Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Bestemmingsplan Zuidasdok

In maart 2016 berichtte Zuidasdok over de ondertekening van het Tracé besluitbesluir; “Minister Schultz van Haegen heeft op 18 maart 2016 het Tracébesluit Zuidasdok getekend. Op 20 april wordt het Bestemmingsplan Zuidasdok in de gemeenteraad behandeld. Waarom zijn deze twee procedures nodig? Eric Ivens, projectmanager Planproces van Zuidasdok legt het uit. 'Aan de ene kant zijn er de aanpassingen aan de wegen en knooppunten van de A10 Zuid. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu.  De realisatie van een nieuwe openbaarvervoerterminal, waaronder de aanleg van de nieuwe Brittenpassage, de inrichting van de openbare ruimte boven de tunnels en een noord-zuid fietsverbinding – tesamen het Bestemmingsplan Zuidasdok- daarover neemt de gemeenteraad een besluit. Vandaar dat het formeel twee procedures zijn.’

Wat is er gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten?     Er komen op een aantal plekken extra geluidschermen met het oog op toekomstige woningbouw. En: Projctorganisatie Zuidasdok heeft een aantal optimalisaties in het wegontwerp doorgevoerd om het verkeer beter te laten doorstromen. Er worden aanpassingen gedaan bij de aansluitingen van het stedelijk wegennet op de A10, zodat het verkeer vlotter de A10 op kan komen…… De wijzigingen werden mede ingegeven door de ingediende zienswijzen (177)’." lees het hele artikel

De Nota van Beantwoording op de ingediende zienswijzen leest u in het pdf 332A.16.Bijlage 1. Nota van Beantwoording zienswijzen (3.0Mb);. De behandeling van het Bestemmingsplan was in de raadscommissie van 13 april en komt in de vergadering van de gemeenteraad op 20 april 2016. De tervisielegging is van 12 mei tot 23 juni 2016. 

 

Lees verder over: Dok, Inspraak, Organisatie, Verkeer.