Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Nieuw Evenementenbeleid 2017 inspraakreacties

VBP diende in september 2017 een zienswijze in bij het nieuwe Evenementenbeleid en specifek op het deel nieuw geluidbeleid. Op de website van de Irenebuurt vindt u deze en meer recente inspraakreacties.

Voor het Beatrixpark is een locatieprofiel opgesteld bekijk het hier

Lees verder over: Beatrixpark, Inspraak, Noordzone.