Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wordt de Zuidas schoner met het actieplan luchtkwaliteit?

Het actieplan luchtkwaliteit – het plan – beperkt zich tot de huidige knelpunten en negeert de toekomstige problemen. De Zuidas waar het autoverkeer flink zal groeien met de bijbehorende luchtvervuiling noemt het plan nauwelijks en al helemaal niet in de lijst van actiepunten.
Door de geplande dichte bebouwing zal de Zuidas intensief gebruikt gaan worden temeer daar het station Zuid moet uitgroeien tot een van de grootste stations. De sterk toenemende luchtvervuiling treft de gezondheid van al die Zuidasbezoekers. Van een plan, dat gericht is op de verbetering van een gezonde leefomgeving, zou je meer aandacht voor deze Zuidas verwachten.

Wel de smalle niet de drukste wegen
De in het plan genoemd knelpunten zijn allemaal drukke maar vooral smalle straten. Bredere wegen ook als ze (veel) drukker zijn worden niet als knelpunt gezien. Zo is de Weesperstaat een aktiepunt, de drukkere Wibautstraat niet. Die smalle straten kunnen nauwelijks nog meer autoverkeer verwerken, de bredere staten wel en kunnen na verbreding nog meer autoverkeer verwerken.
De Zuidas kent vele brede wegen die zwaar belast zijn of gaan worden ook als ze niet tot het hoofdnet auto behoren. Het actieplan wil de bundeling van het autoverkeer op het hoofdnet behouden. In de Zuidas worden alle hoofdwegen zwaar belast ongeacht of ze tot het hoofdnet horen. De nu nog rustige Beethovenstraat wordt met een aansluiting op de A10 fors belast.
Veel van deze wegen in de Zuidas moeten verbreed, soms fors verbreed worden. Een van de drukste wegen in Amsterdam de Europaboulevard krijgt nog meer rijstroken dan de huidige 10!

A10-Zuid
Het actieplan noemt alleen de A10-west als knelpunt, terwijl de A10-zuid nu al drukker is! De A10-west kent een snelheidsbeperking van 80 km/uur; de A10-zuid niet en het plan stelt dit ook niet voor!
De Zuidas plannen voor de A10-zuid voorzien in een verdubbeling tot 2X 6 rijstroken.
In vergelijking met de A10-west wordt de omgeving van de A10-zuid veel intensiever gebruikt en bebouwd. Direct naast de A10-zuid liggen 3 belangrijke OV haltes, waarvan 2 spoorstations. Het station Zuid moet uitgroeien tot een van de belangrijkste station in Nederland. Al deze OV gebruikers gaan gebukt onder een snel toenemende vervuiling. Om de A10-zuid komt een zeer dichte gemengde bebouwing met kantoren, woningen en voorzieningen. Vooral die voorzieningen kunnen veel bezoekers aantrekken in een gebied met intensief autoverkeer.

Nog slechter OV
Mede door de enorme snel stijgende kosten van het Dok, wordt in de Zuidas sterk bezuinigd op de noodzakelijk voorzieningen van het OV. Het plan stelt zelfs voor om het aantal bussen met niet minder dan 30% te verminderen! Met de nu al slepende plannen voor een nieuw busstation zal met een dergelijke ingreep nog moeizamer gaan. Het plan wil deze bussen deels door trams vervangen. Voor de tram is de Zuidasplannen geen geld voorzien en de doorgaande tramverbinding naar Amstelveen dreigt te verdwijnen.
In de Zuidas plannen komen in Zuid het metrostation en het NS station uit elkaar te liggen met een onaantrekkelijke overstap!
Dit plan verslechtert het OV in de Zuidas verder en lokt nog meer autogebruik uit!

Verdichting
Terecht stelt het plan dat verdichting niet altijd duurzaam is. Een aantal verdichtingsplannen heeft een sterke nadruk op voorzieningen voor het autoverkeer. In verdichtingsplannen krijgen de voorzieningen voor het autoverkeer een erg belangrijke plek, zo stelt het plan. De plannen voor de Zuidas zijn een goed voorbeeld van zo’n niet duurzame verdichting:
De Zuidas komen 50.000 werkplekken en 9000 woningen. De nu al scheve verhouding tussen wonen en werken wordt nog schever. Een nog eenzijdige woon-werk verkeer met overvolle OV voertuigen heen en vrijwel lege terug als gevolg.
De Zuidas krijgt niet alleen een zeer dichte bebouwing, maar ook een ongekend hoge parkeerdichtheid. De gebruikte parkeernormen houden geen enkele rekening met dichtheid van de bebouwing. Met een verdubbeling van de bebouwing wordt ook de parkeerruimte verdubbeld. Ook wordt de omvang van de parkeerruimte niet beperkt voor dubbel gebruik van de parkeerplekken. De particulier beheerde plekken op zeer dure grond zullen zoveel mogelijk benut worden met de bijbehorende overlast.

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Inspraak, Verkeer, Zuidasgebieden, Zuidasthema's.