Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 31

Kredietcrisis treft Zuidas
De ontwikkeling van het Zuidasgebied wordt vertraagd. Het besluit over het aanleggen van het DOK is uitgesteld. Het miljardenproject wordt nog verder opgedeeld. Aan sommige deelprojecten wordt vervolgens meer prioriteit gegeven. Dat zegt Elco Brinkman, voorzitter Raad van Commissarissen van de Zuidasonderneming i.o. Zie ook: http://www.at5.nl/nieuwsartikel.asp?newsid=38194.

Bomenkap project Beethoven: hoorzitting voorzieningenrechter
De zitting van de voorzieningenrechter is donderdag 23 oktober om 15.55 uur in Toren F, Parnassusweg 220.

Ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan
Vanaf 16 oktober ligt het ontwerpbesluit Gustav Mahlerlaan/Gershwinlaan W09/0016-2008 betreffende het oprichten van een parkeergarage, winkels, woningen, kantoor, horeca en hotelschool ter inzage. Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Bouwplannen Mahler- en Gershwinlaan
Ter inzage vanaf 2 oktober zijn de bouwplannen voor de Mahlerlaan en de Gershwinlaan. Deze zijn eveneens ingediend in het kader van de wettelijke bepalingen inzake vrijstelling van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Het betreft plannen voor het oprichten van een parkeergarage (W09/0015-2008), respectievelijk een gebouw voor 71 woningen, bergingen en 3 commerciĆ«le ruimten (W01/0328-2009). Inzagetermijn tot 11 november bij Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Mondelinge zienswijze kunnen naar voren gebracht worden als contact wordt opgenomen met de Dienst, 020 – 5513 420.

Ontwerpbesluit terrein Zuidwesthoek van het Beatrixpark
Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit Zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de Beethovenstraat en Ring A10 Zuid nabij de Prinses Irenestraat 21B – W09/0013-2008, oprichten kantoorgebouw en bijbehorende parkeergarage ter inzage. Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 420/484 (Geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Ontwerpbesluit terrein Europaboulevard
Vanaf 9 oktober ligt het ontwerpbesluit terrein Europaboulevard Terrein Europaboulevard (kavel A + B en kavel E) – W09/0009 2008 en W09/0008-2008, oprichten onderwijsgebouw met commerciĆ«le ruimte op de begane grond ter inzage (Weesperplein 4, kamer 322, telefoon 020-55 13 420, geopend van 9.00 tot 12.00 uur). Dit ontwerpbesluit is in het kader van de wettelijke bepaling inzake vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke ordening en/of anticipatie op grond van de woningwet. Gedurende de termijn van ter inzagelegging van zes weken kan men een schriftelijk zienswijze indienen tegen het verlenen van vrijstelling en/of anticipatie bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Hogere geluidsoverlast toegestaan voor nieuwbouw ROC?
Het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder voor het verzoek om vrijstelling voor de realisatie van nieuwbouw ROC aan de Europaboulevard (W09/0008-2008 + W09/0009 2008) en het bijbehorende akoestisch rapport liggen met ingang van 9 oktober gedurende een termijn van zes weken ter inzage. De vrijstelling maakt het bouwplan mogelijk, waarin diverse gebruiksfuncties, hoofdzakelijk onderwijs en voorzieningen, aan de Europaboulevard, gelegen aan de westelijke zijde van het stadsdeelkantoor. De geluidbelasting vanwege de A10, Europaboulevard en Pres. Kennedylaan overschrijdt de voorkeursgrenswaarde maar blijft bij delen van de gevels binnen de maximale toelaatbare. Omdat geluidreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het daarvoor noodzakelijk om hogere waarden van maximaal 53 dB vast te stellen voor het geluid afkomstig van de A10 en de Europaboulevard en 56 dB voor het geluid van de Pres. Kennedylaan. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij Burgemeester en Wethouders, p/a/ Dienst Milieu en Bouwtoezicht, postbus 922, 1000 AX Amsterdam. Degene die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe contact opnemen met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

Vrachtverkeer buiten de ring
Als gevolg van de op 9 oktober ingevoerde milieuzone voor zware vrachtauto’s zullen zware vrachtauto’s zonder roetfilter hun weg zoeken buiten de ring. Dit kan gevolgen hebben voor het gebied rondom Zuidas. De de Boelelaan zal waarschijnlijk zwaarder belast worden.

Vrijstelling ex. artikel 19 ROC-kavel Fred. Roeskestraat
De vrijstelling voor het bovengenoemde bouwplan Fred. Roeskestraat (W 09/0006-2008) betreffende kantoor, woningen en bijbehorende parkeerkelder ligt tot 6 november ter inzage bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, Weesperplein 4, kamer 322. Telefoon geopend op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur, 020-55 13420/484.

Vrije Ruimten Zuidas
De opening van de tentoonstelling Vrije Ruimten Zuidas is op vrijdag 3 oktober om 17.00 uur in Platform 21. Voor de tweede keer hebben kunstenaars op uitnodiging van het Virtueel Museum Zuidas hun visie gegeven op Zuidas. De resultaten zijn tot 2 november te bezichtigen, Prinses Irenestraat 18.

Omgevingsmanager Zuidas
Voor vragen en opmerkingen betreffende werken in uitvoering in de Zuidas kunt u zich wenden tot Jeroen van der Linden, omgevingsmanager Zuidas van het Stadsdeel ZuiderAmstel, tel: 0655170160.

De volgende BPZ-vergaderingen zijn 19 november en 17 december.
Het volgende weekbericht is er weer op donderdag 23 oktober 2008.

Lees verder over: Weekberichten.