Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 8

College B&W wil Prospectus Zuidas wijzigen

Het college wil meer ambitie voor de duurzaamheid voor de Zuidas (energie, gezondheid, diversiteit, materiaal en afval) en wil de leefbaarheid versterken door het autoverkeer te verminderen. Het realiseren van de 30% goedkope woningen in de Zuidas zal 23 miljoen extra kosten.

 

Reclame aan de gevels in de Strawinskylaan

Vanaf 13 maart ligt gedurende twee weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuideramstel een aanvraag tot veranderen en vernieuwen van drie reclametoestellen aan de gevels van Strawinskylaan 2001 en 2501.

 

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 19 maart Centrale Stad

Op woensdag 19 maart van 13.30 tot 17.00 uur wordt in de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening de conclusie behandeld van de beoordelingsnotitie voor de Milieu Effecten Rapportage (MER) over de nieuwe Zuidasflankprojecten. Het gaat om de projecten Ravel, Beethoven, Noordzone en Vu-kwartier. De conclusie is dat zich bij de ontwikkeling van deze projecten geen bijzondere omstandigheden voordoen die leiden tot aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu. Daarom hoeft er geen MER te worden gemaakt.

Uiterlijk 24 uur van te voren opgeven om in te spreken bij de griffie 552 2224. Stadhuis, Amstel 1.

 

Activiteiten Thomastheater

Vrijdag 14 maart om 17.00 uur spreekt musicoloog en organist Gert Oost over de eenheid van tekst en muziek in Bachs Matthäus-Passion.

Zondag 16 maart om 16.00 uur concert van Antoine Oomen en koor.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

 

Blues en Rock in Lotz

Zondag 16 maart vanaf 17.00 uur speelt een blues en rockband in restaurant Lotz. Beethovenstraat 301. Gratis entree.

 

Vooraankondiging bijeenkomst Hoofdgroenstructuur

Dinsdag 1 april organiseert het Milieucentrum Amsterdam op verzoek van wethouder Van Poelgeest een discussieavond over `Kwaliteit en Kwantiteit’. In een onderlinge discussie mogen standpunten naar voren gebracht worden. Locatie: Akantes, 19.00 uur inloop, start 19.30 uur. Nieuwe Herengracht 95, Amsterdam. Opgave verplicht: 020 – 6241522.

 

Discussie over Zuidas (georganiseerd door ARCAM en ARS)

Op vrijdag 4 april van 13.00 tot 15.00 uur organiseert ARCAM samen met de Amsterdams Raad voor Stadsontwikkeling (ARS) een openbaar publieksdebat over de Zuidas.

Locatie: stadhuis (Amstel 1), nadere informatie volgt.

 

De prospectus in de Gemeente Raad

In april en mei zijn drie openbare hoorzittingen waar de Commissie Ruimtelijke Ordening genodigden, betrokkenen en organisaties horen. Dinsdag 15 april van 19.30 uur tot 22.30 uur genodigden wetenschappers, gemeentelijke diensten en het projectbureau. Donderdag 17 april van 19.30 uur tot 22.30 uur maatschappelijke organisaties. Vrijdag 16 mei vanaf 10.00 uur komen private partijen en een selectie van genodigden aan bod.

 

Voortgang torens lopen vertraging op

De Raad van State heeft 12 maart het besluit van de Provincie Noord Holland om de bouw van de kantoortorens toe te staan, vernietigd. Het bestemmingsplan moet worden aangepast. Mahler 4 zal hiervan weinig hinder ondervinden, maar het project Gershwin zal vertraging oplopen.

 

Evenementenaanvragen RAI

Van zaterdag 19 op zondag 20 april houdt RAI een nachtelijk dance-event. Tevens is door de RAI een aanvraag ingediend voor de haven/strand Zuid voor de periode van mei 2008 tot en met 1 oktober 2008. De aanvragen liggen vanaf 6 maart gedurende twee weken ter inzage op het stadsdeelkantoor (Pres. Kennedyplantsoen 1-3) en op Zwaansvliet 5.

 

18 mei Accenture Zuidasrun

Op zondag 18 mei start vanaf het Mahlerplein de Zuidasrun voor verschillende niveau´s. Nadere informatie volgt.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium met als titel `Tienjarig bestaan BPZ, een mijlpaal – terugblik en vooruitblik’. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 160. Meer informatie volgt.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 19 maart 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 20 maart 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’.

Lees verder over: Weekberichten.