Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 6

Stadsdeel in het teken van de Zuidas, 11 maart

Van 18 tot 19 uur wordt in de raadzaal een informatieve bijeenkomst Zuidas gehouden, onder leiding van de heer E. Agasi, hoofd bureau Zuidas. Er wordt voor broodjes gezorgd. Aanmelden bij de griffie: 020 5463 345/335. Pres. Kennedyplantsoen 1-3.

 

Op de agenda van de Raadscommissie staat geprogrammeerd vanaf 19.30 uur:

Raadssessie I – raadzaal, Voorrang voor een gezonde stad.

Vanaf 19:00, Raadssessie II

  1. herinrichting Europaboulevard
  2. Update Kop Zuidas
  3. Visie Zuidas – Zuidasaccenten
  4. Preadvies op Living Zuidas

Zie voor meer informatie: www.zuideramstel.nl

 

Zuidas pilotproject voor ontwikkeling duurzaamheidslabel

Het deelproject Ravel wordt het pilotproject voor de landelijke introductie van de Dutch Green Building Council. In de ontwikkeling van dit gebied zal duurzaamheid als leidend ontwikkelprincipe centraal staan. Op basis van een internationaal erkende methode zal een onafhankelijke meetlat voor gebieds- en gebouwontwikkeling ontwikkeld en beheerd worden. Ook komt er een opleidingsprogramma om onafhankelijke keurmeesters te trainen in het toekennen van het duurzaamheidslabel. Zie verder www.amsterdam.nl/nieuws

Park & Ride en tramlijn 25

In het plan Voorrang voor een gezonde stad van de gemeente Amsterdam staan diverse maatregelen om de luchtkwaliteit voor Amsterdammers te verbeteren. Een daarvan is het inrichten van een Park & Ride-terrein bij het Martin Luther Kingpark. Daar aan gekoppeld is een verbetering van het openbaar vervoer naar de binnenstad. Dit zou de redding voor lijn 25 kunnen betekenen.

 

DB Zuideramstel gaat akkoord met projectplan Beatrixpark

Op 19 februari 2008 heeft het DB besloten in te stemmen met het projectplan Beatrixpark, realiseren parkgebouw.

 


Symposium (Aangename) stations op 14 maart

Op vrijdag 14 maart organiseert Rover samen met de NS een symposium onder de titel: (aangename) stations. Het symposium vindt plaats bij de Kamer van Koophandel te Leiden. Leiden is het proefstation voor het NS-concept wereldstations.
Tijd: vanaf 13.00 uur.

Het programma is als volgt opgebouwd:
1. Leiden als proefstation, met als sprekers: de NS-ers Hans van Tongeren (het station als maatschappelijk vastgoed), Mark van Hagen (over de beleving op stations) en Irma Luitse (over het conceptwereldstations).

2. Discussie over het station als deel van de keten, met Eddy le Couvreur (ketenmanager NS Randstad Zuid) en Hans Ende (lid van de ROVER-werkgroep UwKeten).

3. Het station als deel van de stad, met John Steeg (wethouder van Leiden) en Ineke Ketelaar (DB Amsterdam-Slotervaart).

4. Traditiegetrouw wordt de middag afgesloten met een politiek forum. Daarvoor zijn Jan Mastwijk en Lia Roefs benaderd, Tweede Kamerleden voor het CDA en de PvdA.
Zij zullen in discussie gaan met John Steeg en Ineke Ketelaar en de zaal.
 5. Vanaf 17.00 uur is er tot slot gelegenheid om te borrelen en na te praten.

Opgeven noodzakelijk in verband met beperkter zaalcapaciteit bij secretariaat@rover.nl met opgave van naam, adres, e-mailadres, organisatie en functie. Ongeveer een week voor het symposium krijgt u dan een reader, het programma en de locatiegegevens toegestuurd.

Cooking and Construction in Platform 21

Vanaf zondag 10 februari start Platform 21 met een tentoonstelling waarbij eetbare waar omgezet wordt in gebruiksartikelen. Iedere zondag zijn er onder de noemer Sunday Soup, speciale activiteiten waaraan meegedaan kan worden. Zie www.platform21.com/coming_soon. Openingstijden woe.-zon. 14.00-21.00 uur. Prinses Irenestraat 19.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 160. Meer informatie volgt.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 19 maart 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 6 maart 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.