Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht nr. 19

Rekenkamer niet bij BPZ

Woensdagavond 27 mei was er een zaal vol mensen in het Multifunctioneel Centrum, maar de directeur van de Rekenkamer die het rapport “Ontwikkeling van de Zuidas” zou toelichten was er niet. Er bleek sprake van een overdrachtsprobleem bij de Rekenkamer intern, waarvoor welgemeende excuses zijn aangeboden. De Rekenkamer zal haar presentatie op de volgende BPZ bijeenkomst die gepland staat op 24 juni, alsnog voor het voetlicht brengen.

 

Commissievergaderingen Stadsdeel Zuideramstel

Op dinsdagavond 2 juni zal het referentiemodel voor de ontwikkelingen van het verkeer in de vergadering van commissie  besproken worden. Het ligt ter inzage bij de griffie.

Donderdagavond 4 juni komt het startbesluit Strawinsky in de commissievergadering aan de orde. Voor de stukken.

 Tijdens de commissievergaderingen kan worden ingesproken; aanmelding 24 uur van te voren bij de griffie.      

 

Stadsdeelraad : De VU-Hortus moet blijven.

In de vergadering van de Stadsdeelraad op 26 mei is besloten in de brief aan B &W met betrekking tot het startbesluit Kenniskwartier op te nemen dat de Hortus moet blijven.

Het startbesluit is met enkele opmerkingen vastgesteld.

 

Lift Lijn 5, Station Zuid, eindelijk in gebruik

Navraag bij het Projectbureau leerde ons dat de lift in principe gerepareerd is, echter volgende week nog door het Liftinstituut getest moet worden zodat hij de week daarna (12 juni) weer in gebruik genomen kan worden.

 

College akkoord met nieuw plan voor deel van de Zuidas
Het college van B&W heeft ingestemd met het Uitvoeringsbesluit Ravel, een nieuw deelgebied van de Zuidas. In dit deel van de Zuidas komen ongeveer 880 woningen (waarvan 30% goedkoop), kantoren, internationaal onderwijs, horeca, een hotel en winkels in het topsegment. Het plan is gemaakt door Zuidas Amsterdam in samenwerking met het Deense architectenbureau HLA. 
Zie ook:  ‘Bovengrondse tunnel Zuidas is ramp’ (Het Parool, 20 mei 2009) Zie ook het Cobouwartikel

 

Testprojecten trekken bouw Amsterdam vlot
Ontwikkelaars, corporaties en gemeenten willen met kleine testprojecten proberen om de stagnerende bouw in Amsterdam vlot te trekken. Wethouder Maarten van Poelgeest is in overleg met vastgoedbeheerder Amvest voor een kleinschalige uitvoering van een deel van het Gershwin-project aan de Zuidas. In de huidige economische situatie herbezint Amvest zich op het complete project. In de oorspronkelijke plannen staan 1500 woningen in een van de deelprojecten van Gershwin. Die bouw zou de komende anderhalf jaren moeten worden uitgevoerd. Directeur Wienke Bodewes wil de realisatie nu faseren. “Dat komt erop neer dat we waarschijnlijk zo’n 150 tot 200 woningen alvast gaan bouwen, om te kijken of er markt voor is. Als dat goed gaat, bouwen we verder.” Volgens Van Poelgeest is die informatie voor de ontwikkeling van woningen op de Zuidas nu belangrijk. “Het kan ook andere marktpartijen een idee geven hoe de markt er voorstaat.” (Cobouw, 23 mei 2009).

 

FD lezer zegt: “Investeer nu in Zuidas”

Naar aanleiding van de nieuwe en minder kostbare plannen voor aanleg van spoor en snelweg aan de Zuidas organiseerde het Financiële Dagblad vorige week een online peiling. 1168 krantenlezers gaven hun mening op de stelling
‘Hou toch op met de Zuidas in Amsterdam’:
– 38% zegt nee, investeer nu fors in toekomstig centrum
– 19% zegt nee, gewoon rustig doorgaan en hopen op betere tijden 
– 24% zegt ja, Nederland is te klein voor groot financieel centrum
– 19% zegt ja, plan wordt steeds meer uitgekleed vanwege kosten

Zie ook de uitslag in de krant van afgelopen zaterdag. 

