Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze Beethoven tweede fase, augustus 2017

Na overleg tussen betrokken lidorganisaties van BPZ bleek dat er verschllende inzichten waren die soms een overlap hadden maar ook verschilden. Daarom is besloten dat elk van de organisaties een eigen zienswijze gaat indienen.

De voorzitter van BPZ heeft deze zienswijze ingestuurd Concept zienswijze bpz op bestemmingsplan Beethoven 2 aug 2017.

Lees verder over: Beethoven, Inspraak.