Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 6

Vervolg Trimp & Van Tartwijk
Trimp & Van Tartwijk hebben een miljoenenclaim ingediend bij de Gemeente Amsterdam. Het gaat om de grond voor twee projecten. Klik hier voor verder informatie.

Open dag nieuw stadsdeelkantoor
In het nieuwe stadsdeelkantoor op de Pres. Kennedylaan 923 wordt 14 februari een open dag gehouden voor bewoners en geïnteresseerden. Iedereen is van 10.00 tot 15.00 uur welkom voor een rondleiding door het nieuwe kantoor. Er is muziek, eten, drinken en een aantal kinderactiviteiten. Kortom een leuk alternatief voor wie geen Valentijnsplannen heeft.

Ontwerp Amstelpark-oostzijde definitief
Het dagelijks bestuur ZuiderAmstel is akkoord gegaan met het ontwerp voor de oostzijde van
het Amstelpark, gelegen aan de Amstel. Zie hier voor het ontwerp en de nota van beantwoording op de inspraak.

Kop Zuidas in Stadsdeelcommissie
De bespreking van het nieuwe concept uitvoeringsbesluit Kop Zuidas is verplaatst naar de commissievergadering van het Stadsdeel ZuiderAmstel op 5 maart. Intussen heeft de gemeenteraad van Amsterdam het voornemen bekend gemaakt om het bestemmingsplan Kop Zuidas voor te bereiden. Er zijn echter geen stukken ter inzage beschikbaar. De eerste gelegenheid waarop het indienen van zienswijzen mogelijk is, zal zijn tijdens het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingplan. Vooralsnog wordt het voornemen besproken met Stadsdeel ZuiderAmstel en de Mirandabuurt. Voor het Stedebouwkundig programma van eisen (pdf-bestand) en meer informatie, kan contact worden opgenomen met Mevr. de Jong via ajg@zuidas.nl.

Zuidas verdient heel veel verbeteringen
Voormalig voorzitter van het BPZ, Lieneke Meurs, heeft in het Parool van 2 februari j.l. met een ingezonden brief omschreven hoe in het bouwlustige Zuidas de iconen elkaar rap volgen. In haar visie is `de skyline een rommeltje’ en `faalt, ondanks herhaaldelijk bellen, de openbare verlichting op Zuidas hopeloos’. Ze wijst een icoon in Zuidas niet af, maar tipt dat zolang het nog niet zover is `in de tussentijd er geld uitgegeven moet worden aan het verbeteren van wat er al is: de huidige openbare ruimte en culturele initiatieven van onderop!’ Zie onze site (publicaties) voor de hele brief.

Fietstunneltje
Voor het bouwrijpmaken voor de ontwikkeling van het project Beethoven was gepland dat het fietstunneltje gedurende vier maanden buiten gebruik was. Met succes is door de Fietsersbond hiertegen geprotesteerd. Het werk aan het Akzo/Nobel-kantoor is gewijzigd, waardoor fietsers de gewone route kunnen gebruiken.

Het rapport Mertens
Wie het volledige rapport van Mertens over de vermindering van het aantal stadsdelen wil inzien, kan dat downloaden via: http://oudwest.amsterdam.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten_2009/advies_commissie

Bouwaanvraag
De aanvraag voor het uitbreiden van een hotel in gebouw (W01/0045-2009) op de Strawinskylaan 1 kan worden ingezien bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB). Afspraken vooraf via: 020 – 5513 420/354.

Het volgende weekbericht is er weer op 19 februari 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.