Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Zienswijze over NVU voor Fred. Roeskestraat

Geachte leden van de stadsdeelraad,

De NVU voor de Fred Roeskestraat staat in schrille tegenstelling met het zeer nieuwe bestemmingsplan Scholenstrook voor dit gebied. Waarom deze plannen nu zo ingrijpend – met vele functies waarvan alleen de totale omvang bekend is – gewijzigd moeten worden is ons niet duidelijk. Een andere visie op de Zuidas wordt ontkend. De Visie Zuidas 2004 zou een uitwerking zijn van die uit 2001. Vormt een dreigend tekort voor het Dokmodel de verklaring?

Met deze forse bebouwing en de ruime parkeernormen voor wonen en voorzieningen komen er veel nieuwe parkeerplekken, die in de zijstraten – in de Zuidas gebruikelijk – ontsloten worden. Overlast door in- en uitrijdend autoverkeer wordt onvermijdelijk. Afslaand autoverkeer in de Fred Roeskestraat geeft hinder met die bij de garage-inrit op het Museumplein, waar ook het voet- en fietspad gekruist wordt.

Het BPZ ziet de gevolgen van de enorme kosten van het Dokmodel. Nu de grondopbrengsten rondom station Zuid onvoldoende zijn, komen de flanken onder druk. Bedrijven betalen niet mee aan het Dok en het Rijk geeft slechts geld voor de Zuidas met of zonder Dok. Na bezuinigingen op sociale woningen en een forse ingreep bij het openbaar vervoer, draagt Amsterdam 3 keer zoveel – 1,4 miljard – bij dan het Rijk. Mede daarvoor moeten de randen van de Zuidas zoals in de Fred Roeskestraat en naast het Beatrixpark enorm verdicht worden en de beide NVU’s tonen de gevolgen. Ook loopt een onderzoek – buiten het NVU! – om van de Fred Roeskestraat en drukke route te maken met een verbreding tot een 4 strooks weg.
Het BPZ vindt dat de ligging van een gebied bepalend moet zijn voor de dichtheid en hoogte van de bebouwing. Een aantrekkelijke inrichting van de gehele Zuidas is veel belangrijker voor de gebruikers en omwonenden, dan de komst van het Dok tegen elke prijs.

Lees verder over: Inspraak, Noordzone, Voorzieningen.