Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 42

Themabijeenkomst Tuinen in Zuidas

Afgelopen donderdagavond vond de goed bezochte bijeenkomst plaats in het Huis van de Wijk Buitenveldert. Enthousiast vertelden sprekers over hun initiatief, de activiteiten en de plek. Dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, kwam naar voren uit hoe je het onderhoud met de inzet van vele mensen organiseert zoals dat in de medicinale kruidentuin de Artsenijhof gebeurt. Het bijhouden van logboeken helpt daarbij evenals het inwinnen van deskundig advies om de tuin medicinaal te houden. En met de hand- en spandiensten van het stadsdeel is het onderhoud van de hagen gegarandeerd. De kruidentuin, ooit van de ondergang gered door de vereniging Vrienden van het Beatrixpark, wordt nog steeds door een grote groep vrijwilligers aandachtig onderhouden waardoor een bijzondere tuin behouden en voor iedere Amsterdammer toegankelijk is gebleven.

IMG_0216Bij Zuiderkruid nog ruim een jaar te vinden tussen Old School en het mini Rondeel vlak achter de Europaboulevard t/o de RAI, zijn tuinders individueel in hun moestuin actief. Ze zijn nu op zoek naar een vaste plek. De leden van de inmiddels opgerichte vereniging Zuiderkruid komen veelal uit de directe woonomgeving en kent een mix van yup tot senior. Geregeld komen sommigen bijeen voor koffie op zaterdagochtend. 

 

 

Over koffie gesproken: het is de voedingsbodem voor oesterzwammenkweek waarover Marleen Sijpestijn vertelde. Containing Mushrooms is een startupbedrijf dat door sponsors als de Greenbusinessclub, dienst Zuidas en particulieren inmiddels een tweede mushroomcontainer in gebruik kon nemen om de productie te verbeteren. Zij levert oesterzwammen aan de kantine van de Boeletuin. De conainers zijn te vinden in de Boeletuin.

Deze bewoners, liefhebbers en upstarter zorgen ervoor dat ook Zuidas e.o. een woon/werkgebied is waar op onverwachte plekken bijzonder groen ontdekt kan worden. De aanwezigen hadden veel waardering voor de initiatieven maar vertelden dat de locaties niet altijd makkelijk te vinden zijn. Dus goede bewegwijzering naar de tuinen ook al zijn ze tijdelijk is geen overbodige luxe. BPZ gaat ze in ieder geval op een echte kaart zetten.

Afvoeren grond Mahlerplein

“Op het Gustav Mahlerplein wordt vanaf 6 oktober tot begin november circa 6.000 m3 grond ontgraven voor de bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage. In een vrachtwagen gaat ongeveer 20 m3. Er zullen dus ca. 300 vrachtauto’s voor nodig zijn om de grond af te voeren. Het tweede deel van de transportburg wordt later gebouwd dan gepland.” lees verder

Onderlegger-1op1000 @A3Onder- of bovengronds?

“Medio november wordt het voorstel voor de realisatie van 3.500 ondergrondse stallingsplaatsen besproken bij betrokken financiers. Ondanks het vertrouwen dat het plan een goede kans maakt, is ook een aangepaste variant voor bovengrondse tijdelijke stallingen op de Vijfhoek onderzocht. Marianne van Dort van Freshfields en Esmée Lindenbergh van de bewonersvereniging hebben echter goede hoop dat de ondergrondse fietsparkeergarage er komt. ‘Zuidas is een toplocatie voor wonen, werken en recreëren,’ aldus Marianne van Dort. ‘Bovengrondse fietsenstallingen van deze omvang horen daar naar ons idee niet bij.’” Lees verder over het participatieproces

50 nieuwe boomnaambordjes in Beatrixpark lees verder En: IVN wandeling herfstverschijnselen, bomen in het Beatrixpark, zondag 1 november, 14:00 tot 15:30. Parkingang Diepenbrockstraat.

