Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 5

Lees het wijkkrantartikel van BPZ van februari 2022 ''Nieuwe regering nieuwe kansen''

Bewoners van de Pr. Irenebuurt (VIA) starten petitie -houd onze buurt veilig!-     'De VIA is een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen voor hun voorstel voor een betere verkeersveiligheid in de Irenebuurt. BPZ steunt dit initiatief vandaar de opname in dit weekbericht. Bekijk hier waar het gebouw Pr. Irenestraat (PI) 59 ligt en ga hier naar de website van VIA.

De gemeente Amsterdam en de directie Zuidas willen 1200 werkplekken maken in het voormalig AICS gebouw, Prinses Irenestraat 59. Het bouw- en toekomstig verkeer hiervoor willen ze door onze wijk laten lopen. Dit is niet acceptabel. Onze wijk is al een zeer onveilig gebied voor verkeer. Dit zal met alle andere plannen voor de Zuidas en het Station niet veel beter worden.

Ons voorstel om dit verkeer via de Strawinskylaan te laten verlopen, wordt genegeerd. Laat je niet negeren en teken de petitie

Ontwikkelingen locatieonderzoek en marktconsultatie Erotisch centrum

Het Parool kopte op 13 januari: “Weinig draagvlak bij partijen voor nieuw erotisch centrum in Zuidoost en buitenwijken –  En verderop in het artikel staat ”Een marktverkenning die de gemeente heeft uitgevoerd zou uitwijzen dat er onder potentiële exploitanten van het erotisch centrum een voorkeur bestaat voor een plek nabij de RAI/Zuidas.” Lees meer

In een brief 22 Protest erotisch centrum RAI-Zuidas van buurten januari 2022 die namens de buurten in en rond RAI/Zuidas naar B&W, raad, DB en cie Zuid is gestuurd, leest u meer over de reactie van buurtbewoners RAI e.o.. En op 13 januari jl. stond dit punt op de agenda van de commissie Algemene Zaken (Orde & Veiligheid) zie agendapunt 7 waarin uitgebreid de standpunten van diverse partijen kenbaar werden gemaakt. Op de agenda stonden andere het verslag van de markconsultatie en inspreekreacties  Raadsbrief voortgang verkenning Erotisch Centrum.pdf Bijlage: inspreekreactie AZ 13012022 EC Eenhoorn en Inspraak Cie AZ EROTISCH CENTRUM ZD2021-014736 – 13 jan 2022 . Wordt vervolgd op 16 februari 13.00 uur in de raad vanwege motie(s). Lees ook de andere publicaties in Het Parool en De Telegraaf. 

Buurtbewoners ondermeer uit de de Mirandabuurt en BPZ hebben een -WOB-verzoek ingediend maar tot op heden hebben we geen stukken mogen ontvangen. Inmiddels zijn we wel een halfjaar verder. Dus later meer.

Nieuws van het Beatrixpark: "Waterterras bij RAI: na een lange aanloop en veel bezwaren van omwonenden en verenigingen zoals de onze gaat het er toch van komen: Aanleg waterterras StrandZuid StrandZuid heeft van de gemeente een vergunning gekregen voor het aanleggen van een waterterras. Medio februari start de aanleg.  Lees meer

Berichten van Zuidas:

*Het kantoor van Zuidas is weer open op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Alleen op woensdag zijn ze gesloten. Wilt u met een groep komen? Meldt u zich dan aan via contact@zuidas.nl of bel naar 0800-5065.

*Zuidas-maquette vernieuwd, bekijk de timelapse     Terwijl we vanwege corona dicht waren, kon maquettebouwer Adam Doyce Transue zich uitleven op vernieuwing van de maquette in het Amsterdam.

*Gestript Strawinskyhuis wordt licht en open       Na een half jaar lang onafgebroken slopen maakt aannemer du Prie een begin met de nieuwe glazen buitengevel van het Strawinskyhuis. Inmiddels staan de eerste raamwerken voor de ruiten. ‘We gaan van donker en dicht naar licht en open.’

*Nieuwe afvalcontainers in de Wielingenstraat       De afvalcontainers in de Wielingenstraat worden vernieuwd en krijgen meteen een nieuwe plek. Nu staan op twee locaties ieder drie containers, straks staan er vijf bij elkaar, tussen de Eendrachtstraat en de Krammerstraat.

