Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel

Lees hier het Herzien Uitvoeringsbesluit Ravel van april 2015 

"Op 26 juni 2012 is door het College van B&W besloten om het ontwikkelmodel Ravel uit te werken in een herziening van het oude Uitvoeringsbesluit middels een gecombineerd Start- /Uitvoeringsbesluit (hierna te noemen Herzien Uitvoeringsbesluit: HUB). Het samenvoegen van het Startbesluit en het Uitvoeringsbesluit tot één Herzien Uitvoeringsbesluit is noodzakelijk om in 2015 de eerste ontwikkelingen op basis van dit HUB en bestemmingsplan Ravel mogelijk te maken," (zie blz 5 in het document, hoofdstuk 6 bevat de planning, fasering en de financiële aspecten)

Inmiddels heeft de bestuurscommissie Amsterdam Zuid een adviesbrief voor B&W opgesteld met een positief advies een aandachtspunten. Dit is de laatste fase voor besluitvorming door B&W.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Ravel, Voorzieningen.