Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 7

‘Nieuwe stedelijkheid’ van Zuidas volgens Stan Majoor
Op vrijdag 7 maart promoveert Stan Majoor aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht drie grootschalige projecten die een nieuwe stedelijke ruimte aan de rand van de stad moeten worden met een belangrijke concentratie van kantoren, woningen en winkels. Een van deze gebieden is de Zuidas in Amsterdam. Majoor analyseerde de totstandkoming van dit project vanuit de vraag of het lukt hier een interessante nieuwe ‘stedelijke’ ruimte te ontwikkelen die meer is dan alleen een concentratie van kantoorkolossen. Na onderzocht te hebben of een initieel idee van ‘nieuwe stedelijkheid’ het gedrag van de handelende partijen (overheden, projectontwikkelaars, gebruikers) beïnvloedde, concludeert hij dat de nieuwe stedelijkheid nog niet zo erg van de grond komt. Agnietenkapel, 10.00 uur, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.

 

11 maart: raadscommissie stadsdeel Zuideramstel

Op dinsdag 11 maart vanaf 19.00 uur, Raadssessie II, zaal P003

  1. Update Kop Zuidas
  2. Visie Zuidas – Zuidasaccenten
  3. Preadvies op Living Zuidas

 

Expositie Koers van de Stad

Iedere Amsterdammer vraagt zich wel eens af waar het heen gaat met de stad. Aan de werkzaamheden in en om Amsterdam zijn de veranderingen op korte termijn goed te volgen. Minder duidelijk afleesbaar is per definitie tot welke nu nog onzichtbare nieuwe projecten het huidige bouwen leidt.
ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) biedt met de tentoonstelling De Koers van de Stad de mogelijkheid om behalve geografische verbanden, die op een kaart te tekenen zijn, ook verbanden in de tijd te zien. Met name verbanden in de toekomst.
Al deze ontwikkelingen worden beïnvloed door grote evenementen die de ambitieuze Topstad Amsterdam op zijn verlanglijstje heeft.

Tot 12 april te zien op Prins Hendrikkade 600, dins- t/m zaterdagen van 13.00 – 17.00 uur.

 


Symposium (Aangename) stations op 14 maart

Op vrijdag 14 maart organiseert Rover samen met de NS een symposium onder de titel: (aangename) stations. Het symposium vindt plaats bij de Kamer van Koophandel te Leiden. Leiden is het proefstation voor het NS-concept wereldstations.
Tijd: vanaf 13.00 uur. Opgeven noodzakelijk in verband met beperkter zaalcapaciteit bij secretariaat@rover.nl  met opgave van naam, adres, e-mailadres, organisatie en functie. Ongeveer een week voor het symposium krijgt u dan een reader, het programma en de locatiegegevens toegestuurd.

 

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 19 maart Centrale Stad

Op woensdag 19 maart van 13.30 tot 17.00 uur wordt in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening de conclusie behandeld van de beoordelingsnotitie voor de Milieu Effecten Rapportage (MER) over de nieuwe Zuidasflankprojecten. Het gaat om de projecten Ravel, Beethoven, Noordzone en Vu-kwartier. De conclusie is dat zich bij de ontwikkeling van deze projecten geen bijzondere omstandigheden voordoen die leiden tot aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu. Daarom hoeft er geen MER te worden gemaakt.

Stadhuis, Amstel 1

 

Activiteiten Thomastheater

Vrijdag 14 maart om 17.00 uur spreekt musicoloog en organist Gert Oost over de eenheid van tekst en muziek in Bachs Matthäus-Passion.

Zondag 16 maart om 16.00 uur concert van Antoine Oomen en koor.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

 

Vooraankondiging bijeenkomst Hoofdgroenstructuur

Dinsdag 1 april organiseert het Milieucentrum Amsterdam op verzoek van wethouder Van Poelgeest een discussieavond over `Kwaliteit en Kwantiteit’. Nadere informatie volgt.

 

Discussie over Zuidas (georganiseerd door ARCAM en ARS)

Op vrijdag 4 april organiseert ARCAM samen met de Amsterdams Raad voor Stadsontwikkeling (ARS) een openbaar publieksdebat over de Zuidas.

Locatie: stadhuis (Amstel 1), nadere informatie volgt.

 

Evenementenaanvragen RAI

Van zaterdag 19 op zondag 20 april houdt RAI een nachtelijk dance-event. Tevens is door de RAI een aanvraag ingediend voor de haven/strand Zuid voor de periode van mei 2008 tot en met 1 oktober 2008. De aanvragen liggen vanaf 6 maart gedurende twee weken ter inzage op het stadsdeelkantoor (Pres. Kennedyplantsoen 1-3) en op Zwaansvliet 5.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 160. Meer informatie volgt.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 19 maart 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 13 maart 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.