Bericht van WVZ: “16 maart aanstaande zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wat willen de kandidaat-raadsleden voor Amsterdam, de Amsterdammers en in het bijzonder de Amsterdamse woonbootbewoners doen? Om hier meer over te weten te komen organiseert de Woonboten Coalitie Amsterdam op 16 februari aanstaande een verkiezingsdebat. Onder leiding van Kemal Rijken gaan vertegenwoordigers van de grote politieke partijen -D’66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en PvdO – met elkaar in debat over woonboot gerelateerde onderwerpen. Het debat is om 21:00-21:45 rechtstreeks te volgen op Salto 1.”

Bericht van Spoorpro: “NS gaat nu echt treinen schrappen  vanaf 7 februari      De NS gaat inderdaad de dienstregeling vanaf 7 februari stapsgewijs afschalen doordat er steeds meer personeel uitvalt vanwege corona of quarantaine. Dat plan had het bedrijf al klaarliggen voor het geval het niet meer zou..”.

Nieuws uit B&W 26 januari 2022 bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit  Het college van B&W neemt kennis van de vragen die zijn uitgekozen voor het kindervragenuur tijdens de gemeenteraad van 26 januari 2022. De vragen gaan over schuilplaatsen, watertappunten, groene containers, voetbalclubs in het centrum van Amsterdam en elektrisch rijden. Tijdens het kindervragenuur nemen Amsterdamse kinderen een uur de gemeenteraad over en worden zo in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan leden van het college. In 2021 heeft het eerste kindervragenuur plaatsgevonden. Lees meer

Ter inzage en/of inspraak

*De afvalcontainers in de Wielingenstraat worden vernieuwd en krijgen meteen een nieuwe plek. Niet mee eens? Tot 10 maart 2022 kunt u een zienswijze sturen naar contact@zuidas.nl, t.a.v. Thomas Bokeloh en o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbesluit afvalcontainers Wielingenstraat’. Uiteraard kunt u uw zienswijze ook achterlaten bij de balie van het Stadsloket aan de President Kennedylaan 923, t.a.v. Thomas Bokeloh. Bekijk bericht 

*Ter inzage t/m 8 maart 2022* Rectificatie: – kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’. Inspraak Bekijk bericht

*Ter inzage t/m 8 maart 2022. Rectificatie: – kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’ Bekijk bericht  Een inspraakreactie indienen kan per mail: naar Inspraak.bomenbeleid@amsterdam.nl of -per post en richten aan: Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Groene en Gezonde Stad, o.v.v. inspraak ‘Herplant en compensatie’, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

4 en 7 februari 2022, 10:00 uur openbare bijeenkomst stadsdeelcommissie

9 februari, vergadering stadsdeelcommissie, 19.30. De agenda vindt u later hier.

9 februari vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen 09:00 uur, Willem Kraanzaal    Met op de agenda o.a. bij TKN 18 Puntensysteem voor Natuurinclusief bouwen – Commissie WB Voordracht Voordracht –  1. Raadsinformatiebrief natuurinclusief bouwen tenders.pdf Bijlage – 2. Bijlage Puntensysteem voor Natuurinclusief bouwen 2021 (1).pdf Bijlage.

9 februari, 13:30 uur, vergadering raadscommissie RO, Willem Kraanzaal (Commissiezaal) stadhuis. Met op de agenda o.a. Zuidas en Marineterrein agendapunt 14 Commmissie RO (2) Voordracht Voordracht ;  Bijlage 1 Aanbiedingsbrief bij Halfjaarlijkse Rapportage Zuidasdok, 1 januari tot en met 30 juni 2021.pdf Bijlage ;  Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2021 Definitief.pdf Bijlage. Agendapunt 15 Voortgang gebiedsontwikkeling middengebied Kenniskwartier  Commissie RO (2) Voordracht Voordracht ;  Raadsbrief voortgang gebiedsontwikkeling middengebied Kenniskwartier nov. 2021.pdf. Agendapunt 17 Commissie RO (2) Voordracht Voordracht ;  Bijlage 1 Aanbiedingsbrief bij Halfjaarlijkse Rapportage Zuidasdok, 1 januari tot en met 30 juni 2021.pdf Bijlage ;  Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2021 Definitief.pdf Bijlage.

