Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 7

Vervolg Trimp & Van Tartwijk
Trimp & Van Tartwijk hebben een miljoenenclaim ingediend bij de Gemeente Amsterdam. Het gaat om de grond voor twee projecten. Klik hier voor meer informatie.

Ontwerp Amstelpark-oostzijde definitief
Het dagelijks bestuur ZuiderAmstel is akkoord gegaan met het ontwerp voor de oostzijde van het Amstelpark, gelegen aan de Amstel. Klik hier voor het ontwerp en de nota van beantwoording op de inspraak.

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie
De bespreking van het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas is verplaatst naar de commissievergadering van het Stadsdeel ZuiderAmstel op 5 maart. Intussen heeft de gemeenteraad van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt om het bestemmingsplan Kop Zuidas voor te bereiden. Het DB heeft ingestemd met het concept advies aan B & W Amsterdam inzake het uitvoeringsbesluit. Het bpz bereidt een inspraak voor. Meer informatie volgt.

Amstelveens protest
In de zomerdienst van het GVB is aangekondigd dat lijn 51 niet zal rijden tussen station Rai en station Zuid i.v.m. werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn. Dit betekent dat de rechtstreekse overstap tussen lijn 51 en NS en lijn 50 tijdelijk komt te vervallen. Door de verlegging van lijn 5 naar de Strawinskylaan is ook via de tram geen rechtstreekse verbinding meer met de metro en NS. De door het GVB genomen maatregelen om het vervoer op gang te houden zijn een met hoge frequentie rijdende lijn 5 en een pendelbuslijn 55. Helaas is dit nog niet het einde van alle ellende, want ook in de hoogzomers van 2010 en 2011 zullen de reizigers met een onderbreking van het metroverkeer tussen de stations RAI en Zuid worden geconfronteerd.

Ontwerpbeschikking
De volgende ontwerpbeschikking m.b.t. de ontheffing voor het lozen van bemalingswater op het gemeentelijke riool ligt ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Het gaat om het verleggen en aansluiten van stadswarmteleidingen in de omgeving Vivaldistraat/De Boelelaan en is aangevraagd door Liandon BV. Behandelnummer W01/15416 DMB 2009. Adres: Weesperplein 4, kamer 522. Uitsluitend na tel. (020 – 5513420/484) afspraak.

Verleende bouwvergunningen
Op de Gustav Mahlerlaan 10 is toestemming verleend voor het plaatsen van vier reclame-uitingen (BVG/1802/08) en op hetzelfde adres nog eens toestemming verleend voor twee reclameuitingen (BVG/1803/08) aan het gebouw. Bovengenoemde besluiten liggen gedurende zes weken (dus resp. tot 24 maart en 1 april) ter inzage op het Stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923. Tot die tijd kan een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend aan: Afd. Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Kapvergunning
Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen bij DMB naar voren worden gebracht (zie gegevens hierboven).

Zuidas verdient heel veel verbeteringen
Voormalig voorzitter van het BPZ, Lieneke Meurs, heeft in het Parool van 2 februari j.l. met een ingezonden brief omschreven hoe in het bouwlustige Zuidas de iconen elkaar rap volgen. In haar visie is `de skyline een rommeltje’ en `faalt, ondanks herhaaldelijk bellen, de openbare verlichting op Zuidas hopeloos’. Ze wijst een icoon in Zuidas niet af, maar tipt dat zolang het nog niet zover is `in de tussentijd er geld uitgegeven moet worden aan het verbeteren van wat er al is: de huidige openbare ruimte en culturele initiatieven van onderop!’ Zie onze site (publicaties) voor de hele brief.

Omgevingsmanager
Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.
Het volgende weekbericht is er weer op 26 februari 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.