Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 9

Lentediner bij AS

Vrijdag 21 maart viert restaurant As de lente met een lentediner. Vanaf 17.00 uur presenteren leveranciers hun producten. Aansluitend kan voor 50 euro per persoon het 5-gangen lentediner worden genuttigd. Prinses Irenestraat 19.

 

Reclame aan de gevels in de Strawinskylaan

Vanaf 13 maart ligt gedurende twee weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuideramstel een aanvraag tot veranderen en vernieuwen van drie reclametoestellen aan de gevels van Strawinskylaan 2001 en 2501.

 

Tentoonstelling Virtueel Museum over veranderingen Zuidas

De Zuidas is zo uitgestrekt, ook in tijd, en zo onderhevig aan verandering dat het Virtueel Museum heeft besloten om deze langdurige transformatie door kunstenaars in beeld te laten brengen. Er is in de loop der jaren een document ontstaan van dit gebied en besloten is om de gehele collectie over te dragen aan Foam. Deze collectie is van 10 april tot en met 22 juni te zien. Keizersgracht 609, ma.-zo. 10-17 uur. Zie ook www.foam.nl

 

Debat Koers van de stad op 27 maart

Op donderdag 27 maart organiseert ARCAM samen met ARS als onderdeel van het debat De Koers van de Stad een discussie over de Zuidas. Opgave gewenst, 020-620878. Kaartverkoop € 7,50. Felix Meritis, Keizersgracht 324.

 

Thomas Theater

Vrijdag 28 maart is Klaas Vos van 12.30 tot 13.30 uur in gesprek met Bas Heijne. Op 16 mei vanaf 17.00 uur met Adriaan van Dis. Voor beide activiteiten geldt dat vooraf gereserveerd moet worden via: 06 19895696. Prinses Irenestraat 36.

 

Inspraak over plannen voor gezonde lucht

Het autoverkeer is een van de belangrijkste veroorzakers van luchtverontreiniging in de stad. Amsterdam legt met het Actieplan Goederenvervoer en het plan Voorrang voor een Gezonde Stad plannen voor deze verontreiniging terug te brengen. Beide plannen zijn te downloaden via www.gezondelucht.amsterdam.nl. Tot 3 april kan hierop gereageerd worden via: inspraakvoorrangezondestad@ivv.amsterdam.nl of inspraakgoederenvervoer@ivv.amsterdam.nl. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden aan: Dienst IVV, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam.

 

Bijeenkomst Hoofdgroenstructuur

Dinsdag 1 april organiseert het Milieucentrum Amsterdam op verzoek van wethouder Van Poelgeest een discussieavond over `Kwaliteit en Kwantiteit’. In een onderlinge discussie mogen standpunten naar voren gebracht worden. Locatie: Akantes, 19.00 uur inloop, start 19.30 uur. Nieuwe Herengracht 95, Amsterdam. Opgave verplicht: 020 – 6241522.

 

Discussie over Zuidas (georganiseerd door ARCAM en ARS)

Op vrijdag 4 april van 12.30 tot 15.00 uur organiseert ARCAM samen met de Amsterdams Raad voor Stadsontwikkeling (ARS) een openbaar publieksdebat over de Zuidas. Tijdens het debat zullen de ambities en de ruimtelijke consequenties worden besproken. Sprekers zijn onder meer Evelien Eshuis, Paul van Beek, Robert Dijckmeester en Pieter Klomp. Aanmelden via: arcam@arcam.nl of 020-620 4878. Locatie: stadhuis (Amstel 1).

 

Werkgroep PvdA 10 april

Op donderdag 10 april praat de werkgroep stedelijke ontwikkelingen van de PvdA over de Zuidas. Er komen diverse vragen aan de orde die verwoord worden door onder meer: Duco Stadig, Pieter Klomp, Bob van Reeth en Marlies Rohmer. Aanmelden kan telefonisch 020 552 34 77, via mail: pvda@raad.amsterdam.nl . Tijd 20.00-22.00 uur. Meer informatie volgt.

 

De prospectus in de Gemeente Raad

In april en mei zijn drie openbare hoorzittingen waar de Commissie Ruimtelijke Ordening genodigden, betrokkenen en organisaties horen. Dinsdag 15 april van 19.30 tot 22.30 uur zijn de genodigden wetenschappers, gemeentelijke diensten en het projectbureau. Donderdag 17 april van 19.30 uur tot 22.30 uur maatschappelijke organisaties. Vrijdag 16 mei vanaf 10.00 uur komen private partijen en een selectie van genodigden aan bod. Eveneens in het Stadhuis.

 

Ministreekmarkt op Olympiaplein

Op zaterdag 19 april vindt voor de tweede keer op het Olympiaplein een gecombineerde geveltuinendag / ministreekmarkt plaats. Op het Olympiaplein zullen boeren uit de regio Amsterdam aanwezig zijn om hun verse, veelal biologische streekproducten aan te prijzen. Vanaf 10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom.

 

Tegenvallers Noord-Zuidlijn

Het komt meer dan eens voor dat tramlijn 51 te kampen heeft met vertragingen of in z’n geheel uitvalt. Dit is te wijten aan de bouwwerkzaamheden van de Noord-Zuidlijn, die bij de Rai uitgevoerd worden. Zo was op 18 maart het spoor verzakt, waardoor de verbinding tussen WTC en het Centraal Station uitviel.  Daarnaast lijkt het Gemeentevervoerbedrijf de toegenomen reizigersaantallen niet aan te kunnen. Dringen of gedwongen op het perron blijven staan zijn de enige mogelijke opties. Beide zeer onaantrekkelijk en, met het oog op de toekomst, verontrustend te noemen.

 

Evenementenaanvragen RAI

Van zaterdag 19 op zondag 20 april houdt RAI een nachtelijk dance-event. Tevens is door de RAI een aanvraag ingediend voor de haven/strand Zuid voor de periode van mei 2008 tot en met 1 oktober 2008. De aanvragen liggen vanaf 6 maart gedurende twee weken ter inzage op het stadsdeelkantoor (Pres. Kennedyplantsoen 1-3) en op Zwaansvliet 5.

 

18 mei Accenture Zuidasrun

Op zondag 18 mei start vanaf het Mahlerplein de Zuidasrun voor verschillende niveau´s. Nadere informatie volgt.

 

Tienjarig bestaan BPZ, 31 mei

Omdat in mei het BPZ tien jaar bestaat houden we op zaterdag 31 mei een symposium met als titel `Tienjarig bestaan BPZ, een mijlpaal – terugblik en vooruitblik’. In het ochtendprogramma (vanaf 10.30 uur) komen drie sprekers aan het woord. Na de lunch, die met mooi weer buiten kan worden genuttigd, barst de discussie aan de hand van stellingen los. Locatie: ThomasTheater, Prinses Irenestraat 36.

 

Omgevingsmanager Zuidas

Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel.: 06 55 170 160. Meer informatie volgt.

 

De volgende BPZ-vergadering is woensdag 23 april 2008.

Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 27 maart 2008.

 

Aanvullingen op of berichten voor dit WEEKBERICHT graag naar: bpz@wocbuitenveldert.nl
Het WEEKBERICHT van het Bewonersplatform Zuidas verschijnt iedere week. Wilt u “Weekbericht” niet (meer) ontvangen? Graag een mailtje naar bpz@wocbuitenveldert.nl o.v.v. ‘afmelding weekbericht’

Lees verder over: Weekberichten.