10 feb. 09.00 uur vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) Digitaal Met op de agenda VVL TKN 1 Afronding aanvullend door Nationaal groeifonds gevraagd onderzoek (o.a. doortrekken N/Zlijn)  Commissie MLW (1) Voordracht Voordracht;  Bijlage 1 – Kamerbrief Indiening proposities Nationaal Groeifonds.pdf Bijlage;   Bijlage 2 – Integrale eindrapportage ZWASH 5.pdf Bijlage;  Bijlage 3 – MKBA ZWASH 5.pdf Bijlage; Raadsinformatiebrief afronding groeifonds BM en GS.pdf. En bij Zuidas en Marineterrein TKN 19 Waterstrategie Zuidas commissie MLW Voordracht Voordracht;  20211207 DEF Waterstrategie 2022 2026.pdf Bijlage;   Raadsinformatiebrief bij Waterstrategie Zuidas 18 januari 2022.pdf . En bij TKN 15 Voortgangsrapportage Amsterdam autoluw (Bij een groot aantal metrostations zijn inmiddels deelfietsen geplaatst, de laatste twee gebieden (Zuidoost en de Zuidas) volgen naar verwachting… Lees meer

KUNST EN CULTUUR      Check vooraf bij de organisaties of en hoelaat een activiteit plaatsvindt. Coronamaatregelen kunnen van kracht zijn.

*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé in De Thomas, Pr. Irenestraat 36 

*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer 

*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube 

*Iedere zondagmiddag is de IVN Rietschuur van 13:00-16:00 open, Amstelpark   Het eigen bezoekerscentrum is vrij toegankelijk en heeft steeds wisselende tentoonstellingen. Vrijwilligers zijn aanwezig om informatie te geven over de stadsnatuur en de verschillende activiteiten. Er zijn ook rondleidingen en er worden cursussen gegeven. En een keer per maand zijn er kinderactiviteiten.

Griffioen, Boelelaan 1111    Bekijk hier de agenda. Lees meer over de toegang.

Filmhuis Rialto Vu, De Boelelaan 1111 Nu weer open. Bekijk de agenda hier met op dinsdag 1 februari 13:00 Descending the Mountain Rialto VU Documentaire Tickets bestellen ; 14:30, Amélie – 20th anniversary Rialto VU Drama-komedie Tickets bestellen ; 15:00, The Electrical Life of Louis Wain, Rialto VU Biografie/Drama Tickets bestellen

1 februari  12.30 lunchconcert – Mattias Spee (piano) in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Solo-optreden van Mattias Spee (1997) op de piano. Hij speelt enkele eigen composities.

2 februari, 11.00 uur, Rondje tuin, Botanische tuin Zuidas, van der Boechorststraat 8    In de Botanische Tuin Zuid staan ruim 8.000 verschillende soorten planten. Een bijzondere en leerzame ervaring is een rondleiding door een gids die kind aan huis is in de tuin. Stuur dan minimaal 2 weken van tevoren een mailtje naar info@botanischetuinzuidas.nl

6 februari, 10:30 – 11:30 -cantate tijdens de kerkdienst- Bach in samenwerking met ensemble Giardino Musicale- in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Vaste organist van De Thomas, Harmen Trimp, kiest voor zeer specifieke werken en speelt in samenwerking met het ensemble Giardino Musicale en met de musici Jussi Lehtipuu, Bert van de Wetering en Oscar Verhaar. Ze spelen de cantate ‘Ich habe genug’ (BWV 82) van Johann Sebastian Bach.

7 feb, 19.30 – 21.30, in Circl, Mahlerlaan    Week van de Circulaire Economie Opening van de Week van de Circulaire Economie bij Circl   In deze openingssessie van de Week bekijken we de documentaire 'Going Circular' en bespreken we de kansen voor de Nederlandse economie. Wat kunnen we doen om circulariteit te versnellen? Welke goede voorbeelden zijn er al? En wat kun je als consument zelf doen? Stel al jouw vragen aan de experts in de Q&A na de documentaire.

10 februari Eerste Thomasboekbespreking Lees meer en bestel kaarten >>

12 februari om 12:00 is de maandelijkse rondleiding, deze keer met een wandeling langs de buitenkunstwerken in het Amstelpark. Toegang vrij, we horen graag of je komt via communicatie@zone2source.net. Zone2Source is geopend op zaterdag en zondag van 13:00 – 17:00. Op verzoek gaan we extra open, mail ons via info@zone2source.net. Gratis toegang.  Op deze site vind je alle informatie over onze tentoonstellingen, projecten en ander nieuws.

