Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 8

Voorraad kantoorruimte op Zuidas slinkt in rap tempo
De beschikbare kantoorruimte op de Amsterdamse Zuidas is geslonken tot een volume van 100.000 vierkante meter. Commercieel directeur Robert Dijckmeester maakt zich zorgen over het aanbod in 2011. “Er bevinden zich geen projecten meer in de pijplijn. Als je nu zou besluiten een nieuw kantoor te bouwen, heb je toch wel twee tot drie jaar nodig voor nieuw vloeroppervlak beschikbaar komt.”
Zie ook: 15,5% van kantoren op Zuidas staat leeg

 Ontheffing Bestemmingsplan
Voor het oprichten van het parkgebouw op het terrein ten Westen van het Boerenweteringpad (Beatrixpark) is ontheffing van het Bestemmingsplan gevraagd (BVG/1018/09). Het verzoek ligt van 25 februari tot 11 maart ter inzage op het Stadsdeelkantoor Zuideramstel. 

Voorbereiding Bestemmingsplan VUmc CCA
Dit betreft het bestaande gebied van het Cancer Center Amsterdam van het VUmc.
Aangezien het gaat om een bestaande situatie is afgezien van het ter  inzage leggen van stukken, nadere informatie volgt nog.

Namiddagbijeenkomsten Zuidas Amsterdam

Dienst Zuidas wil in samenspraak met betrokken partijen van gedachten wisselen over de verdere kwalitatieve ontwikkeling van Zuidas. Hiertoe staat nog een namiddagbijeenkomst gepland op 3 maart. Tijdstip 15.30 tot 17.00 uur.
Aanmelden via meetings@zuidas.nl
Locatie: de 19e verdieping van de UN-Studio (hoek Gustav Mahlerlaan/ Buitenveldertselaan).

De Zuidas in 2030
Tijdens een economische crisis zou er alle ruimte moeten zijn voor innovatieve ideeën en voor ambitieuze plannen om zo de concurrentie voor te blijven. Investeren in de toekomst in plaats van een pas op de plaats maken. Vooruit denken in plaats van over de schouder blijven kijken. Een mooi voorbeeld hiervan is de Zuidas in Amsterdam. Of, is dit een mooi voorbeeld? Want zijn de plannen wel ambitieus genoeg? Wat betekent de Zuidas voor Amsterdam, Nederland en daarbuiten? Tijdens het debat zal Dirk Jan van den Berg (rijksvertegenwoordiger Zuidas) de stand van zaken toelichten en gaat gespreksleider Ed Nijpels (voorzitter branchevereniging ingenieursbureaus NLIngenieurs) in discussie met diverse prominente gasten als Pi de Bruin (stedenbouwkundige en grondlegger van de Zuidas) en het publiek. Maarten van Poelgeest is ook aanwezig.
Datum:            maandag 15 maart 2010
Plaats:             De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam
Aanvang:        20.00 uur 
Toegang:        € 10,- en € 5,- (CJP, studenten, Stadspas, 65+) via www.rodehoed.nl.
Thuis uitgeprint kaartje met barcode tonen aan de kassa!
Informatie       www.delftcluster.nl, www.rodehoed.nl of telefonisch via 020-638 56 06
tijdens kantooruren.
Klik hier voor het programma

Werkzaamheden Viaduct Beethovenstraat
In de week van 8 maart 2010 wordt ‘s avonds en ‘s nachts gewerkt aan het nieuwe viaduct in de Beethovenstraat. Hiervoor wordt het autoverkeer stad-in tussen 20.00 en 06.00 uur omgeleid via de Parnassusweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. De afsluitingen zijn op de avonden/nachten van: maandag 8 maart, dinsdag 9 maart, dinsdag 9 maart, woensdag 10 maart, donderdag 11 maart en vrijdag 12 maart .
Meer informatie: Petra Groot, Dienst Noord|Zuidlijn
Bezoekadres: Stationsplein 7
postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
Telefoon 020 556 5075                      
Fax 020 556 5708
E-mail p.groot@ivv.amsterdam.nl
Internet www.noordzuidlijn.amsterdam.nl     

De Structuurvisie
De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe Ontwerp Structuurvisie voor Amsterdam opgesteld. Hierin worden keuzes vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
Een structuurvisie is een wettelijk verplichte lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling die laat zien wat er de komende jaren op ons afkomt, wat voor stad we willen zijn en wat we daarvoor moeten doen. Vanaf 25 februari 2010 kunnen gedurende twaalf weken zienswijzen worden ingediend. Na de ter visie legging wordt een nota van beantwoording gemaakt. Het definitieve voorstel inclusief de reacties op de zienswijzen wordt na de zomer aan de gemeenteraad aangeboden.
Op 25 februari vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor belangstellenden.
Plaats: Zuiderkerk.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

Zuidas Run op 25 april
Op zondag 25 april 2010 vindt de tweede editie van dit succesvolle evenement plaats op de Zuidas. De Zuidas Run, een initiatief van Accenture Nederland, is dé business run van Nederland. Iedereen die werkzaam is op Zuidas, of op een andere manier een band heeft met de zakenregio, wordt uitgedaagd op de afstanden 6 km en 16.1 km (10 Engelse mijl). Daarbij is er de Kids Run van 1 km voor de zakenman of -vrouw van de toekomst (voor kinderen tot en met 10 jaar). Er worden 4000 deelnemers verwacht die met hun deelname geld inzamelen voor het Ronald McDonald Centre Only Friends.

Recruiter Badenoch & Clark vestigt zich in Zuidas
Werving- en selectiekantoor Badenoch & Clark verhuist dexe week naar de Zuidas, het financiële hart van Amsterdam. In het Verenigd Koninkrijk is Badenoch & Clark één van de belangrijkste organisaties op het gebied van het werven en plaatsen van financieel talent. Badenoch & Clark maakte eerder al de sprong naar het Europese vasteland met vestigingen in Duitsland en Luxemburg.  

Thomas Concert
“Dat een nieuwe wereld komen zal”. Liederenprogramma met koor- en gemeentezang.
Tekst: Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen.
Zondag 7 maart, aanvang 16.00 uur. Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36, tel 673 81 71.
www.thomaskerk.nl

Omgevingsmanager Zuidas
Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 06 – 551 70160. Fax: 020-6610836.
                    

Lees verder over: Weekberichten.