorst. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden half februari zijn afgerond. Er wordt geboord van 7-17.00 uur. 

Bouw Initium van de Vrije Universiteit  aan de Buitenveldertselaan gestart
Het boren van de palen was gestopt wegens de vorst. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden half februari zijn afgerond. Er wordt geboord van 7-17.00 uur.

Bouwaanvragen Kop Zuidas
Voor het tijdelijk ketenpark met parkeervoorzieningen is voor een periode van 2 jaar een bouwaanvraag ingediend  voor het terrein aan de Gelrestraat, kavel F (W01/0037-2010). Voor ene periode van 1,5 jaar is voor het terrein aan de Gaasterlandstraat een aanvraag ingediend voor een tijdelijk werkterrein met ruimte voor ketenpark en parkeren (W01/0047-2010).

Vernieuwen personeelsverblijf GvB
Voor de vernieuwing van het personeelsverblijf aan de Europaboulevard 8, bij het beginpunt van lijn 4, is een bouwaanvraag ingediend ( W01/0075-2010).

Bovenvermelde Bouwaanvragen zijn ter inzage op het kantoor van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, geopend van 9-12 uur.  U kunt een afspraak maken via tel. nr.: 5513420/354.

Zuidas aangewezen als mogelijke Olympische locatie
Amsterdam heeft dinsdag tijdens de presentatie van de Ontwerp Structuurvisie twee plekken aangewezen waar de Olympische Spelen kunnen plaatsvinden. Zowel het havengebied binnen de ring A10, ook bekend als Havenstad, als de Zuidas komt in aanmerking.
Zie ook: Ontwerp Structuurvisie over ruimtelijke toekomst van Amsterdam en bijbehorend milieueffectrapport vrijgegeven voor inspraak.

Lichthinder Zuidas
Het dagelijks bestuur van Zuideramstel zal de komende jaren haar uiterste best doen om de lichthinder in de Zuidas te beperken. De stadsdeelraad heeft daarover vorige week unaniem een motie van de PvdA aangenomen.

Vierde editie vrije ruimten Zuidas Artists in Residence
Tentoonstelling in de Kapel, Prinses Irenestraat 19, Zuidas Amsterdam:
12 februari 2010 : opening 17-19 uur.  Tentoonstelling duurt t/m 12 maart 2010.
Open donderdag t/m zondag van 14.00 tot 20.00 uur.
Nog altijd streeft de huidige stedenbouw naar een perfecte, nieuwe wereld, zo ook in de Zuidas. Maar bestaat die eigenlijk wel en is zo’n wereld ook leefbaar? Welke ruimte is er voor toeval en voor het individu?

FILOSOFIE OP DE ZUIDAS
Ad Verbrugge in gesprek met Frits Spangenberg
Donderdag 11 februari, 15:30 – 17:00 uur. Locatie: Amsterdam Bright City, Claude Debussylaan 2-8, Grand Café. 

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.
                     

Lees verder over: Weekberichten.