15 februari -Lunchconcert, 12.30 door het Astra Trio in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Met Emirhan Tuga, klarinet, Monika Geibel, viool wn Olla Buck, piano. Zij spelen werken van Pierre Max Dubois  (1930-1995) zoals Suite pour Violin, Clarinette et Piano (1968), – Chanson pour Nathalie en Serenade. 

21 februari, 11.00 – 13.00 online Masterclass van Circl BENG! De weg naar energieneutrale gebouwen Masterclass BENG & Klantcase ABN AMRO  Aanmelden kan hier.

25 februari 2022 Thomasfilm The Last Duel (met o.a. Matt Damon). #metoo in de Middeleeuwen, beslecht met een duel. Te zien in de Thomaskerk.

6 Maart – 27 maart 2022 Clear Cut door Wouter Osterholt  ontwikkeld tijdens zijn deelname aan het artistiek onderzoeksprogramma Exploded View, waarin 10 kunstenaars nieuwe mogelijkheden voor …Read more

22 april Amstelpark 50 jaar     Dit jaar bestaat het Amstelpark 50 jaar, en dat wordt groots gevierd! Op op Earth Day, trapt Zone2Source het feestjaar af met de opening van hun Shadow Floriade. Lees meer in de nieuwsbrief

En 15 mei gaat het feest verder en wordt het jubileum '50 jaar Amstelpark' gevierd met exposities, wandelingen, een audiotour en de overhandiging van ons kado aan het Amstelpark. De Rafaëlstichting opvolger van het tekenkabinet en. De textielwerkplaats van Iambe (onderdeel van de Raphaëlstichting) maakt in 2022 haar entree in het Amstelpark.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Voorjaar en zomer 2022 werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV meer informatie vindt u hier.

Omleidingsroutes bij de herinrichting A.J. Ernststraat. De straat is voor auto’s afgesloten tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (uitgezonderd bestemmingsverkeer voor de seniorenflats). Fietsers gaan via de De Boelelaan. Voetgangers kunnen langs het werk lopen. De planning kan door omstandigheden afwijken: Fase 2: van 31 januari 2022 t/m 25 maart 2022;   Fase 3: van 28 maart 2022 tot en met 15 april 2022;  Fase 4: van 18 april 2022 tot en met 22 juli 2022:  Fase 5: van 22 augustus 2022 tot en met 14 oktober 2022.

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost   Vanaf januari start het inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen groen en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains . Volgens de planning is het plein deze zomer klaar zijn voor gebruik.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

*Herijkte voorwaarden voor middeldure huur (25 jaar) en beleidsuitgangspunten voor eeuwigdurende middeldure huur (Vervolg Actieplan Meer Middeldure Huur 2020 -verordeningen en reglementen- Gemeente Amsterdam | 26-01-2022 Bekijk bericht

 *Verleende Watervergunning voor het realiseren van een tijdelijk bediengebouw en verplaatsen van een fietsenstalling, t.h.v.n Jaagpad 44, 1059 BP Amsterdam – AGV – WN2021-007047,  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Bekijk bericht

*Bodem BUS, Kabeltracé Liander t.h.v. Antonio Vivaldistraat 15, Amsterdam Bekijk bericht

*Strawinskylaan 1, Amsterdam, Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit 2012  het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – Wk 5: maandag 31 jan. t/m vrijdag 4 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 6: maandag 7 feb. t/m vrijdag 11 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 7: maandag 14 feb. t/m vrijdag 18 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 8: maandag 21 feb. t/m vrijdag 25 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur. De ontheffing is voorr de duur van 20 werkdagen gedurende de Corona crisis. Aanvrager: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Nederland B.V. Bekijk bericht

APV *Stremmen/RVV, Barbara Strozzilaan 384-388, 19/2/2022 – 20/2/2022   Bekijk bericht 

Actiiviteitenbesluit * RAI Amsterdam B.V. , Europaplein 24 , Amsterdam betreft een Postophaal punt. Bekijk bericht 

Aanvraag omgevingsvergunning *Willem Pijperstraat 52 1077XM Amsterdam   veranderen en vergroten van het gebouw met een dakopbouw met behoud van de bestemming hiervan tot één woning Bekijk bericht

Omgevingsvergunning kap *Beethovenstraat 402, Amsterdam – kappen 4 bomen Bekijk bericht 

Vergunning geweigerd   *Beethovenstraat 184 1077JX Amsterdam, bouwkundig splitsen van het kantoor op de begane grond in twee kantoren Bekijk bericht

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, RAI, Strawinsky, Verkeer, Weekberichten.