Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 6

Schriftelijke reactie van het BPZ op project/uitvoeringsbesluit kantorenvergadercentrum RAI

Onderstaande brief is afgelopen week verzonden aan het projectmanagementbureau:

Betreft: project/uitvoeringsbesluit voor kantorenvergadercentrum RAI

 

Geachte mevrouw de Jong,

 

In vervolg op onze mondelinge inspraak van 24 april jl. brengt het Bewonersplatform Zuidas de volgende punten onder uw aandacht:

  1. wij zijn verheugd dat de oost-west fietsroute een duidelijk gemarkeerde functie zal blijven hebben en dat langs de plinten voorzieningen gepland worden om deze accentuering nog duidelijker te maken
  2. wij vragen ons af hoe de Expofoyer zal bijdragen aan het opheffen van het introverte karakter van de RAI ( pag. 9)
  3. het komt ons voor dat de op blz. 9 terecht gesignaleerde interne gerichtheid van de RAI niet wordt veranderd in een externe gerichtheid door het creëren van een omsloten binnenplein dat bestemd wordt voor activiteiten van de RAI ( pag. 9 en 13). Wij zouden willen voorstellen dit plein een buurtgerichte functie te geven.
  4. wij stellen voor de 9e verdieping van de kantoren de bestemming van lounge/ restaurant te geven die publiek toegankelijk is, zodat er ook als er geen exposities of congressen in de RAI zijn gebruik gemaakt kan worden van de ruimten van de RAI.
  5. wij gaan ervan uit dat de combinatie projectbesluit/uitvoeringsbesluit strikt beperkt zal blijven tot dit kantorencomplex.

 

Vooruitlopend op de toegezegde bijeenkomst over het voorplein willen wij u vast de volgende suggesties meegeven:

 

  1. maak het voorplein ruim en groen
  2. beperk het autoverkeer tot een kiss and ride zone en breng de parkeervoorzieningen voor invaliden en Vips in de garages onder
  3. zorg voor een voetgangersvriendelijke route van de haltes van het openbaar vervoer (tram, bus en metro) naar zowel de aangrenzende woonbuurten als naar de RAI.

 

Met vriendelijke groet

Dr.F.M.M. Griffioen, voorzitter  

 

Schriftelijke reactie van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark

Ook de vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft schriftelijk gereageerd op het project/uitvoeringsbesluit kantorenvergadercentrum RAI (vanaf 9 mei te lezen op: www.bewonersplatformzuidas.nl).

 

Zuidas en detailhandel 

De stadsdeelraad wijdt 22 mei een avond aan dit onderwerp. Doel van de bijeenkomst is meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op genoemd gebied op korte en lange termijn. Belanghebbenden mogen hun standpunten daarover uitwisselen. De heer Van der Zwan van de Dienst Ruimtelijke Ordening presenteert de eerste resultaten van een onderzoek dat een van de bouwstenen zal zijn voor de visie op de winkelvoorziening in de Zuidas. Aanvang: 19.30 uur, Pres. Kennedyplantsoen 1-3, Amsterdam. Deelname telefonisch of per mail vóór 11 mei opgeven (020 5464464, griffie@zuideramstel.amsterdam.nl).

 

Dag van het park

De Jaarlijkse dag van het Park wordt op 27 mei in het Amstelpark gehouden.

 

Volgende BPZ vergadering

De volgende vergadering staat gepland op woensdag 23 mei, 19.30 uur, zaal 3 in het MFC (A.J. Ernststraat 112, Amsterdam).

 

Volgende weekbericht, in verband met Hemelvaartsdag kunt u op 24 mei verwachten

Lees verder over: Weekberichten.