Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht nr. 18

Rekenkamer bij BPZ

Op 27 mei geeft de directeur van de Rekenkamer Amsterdam (de heer Eiff) een presentatie en toelichting  op het rapport van de Rekenkamer over de karige informatieverschaffing van de Gemeente Amsterdam over Zuidas richting gemeenteraad. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Locatie: MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Zie het persbericht over het verschijnen van het rapport. Hoe denkt de verantwoordelijke wethouder erover.

 

Directeur Dienst Zuidas treedt af

Jan Stoutenbeek, directeur van de dienst Zuidas, heeft besloten af te treden per 1 augustus a.s. Stoutenbeek heeft aangegeven, na zich meer dan tien jaar bezig te hebben gehouden met de ontwikkeling van de Zuidas, een andere passende functie te ambiëren binnen de gemeente Amsterdam. Recente ontwikkelingen rondom het Dokmodel vormen de concrete aanleiding. Lees het Paroolartikel.

 

Bovengrondse tunnel splijt Zuidas

De commissie Oosterwijk stelt in het nog vertrouwelijke eindrapport “Zuidas-Dok Boven water” dat het ondergronds brengen van de infrastructuur aan de prestigieuze Zuidas “onhaalbaar” is. Een bovengronds dijklichaam is goedkoper.

 

Alternatieve Zuidas levert 230 miljoen op

De promotors van de Zuidas moeten zich niet doodstaren op het dokmodel. Bureau RIGO ziet goedkopere alternatieven die voor Amsterdam geld vrijmaken om versneld de verbinding met Almere te verbeteren 

 

Convenant CitizenM ondertekend

Op 25 april jl is het convenant “Verbinding tussen buurt en hotel” rond de komst van het hotel aan de Prinses Irenestraat door hotel CitizenM, stadsdeel Zuideramstel, Verenigingen van Eigenaars, de Thomaskerk, de Vereniging en  de overige bewoners ondertekend.

 

Bomenstichting dient zienswijze in

De Bomenstichting Amsterdam heeft een zienswijze ingediend m.b.t. het kappen van 80 bomen op het VU-terrein.


Stadsdeelraadsvergaderingen op 19 en 26 mei

Deze maand zal de Stadsdeelraad het concept-startbesluit Kenniskwartier ( waarschijnlijk op 26 mei)  vaststellen. Het bewonersplatform heeft ingesproken in de commissievergadering van 13 mei. De tekst kunt u vinden op onze website

   

Masterplan voorzieningen Zuidas

Het db Zuideramstel heeft op 28 april besloten de bestuursopdracht te geven om te komen tot een shortlist van gewenste voorzieningen waarvoor de belangrijkste input geleverd wordt door het monitoren van de (tijdelijke) bewoners en dagelijkse bezoekers van Zuidas ( DIV nr.09.04428)

 

Openbaar Vervoer in de zomer
In verband met werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn rond station Zuid zal metro 51 niet rijden van maandag 6 juli tot en met zondag 23 augustus. .

 

Jaarverslag 2008 ARS
 Half april is het jaarverslag over 2008 uitgebracht. U vindt hierin een beknopt overzicht van de inhoud van de adviezen uit 2008. Ook kunt u lezen wat het gemeentebestuur met deze adviezen heeft gedaan. Ook Zuidas wordt hierin met name genoemd. Wanneer u het Jaarverslag 2008 wilt ontvangen, neemt u dan contact op met het secretariaat (5522720), het verslag kunt u  ook downloaden door op contact te klikken.

 

RABO eist winst Zuidastoren op
RABO Vastgoedgroep weigert de winst op de Symphonytoren aan de Zuidas te delen met de Amsterdamse projectontwikkelaar Trimp & Van Tartwijk. Eerder verbrak RABO al de relatie met het bedrijf, dat verdacht wordt van fraude. Het vervolg. 

Zuideramstel gaat werken volgens Puccinimethode
Het dagelijks bestuur van Zuideramstel is akkoord gegaan met de invoering van de Puccinimethode voor de inrichting van de openbare ruimte.

Omgevingsmanager
Jeroen van der Linden is beschikbaar voor vragen over stand van zaken, telefoon: 020 – 2523 671 of 06 – 551 70160.

 

 

I.v.m. Hemelvaartsdag is het volgende weekbericht er weer op 28 mei 2009. De volgende BPZ-bijeenkomsten vinden plaats op 27 mei en 24 juni.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.