 

Aanvraag garagevergunning Peter Schatstraat 4 (Symphonie) Er is een vergunning aangevraagd bij stadsdeel Zuideramstel voor een garage van 17.000 m2 .
Het dossier
GAR/ 0401/09 ligt ter inzage van 21 mei tot 2 juli 2009.

 

Bezwaarschriften tegen kapvergunning 226 bomen Beatrixpark grotendeels ongegrond verklaard
Bij besluit van 13 mei 2009 hebben B en W van Amsterdam de
bezwaarschriften tegen de kapvergunning van 13 augustus 2008 (kappen van 226 bomen in het Beatrixpark) gegrond verklaard t.a.v. de bomen met de nummers 115 t/m 118 (bij Restaurant As) en voor het overige ongegrond verklaard.


Bezwaarschrift Ernst & Young ongegrond verklaard

Het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor de naamsaanduiding
Ernst & Young op het gebouw aan de Antonio Vivaldistraat 150 is bij
besluit van 13 mei 2009 door B en W van Amsterdam ongegrond verklaard.

 

Uw postcodegebied in uw mailbox
Zuideramstel is aangesloten op Overheid.nl. Dit houdt in dat bewoners en bedrijven via een zogenaamd e-mail alert wekelijks op de hoogte kunnen worden gehouden van aangevraagde en verleende vergunningen in hun postcodegebied
.

 

Open dag Noord/Zuidlijn zaterdag 6 juni
Op zaterdag 6 juni kan het publiek een kijkje komen nemen achter de hekken op de bouwplaatsen van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

 

Amsterdam in kaart
Amsterdammers kunnen met een kaart op zoek naar biodiversiteit in en om de stad. De kaart is gemaakt vanwege de internationale dag van de Biodiversiteit aanstaande vrijdag. De biodiversiteitskaart met voorbeelden van biodiversiteit in de stad is bijgevoegd en is ook geplaatst op www.dro.amsterdam.nl. Op deze site staat uitgebreide uitleg over de plekken op de kaart. Amsterdam heeft karakteristieke natuurwaarden die zij wil beschermen. (Trouw, 20 mei 2009)
Zie ook: Amsterdams leven op biodiversiteitskaart (Persbericht gemeente Amsterdam, 20 mei 2009)


DB-cafés in juni
In juni organiseert stadsdeel Zuideramstel weer drie DB-cafés. Het dagelijks bestuur nodigt u, bewoners van stadsdeel Zuideramstel, hiervoor van harte uit. Er zijn drie bijeenkomsten, één voor elke wijk. Tijdens deze bijeenkomst gaan de portefeuillehouders in op de onderwerpen uit het ‘Contract met de Burger 2009’ en op de komende fusie met Oud-Zuid. Ook is er ruimte om met het dagelijks bestuur te praten over deze onderwerpen.
Buitenveldert: 10 juni. Multifunctioneel Centrum (MFC), A.J. Ernststraat 112. Inloop vanaf 17.00 uur. Aanvang 17.30 uur. Prinses Irenebuurt: 16 juni. Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.Rivierenbuurt: 22 juni. Stadsdeelkantoor Zuideramstel, President Kennedylaan 923. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30. 

 

Naar Badhoevedorp en Schiphol
De metro/sneltram van Amsterdam moet worden doorgetrokken vanaf Amsterdam-Zuidoost via Sloten naar Badhoevedorp, het nieuwe bedrijventerrein bij Badhoevedorp-Zuid, Schiphol en Beukenhorst bij Hoofddorp. Dat is de inzet van de provincie Noord-Holland in de plannenmakerij voor een beter openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam en Lelystad. Een hoogwaardige verbinding is volgens het provinciebestuur nodig om te voorkomen dat de Schipholregio verder verstopt. (Haarlems Dagblad, 26 mei 2009)

 

 

 

 

 

Het volgende weekbericht is er weer op 4 juni 2009.

De volgende BPZ-bijeenkomst vindt plaats op 24 juni.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.