Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 8

Raadscommissie 5 maart
Op donderdag 5 maart wordt het Uitvoeringsbesluit Kop Zuidas door de raadscommissie behandeld.
Ook zal die avond een Zuidas update volgen. Aanvang 20.00, Pres. Kennedylaan 923.
De gemeenteraad is inmiddels gevraagd om een voorbereidingsbesluit te nemen ter voorbereiding van het bestemmingsplan Kop Zuidas. Het nu geldende voorbereidingsbesluit loopt op 28 februari 2009 af. Behandeling in de raadscommissie is op 18 maart en in de gemeenteraad op 1 april. Informatie hierover volgt.

Denkbeeldig kantoorgebouw aan Zuidas
Vijf architectenbureaus kregen de vraag voorgelegd een ontwerp te maken voor een duurzaam kantoorgebouw. De opdracht van de Rijksgebouwendienst behelsde een denkbeeldig kantoorgebouw van meer dan 11.000m² op Zuidas, dat wat de milieudoelstellingen betreft zo hoog mogelijk zou scoren. Vanaf vrijdag 13 maart zijn de ontwerpen bij ARCAM te zien die onder de naam Stad voor Straks – een klimaatvriendelijke metropool tot 23 mei tentoongesteld zullen worden. De opening op 13 maart begint met een debat om 14.30 uur. Opening 17.15 uur. Deelname gratis, wel graag aanmelden via arcam@arcam.nl. Adres: Prins Hendrikkade 600.

Vivaldistraat
De werkzaamheden voor de aanleg van de Vivaldistraat zullen begin maart starten. De straat wordt door een nieuwe profilering rechtgetrokken. De routes voor het (langzaam) verkeer worden met tijdelijke bewegwijzering aangegeven.

NS-spreker op bijeenkomst 25 maart
Het bewonersplatform Zuidas heeft de Nederlandse Spoorwegen bereid gevonden hun visie op het station toe te lichten. Nu de dokplannen op een zacht of uitdovend pitje staan, is het voor de voortgang van de ontwikkeling van het drukke Station van groot belang dat afwegingen gemaakt worden over ondergronds of bovengronds, bereikbaarheid van het station, positie van in- en uitgangen en de noodzakelijke tijdelijke maatregelen. De bijeenkomst zal plaats vinden op woensdag 25 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Hoekzaal van het Multifunctioneel Centrum.

Zuidas Run op 26 april
Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl.

Nieuw Amsterdams Peil
Het virtuele tijdschrift Nieuw Amsterdams Peil wijdt diverse artikelen aan Zuidas. Klik hier voor informatie.

Verleende bouwvergunningen
Op de Gustav Mahlerlaan 10 is toestemming verleend voor het plaatsen van vier reclame-uitingen (BVG/1802/08) en op hetzelfde adres nog eens toestemming verleend voor twee reclameuitingen (BVG/1803/08) aan het gebouw. Bovengenoemde besluiten liggen gedurende zes weken (dus resp. tot 24 maart en 1 april) ter inzage op het Stadsdeelkantoor, Pres. Kennedylaan 923. Tot die tijd kan een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend aan: Afd. Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ontwerp Amstelpark-oostzijde definitief
Het dagelijks bestuur ZuiderAmstel is akkoord gegaan met het ontwerp voor de oostzijde van
het Amstelpark, gelegen aan de Amstel. Zie hier voor het ontwerp en de nota van beantwoording op de inspraak.

Amstelveens protest
In de zomerdienst van het GVB is aangekondigd dat lijn 51 niet zal rijden tussen station Rai en station Zuid i.v.m. werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn. Dit betekent dat de rechtstreekse overstap tussen lijn 51 en NS en lijn 50 tijdelijk komt te vervallen. Door de verlegging van lijn 5 naar de Strawinskylaan is ook via de tram geen rechtstreekse verbinding meer met de metro en NS. De door het GVB genomen maatregelen om het vervoer op gang te houden zijn een met hoge frequentie rijdende lijn 5 en een pendelbuslijn 55. Helaas is dit nog niet het einde van alle ellende, want ook in de hoogzomers van 2010 en 2011 zullen de reizigers met een onderbreking van het metroverkeer tussen de stations RAI en Zuid worden geconfronteerd.

Thomaskerkconcert
Tijdens het lunchconcert dinsdag 3 maart in de Thomaskerk brengen twee gitaristen Spaanse en Franse muziek ten gehore. Het volgende concert is vindt plaats op 17 maart. Dan treedt Verena Zaumer met cellomuziek op. Aanvang: 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

Kapvergunning
Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen bij DMB naar voren worden gebracht (zie gegevens hierboven).

Omgevingsmanager
Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.
Het volgende weekbericht is er weer op 5 maart 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 26 februari (donderdagavond), 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.