Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Dienstbetoon

Volle zalen trok de presentatie van de plannen voor het nieuwe stadsdeelkantoor aan de Graafschapstraat hoek Kennedylaan. Omwonenden en andere belangstellenden waren massaal opgekomen voor de nog niet helemaal uitgewerkte plannen met woningen aan de andere kant van de (openbare?) binnentuin. De bestaande, nog goede bebouwing is intussen gesloopt en een zandvlakte is achtergebleven.

Sinds kort ligt het bouwplan voor stadsdeelkantoor en woningen ter visie. U weet van niets? Dat kan zijn, want op de wekelijkse bladzijde van het stadsdeel in het Stadsblad staat daarover niets en bij de balie van het stadsdeel weten ze nergens van. Hoe dat komt? De Graafschapstraat is de grens tussen het stadsdeel (de oostzijde) en de Zuidas (de westzijde). Over de Zuidas gaat niet het stadsdeel, doch de centrale stad en het stadsdeelkantoor vormt daarop geen uitzondering. Voor het inzien van Zuidas-bouwplannen moet u naar de Dienst Milieu en Bouwtoezicht aan het Weesperplein gaan; enkel in de ochtend bent u daar welkom.

Het stadsdeel vindt het niet nodig om daar enige aandacht aan te geven, noch om de plannen ter inzage te leggen. Zelfs voor het eigen kantoor wensen ze geen uitzondering te maken, want voor de wet hoeft dat niet!

Waren de stadsdelen niet juist opgericht om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en vergemakkelijken?

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Publicaties.