16 oktober 16.00 uur, Danspaleis op het Gerswhinplein

Feestelijk slotevent van de Inzamelingsactie 2015 voor de Voedselbank Amsterdam Zuid georganiseerd door GBC Zuidas. De inzamelingsactie vindt dit jaar plaats van 12 t/m 16 oktober. Voor de klanten van de Voedselbank Amsterdam Zuid, ouderen uit Zuid én medewerkers van GBC Zuidas participanten organiseren we een Danspaleis, met een hapje, een drankje en natuurlijk een dansje op 16 oktober tussen 16.00 en 18.00 uur, in een speciaal daarvoor ingerichte tent op het George Gershwinplein. Het Danspaleis is een ouderwets gezellige disco voor mensen van 10 tot 100 jaar. Komt u langs? U kunt uw aanmelding kenbaar maken via: angela@greenbusinessclub.nl.

Hoogste punt uitbreiding Kindercampus      "Op 14 oktober 14.00 uur viert de Kindercampus het bereiken van het hoogste punt van de bouw van de tweede fase van het integraal Kindcentrum. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit feestelijke moment te komen vieren.“

 

 

 

Op P15 Ravel mix van wonen, werken en winkels ontwikkeld door OVG Real Estate

Dienst Zuidas berichtte: De gemeente Amsterdam heeft onlangs OVG Real Estate geselecteerd voor de ontwikkeling van de zogenaamde kavel P15 Ravel in Zuidas. De kavel ligt aan de Beethovenstraat tegenover het hoofdkantoor van ABN AMRO naast het Sportpark Goed Genoeg (AFC).”Het archtitecenbureau MVRDV tekent het ontwerp:”De woningen hebben erkers met prachtig uitzicht en ruime balkons met veel beplanting, met de tussenliggende vallei als een soort dorpsbrink,” zegt Winy Maas, architect en medeoprichter van MVRDV. “Wij combineren de kwaliteit van wonen in het groen met de centrale locatie en de spanning van een stedelijke omgeving op deze bijzondere locatie.”” lees verder 

14 oktober vergadering raadscommissie I&D, 9:00 – 12.30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

Op de agenda bij tkn 13 Sneller uitvoeren wegwerkzaamheden in 6 dagen van 12 uur. Conclusie uit de brief van de wethouder V&V is: “Er zijn op dit moment geen klachten bekend over de extra hinder door werktijden van 12 uur. De maatregel is nog relatief kort geleden ingevoerd. Hierdoor is het beeld van de effecten van de maatregel nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Een uitgebreidere evaluatie zal daarom in 2016 plaatsvinden.” Lees In het bijgevoegde overzicht om welke projecten het tot nu toe ging (wegwerkzaamheden aan Amstelveenseweg (drinkwaterleiding vervangen)).

Interview met wethouder Litjens over het waarom en hoe van de verniewing Amstelveenlijn

Overstappen op station Zuid? “Er is een bewuste keuze gemaakt om de Noord/Zuidlijn niet door te trekken naar Amstelveen. Een hoogwaar-dige tramverbinding voor Amstelveen – snel, betrouwbaar, comfortabel – betekent dus een overstap op Amsterdam Zuid. Dat station wordt een van de belangrijkste openbaarvervoerknoop-punten van de regio: treinen, trams, bussen, de Noord/Zuidlijn en de Amstelveenlijn. Veel gebruikers van de Amstelveenlijn zullen op dit station gaan overstappen. En de Noord/Zuidlijn gaat er vanaf het najaar van 2017 voor zorgen dat iedereen snel in de binnenstad van Amsterdam kan komen.” zie kaartje  lees het interview d.d. 10.9.2015 van Wendy van der Meulen 

13 oktober Regioraad V&V en  Ruimte, Wonen & Economie, De Rooszaal, 18:30 – 20:00 uur en RWE in de Mirandazaal stadhuis

Bekijk de agenda. Over keuze een- of tweerichting materieel Amstelveenlijnsecond opnion op Lijnennetvisie 2015-2030 en advies RAR op Lijnennetvisie 2018.

Uitbreiding parkeerduurbeperking Buitenveldert gaat 2 november in. Lees de Bewonersbrief 

Nieuws uit B&W week 41

Het college van B en W stemt in met de uitvoering van de moties voor het kredietbesluit Zuidasdok en de halfjaarlijkse rapportage. Dit wordt besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening van 28 oktober 2015. 

