Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 9

Raadscommissie 5 maart
Vanavond 5 maart wordt het Uitvoeringsbesluit Kop Zuidas door de raadscommissie behandeld. Namens het BPZ spreekt voorzitter Cisca Griffioen in. Deze inspraak is te vinden onder standpunten op deze site. Ook zal die avond een Zuidas update volgen. Aanvang 20.00, Pres. Kennedylaan 923.
De gemeenteraad is inmiddels gevraagd om een voorbereidingsbesluit te nemen ter voorbereiding van het bestemmingsplan Kop Zuidas. Het nu geldende voorbereidingsbesluit loopt op 28 februari 2009 af. Behandeling in de raadscommissie is op 18 maart en in de gemeenteraad op 1 april. Informatie hierover volgt.

Denkbeeldig kantoorgebouw aan Zuidas
Vijf architectenbureaus kregen de vraag voorgelegd een ontwerp te maken voor een duurzaam kantoorgebouw. De opdracht van de Rijksgebouwendienst behelsde een denkbeeldig kantoorgebouw van meer dan 11.000m² op Zuidas, dat wat de milieudoelstellingen betreft zo hoog mogelijk zou scoren. Vanaf vrijdag 13 maart zijn de ontwerpen bij ARCAM te zien die onder de naam Stad voor Straks – een klimaatvriendelijke metropool tot 23 mei tentoongesteld zullen worden. De opening op 13 maart begint met een debat om 14.30 uur. Opening 17.15 uur. Deelname gratis, wel graag aanmelden via arcam@arcam.nl . Adres: Prins Hendrikkade 600.

NS-spreker op bijeenkomst 25 maart
Het bewonersplatform Zuidas heeft de Nederlandse Spoorwegen bereid gevonden hun visie op het station toe te lichten. Nu de dokplannen op een zacht of uitdovend pitje staan, is het voor de voortgang van de ontwikkeling van het drukke Station van groot belang dat afwegingen gemaakt worden over ondergronds of bovengronds, bereikbaarheid van het station, positie van in- en uitgangen en de noodzakelijke tijdelijke maatregelen. De bijeenkomst zal plaats vinden op woensdag 25 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de Hoekzaal van het Multifunctioneel Centrum.

Kap Gijsbrecht van Aemstelpark
Er is een vergunning aangevraagd (KAP/0234/09) voor het kappen van 36 platanen op het ontmoetingseiland van het G. van Aemstelpark. Esthetische overwegingen in samenhang met veiligheid en meer zonlichttoetreding in het kader van revitalisatie van het park zijn het argument om deze te kappen, zonder herplantplicht. Tegen deze aanvraag kan gedurende twee weken (tot 19 maart) een zienswijze worden ingediend bij het stadsdeel ZuiderAmstel, t.a.v. het dagelijks bestuur, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Crisis heeft effect op leegstand
In Trouw wordt een verband gelegd tussen de economische crisis en leegstand, die zelfs nadelige gevolgen heeft op Zuidas. Klik hier voor het volledige artikel.

Petitie
In het februarinummer van de Amsterdamse Fietersbonduitgave OEK heeft bpz-lid Govert de With helder beschreven waarom actie is ondernomen tegen het afsluiten van de tunneltjes onder de Strawinskylaan. Iedere vorm van steun blijft welkom. Kijk op fietsersbondamsterdam.nl om eventueel alsnog de petitie tegen sluiting van de tunneltjes te tekenen.

Zuidas Run op 26 april
Op 26 april 2009 zal de eerste editie van de Zuidas Run plaatsvinden. Voor dit hardloopevenement kan iedereen zich opgeven (zie www.zuidasrun.nl). De afstanden zijn 16,1 km (10 mijl) en 6 km. Op deze zondag is ook aan de kleine deelnemers gedacht; de kidsrun van 1 km. Maar er zullen ook andere jeugdactiviteiten zijn. Het streven is om 1500 hardlopers te rekruteren. Aanmelden kan via info@zuidasrun.nl.

Nieuw Amsterdams Peil
Het virtuele tijdschrift Nieuw Amsterdams Peil wijdt diverse artikelen aan Zuidas. Klik hier.

Thomaskerkconcert
Tijdens het lunchconcert dinsdag 17 maart in de Thomaskerk treedt Verena Zaumer met cellomuziek op. Aanvang: 12.30 uur, Prinses Irenestraat 36.

Kapvergunning
Voor de Beethovenstraat is een ontwerpbesluit Kapvergunning ingediend, W15/0028-2008, voor het verplanten dan wel kappen van 3 bomen en het verplanten van 1 Plataan. Mondelinge zienswijzen kunnen bij DMB naar voren worden gebracht (zie gegevens hierboven).

Omgevingsmanager
Serge Netten is vervangen door Jeroen van der Linden. Voor vragen over stand van zaken kan telefonisch contact worden opgenomen met hem: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.

Het volgende weekbericht is er weer op 12 maart 2009.
De volgende BPZ-bijeenkomsten zijn 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni.

Lees verder over: Weekberichten.