Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 5

Noordvleugel

Maandag 23 april brachten minister Cramer en Eurlings een bezoek aan de Noordvleugel, waarvan de Zuidas een project met allure uitmaakt. Het bezoek eindigde in de H-toren van het WTC bij Slavenburg. Daar werd het eerste exemplaar van het boek Noordvleugel uitgereikt aan de minister. Op bladzijde 52 wordt vermeld: “Bewonersgroepen hebben zich verenigd in een bewonersplatform zodat zij hun belangen goed voor het voetlicht kunnen brengen. Het platform heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat het woongenot vermindert als er heel hoge torens pal naast hun woonwijken verrijzen. Daarom zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de bebouwing op die plaatsen”.

 

Inspraak Project-/Uitvoeringsbesluit kantoren vergadercentrum RAI

Het BPZ heeft zowel mondeling als schriftelijk gereageerd op het project/uitvoeringsbesluit. Gewezen is vooral op het opheffen van het introverte karakter van de RAI (zie:  www.bewonersplatformzuidas.nl).

 

Fred. Roeskestraat

Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg heeft schriftelijk gereageerd op het concept Uitvoeringsbesluit (zie:  www.bewonersplatformzuidas.nl).

 

Straalverbindingstoren

Er is een bouwvergunning aangevraagd voor het veranderen en vergroten van de straalverbindingstoren aan de Barbara Strozzilaan 251.

 

Mirandastrook

Het college van B&W heeft ingestemd met het projectbesluit `De Mirandastrook’. Het stadsdeel ZuiderAmstel wil een projectorganisatie inrichten waarbij zal worden samengewerkt met verschillende private partijen.

 

Informatieavond schiphol

Woensdag 9 mei zal in de Burgerzaal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp, een  informatieavond plaatsvinden over de startnotitie `Verder werken aan de toekomst Schiphol en de regio´. Als u wilt inspreken kunt zich aanmelden via telefoonnummer 070-351 8016. Schriftelijke reacties kunnen tot 16 mei 2007 worden gestuurd.

 

Joods Hospitium aan Amstelveenseweg

De Vereniging van Buurtbewoners is door de Raad van State ontvankelijk verklaard. Het Stadsdeel ZuiderAmstel moet het plan in zijn oorspronkelijke vorm uitvoeren.

 

Dag van het park

De Jaarlijkse dag van het Park wordt op 27 mei in het Amstelpark gehouden.

 

Zuidas en detailhandel 

De stadsdeelraad zal 22 mei een avond aan dit onderwerp wijden.

 

Volgende BPZ vergadering

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 23 mei, 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).

 

 

Lees verder over: Weekberichten.