Werk AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst kunt u richten aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of vul het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

12 okt – 20 nov. bouwwerkzaamheden kantoorpaviljoens Telesto Fred. Roeskestraat 107     Vanaf maandag 19 tot 23 oktober zullen damwanden worden aangebracht. Het is mogelijk dat u geluidshinder ondervindt. De werkzaamheden worden tussen 7:00 ’s ochtends tot uiterlijk 19:00 uur ’s avonds uitgevoerd. Daarna volgt uitgraven van de bouwput. Vrachtwagens gaan richting Amstelveenseweg.” bron: bewonersbrief

13-16 oktober Parnassusweg zuidelijke rijrichting tijdelijk s’nachts afgesloten     “Om de bereikbaarheid voor het bouwverkeer voor de bouw van de tijdelijke rechtbank te verbeteren is het nodig om de rijbaan van de Parnassusweg, ter hoogte van de A10 aan te passen. In de nacht wordt het verkeer omgeleid. Overdag is de Parnassusweg gewoon bereikbaar voor autoverkeer.”

Werkzaamheden fietstunnel Beethovenstraat     Tot 30 oktober zijn er diverse werkzaamheden op de fiets- en voetpaden en in de fietstunnels van de Beethovenstraat tussen de Prinses Irenestraat en het Matthijs Vermeulenpad. Fietsers worden gedeeltelijk omgeleid. lees verder

Werkzaamheden appartementengebouw De Fred     Mogelijke geluidshinder van de werkzaamheden in de periode van vrijdag 2 oktober 2015 t/m vrijdag 5 januari 2016 op de Fred. Roeskestraat 82.

Werkzaamheden aan leidingen Fred Roeskestraat voor de winter klaar     Tot 7 november vervanging gasleidingen. lees verder
Werkzaamheden Gaasterlandstraat    lees verder

26 oktober- medio april 2016 werkzaamheden Veluwebuurt    lees verder 

t/m 30 oktober werkzaamheden Willem Pijperstraat      lees verder

vanaf 30 oktober bomenkap en nieuwe beplanting Gustav Mahlerlaan     In de week van vijf oktober worden enkele tientallen bomen gekapt. De kap is nodig omdat de oude drinkwaterleiding wordt verwijderd. In het najaar komt er nieuwe beplanting voor terug: krentenboompjes ten noorden van het voetpad en esdoorns tussen het voetpad en het fietspad in. Voor de herinrichting van de Gustav Mahlerlaan wordt 30 oktober gestart het kappen van bomen.

Kennisgevingen en Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie en waterschap

Aanvraag omgevingsvergunning

* Prinses Margrietstraat 10, 1077 LA: voor het vergroten van het gebouw door middel van een extra bouwlaag met behoud van bestemming daarvan tot woning, ingekomen d.d. 18 september 2015. OLO-nummer 1977341. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen.

Aanvraag exploitatievergunning horeca

* Strawinskylaan 85, 1077 XW: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2015-14169. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid , Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

 

t/m november Zone2Source, Growing Matter in het Glazenhuis, Amstelpark    Bekijk het herfstprogramma.

15 oktober, Grote mensen Ontmoetingsdiner, 18.30-21.00, De Nieuwe Poort Claude Debussylaan 2      Inloop is vanaf 18.00u. Vooraf aanmelden.

18 oktober Marathon 8km route door Zuidas     “Zondag 18 oktober 2015 lopen er 16.500 marathonlopers door de straten van Amsterdam. Voor deze 40e editie van de TCS Amsterdam Marathon is het parcours enigszins aangepast. Nu lopen de deelnemers na 6 km via de Beethovenstraat richting de Zuidas.” bron: Agenda website dienst Zuidas

20 oktober lunchconcert 12.30, Quatre Bouches, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Bauwien van der Meer, sopraan; Petra Ehrismann, alt-mezzo; Gerben Houba, tenor en Michel Poels, bariton.

T/m 1 november Tentoonstelling Zuidas ondergronds, tunnel WTC onder Zuidplein

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.