Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Het Tracébesluit Zuidasdok

Documenten van het Tracébesluit Zuidasdok en de wijzigingen vindt u op deze pagina.

Tracébesluit Zuidasdok: wijzigingen (geluid en veiligheid) ter inzage van 16 augustus t/m 26 september 2017
“Voor drie bezwaarmakers heeft de Raad van State verzocht om aanvullend onderzoek en het eventueel treffen van extra maatregelen. Nader onderzoek heeft geleid tot het treffen van aanvullende maatregelen om geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid te verbeteren. lees meer over de wijzigingen 2017 ” bron: ZuidasBesluit ontheffing op de Wet natuurbescherming staat open voor beroep t/m 6 september 2017
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De documenten zijn: Definitief Besluit Ontheffing op de wet Natuurbescherming (PDF, 6.2 MB) en Ontwerpbesluit ontheffing op de wet natuurbescherming.  lees meer

“Het Tracébesluit Zuidasdok (wijziging 2016) is 10 november 2016 vastgesteld. Dit is een aanpassing op het in maart door de minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde Tracébesluit Zuidasdok. De gemeenteraad van Amsterdam heeft in april 2016 het bestemmingsplan vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Daarna zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hiertegen beroep in te stellen. Hierop zijn 18 beroepsschriften ontvangen. Mede op basis van één beroepsschrift is nader onderzoek gedaan en besloten om voorafgaand aan de zitting bij de Raad van State (15 en 16 december 2016) een wijziging in het tracébesluit door te voeren. Het betreft aanvullende geluidsmaatregel bij de noordelijke Schinkelbrug. Onder de bestaande noordelijke brug worden tijdens de bouw van Zuidasdok aanvullende geluidsreducerende maatregelen getroffen, hierdoor wordt het geluid van de beweegbare brug verder beperkt.” lees het bericht van dienst Zuidas

Lees hier meer over zienswijzen en reacties van omwonenden
 

Lees verder over: Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Noordzone.