Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Inspraak Strawinsky 4 juni 2009

Inspraak  Concept startbesluit Strawinsky 4 juni 2009

 

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het concept startbesluit Strawinsky en wil graag de volgende punten onder uw aandacht brengen:

 

  1. De huidige situatie noopt tot herbezinning. De commissie Oosterwijk, nu voorgezeten door de heer van den Berg, is nog bezig adviezen te formuleren over het al dan niet doorgaan van het dok of een van de alternatieven.  Als het DOK niet doorgaat en de infrastructuur dus het idee van de maaiveldstad en het geheelde stadsweefsel onmogelijk maakt, komt de toekomst van de Strawinskylaan in een geheel ander licht te staan. Het lijkt ons dan ook aangewezen in de brief van het Stadsdeel op te nemen dat definitieve besluitvorming pas mogelijk is als de situatie rond het DOK duidelijk is geworden.
  2. In de conceptbrief van het Stadsdeel wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers als harde voorwaarde genoemd voordat de Strawinskylaan verlaagd kan worden. Maar  de formulering “de verkeerstechnische ontwerpen dienen voldoende garanties te geven” laat wel erg veel ruimte voor interpretatieverschillen wat verkeersveilig is.
  3. Van groot belang is de positie van het openbaar vervoer. Het kan niet zo zijn dat begonnen wordt aan dit project voordat gegarandeerd is hoe het openbaar vervoer de komende 10 jaar geregeld zal zijn en daarmee onder andere de bereikbaarheid van Station Zuid gewaarborgd is. Haltes van het openbaar vervoer direct naast het station zijn absoluut noodzakelijk.
  4. De bebouwing dient een echte overgang te vormen tussen de laagbouw aan de éne zijde en de hoogbouw in het centrum van Zuidas. Het vasthouden aan de menselijke maat van gebouwen is een voorwaarde voor de leefbaarheid.
  5. De koppeling van verlaging van de Strawinskylaan en de ontwikkeling van de Noordzone aan de aanleg van de Irenegracht lijkt ons essentieel voor de bewoners in de prinses Irenebuurt /Parnassusweg.

 

 

Bewonersplatform Zuidas, Cisca Griffioen, voorzitter.

Lees verder over: Inspraak.