Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 5

Berichten Zuidas:
*Stroom wordt steeds ingewikkelder   
   Het lijkt zo vanzelfsprekend als je je laptop inplugt: er komt stroom uit het stopcontact, je kunt aan het werk. Toch is goede stroomvoorziening een hele klus. En vooral om die zo te houden. Al helemaal in Zuidas. Lees meer
*Bouw EMA? bekijk de timelapse en lees het artikel
*Pauline neemt haar intrek in The Gustav          Na 2 jaar bouwen krijgen de bewoners van The Gustav nu laag voor laag de sleutel van hun appartement. De meesten kennen elkaar al dankzij een actieve groepsapp. ‘Het voelt nu al vertrouwd’, zegt Pauline Lingg, een van de gelukkigen. Lees meer
*Schetsontwerp Europapleintje gepresenteerd        Nadat we in april 2019 input van de bewoners verzamelden, werd op 22 januari 2020 het schetsontwerp van het toekomstige Europaplein Oost aan buurtbewoners gepresenteerd. Terugblik op een geanimeerde avond, met positieve en negatieve reacties. Lees meer
*Zuidas door de lens van Marcel Steinbach         Marcel Steinbach is een van de vaste fotografen van Zuidas.nl. Zijn specialiteit is de fotografie van bouwprojecten. Dus komt hij in Zuidas ruimschoots aan zijn trekken. Hier een aantal recente beelden van Zuidas voor zonsopkomst. Bekijk ze hier.

5 februari, 10.00 – 11:00, Grip op de mondiale klimaatagenda – in gesprek met de Nederlandse Klimaatgezant, in Circl, Mahlerplein      Marcel Beukeboom (de Nederlandse Klimaatgezant) vertegenwoordigt Nederland op internationale bijeenkomsten waar over klimaat wordt gesproken. Dat gebeurt binnen de Verenigde Naties, de omgeving waarbinnen gewerkt wordt aan uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en steeds meer op andere plaatsen, zoals de G20, het forum waarvoor Nederland de afgelopen drie jaar werd uitgenodigd. Benieuwd naar zijn verhaal? Lees meer

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam met o.a. Wat zijn de effecten en mogelijkheden van aardwarmte. Lees meer

De VVvBeatrixpark berichtte: “Kastanjebomen in het park zijn gekapt      "Helaas, maar noodzaak: de zieke bomen rond de grote vijver (”de kastanjering”) worden gekapt. Niemand wil dat, maar ze waren niet meer te redden. Misschien heeft u wel gezien dat er zwammen op stonden en dat er veel dode takken waren. We weten nog niet hoe, of en zo ja wanneer de verwijderde bomen..” Lees meer  En: lees in Het Parool over: Verzet vergeefs: 110 bomen aan de rand van Beatrixpark sneuvelen.

Nieuws uit B&W week 5
* Ruimtelijke Ordening  Het college van B en W stemt in met het vrijgeven van de Notitie reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Amsterdam 2050 voor de op te stellen Omgevingseffectrapportage. De Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is de langetermijnvisie van het college over de grote vraagstukken in de fysieke leefomgeving.
*Duurzaamheid   Het college van B en W neemt kennis van het Amsterdamse Bronnenboek en het ontwikkelen van warmtesystemen in gebiedsontwikkeling. Het bronnenboek is een noodzakelijke bouwsteen om op eenduidige en transparante wijze besluiten te nemen over warmtesystemen bij gebiedsontwikkeling en in transformatiegebieden in Amsterdam.

5 februari vergadering Raadscommissie Wonen en Bouwen 09:00, De Commissiezaal.  De agenda vindt u hier     5 februari vergadering Raadscommissie RO, 13.30 De Commissiezaal   Bekijk de agenda
6 februari vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, 09:00, Commissiezaal  Bekijk de
agenda hier.

12 februari Vergadering stadsdeelcommissie Zuid , 19:30 uur, President Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond). Bekijk later de agenda hier 

Ter inzage en Participatie
*Parnas 
     De principenota is vastgesteld en bij het maken van de investeringsnota praten het bestuur en Zuidas natuurlijk ook weer met buurtbewoners. Data nog niet bekend.
*Verbeterde fietsroute naar Amstelveen door Amsterdamse Bos! Inspreken kan tot 20 februari 2020. In het tweede kwartaal van 2020 neemt de raad een definitief besluit over de fietsroute.

Bericht van Pieter van den Brand op gemeente.nu: “Participatie inwoners bij Omgevingswet wordt harde eis        De Eerste Kamer wil dat participatie van bewoners een solide basis krijgt in de invoeringsregels voor de Omgevingswet. Gemeenten moeten daarom vóór 2021 verplicht participatiebeleid opstellen. Ook wil de senaat betere informatie over de voortgang van het digitaal stelsel. De invoeringswet kan op een flinke meerderheid rekenen. Aandacht voor de individuele burger stond bij de Eerste Kamer voorop deze week tijdens de behandeling van het invoeringspakket voor de Omgevingswet. Een aantal partijen betwijfelt of de door het kabinet gepropageerde participatiemogelijkheden in de nieuwe wet wel voor iedereen toegankelijk zullen zijn. De angst leeft dat groepen die toch al niet meekunnen in de samenleving, verder op afstand komen te staan.” Lees meer

Nieuwsbrief Amstelveenlijn januari 2020   Met o.a. Hebben de afsluitingen van de Beneluxbaan in de weekend 1 en 2 februari (bij Kronenburg) en 4 en 5 april (bij Zonnestein) nog gevolgen voor de OV-reiziger?  Ja, bus 55 rijdt beide weekenden ingekort tot Amstelveen busstation en niet naar station Zuid. Ter ondersteuning van tram 5 wordt tram 6 ingezet. De nachtbus N84 rijdt in het eerste weekend om via Van Nijenrodeweg – Amstelveenseweg – Keizer Karelweg – Laan van Walcheren – Rembrandtweg en vice versa; en in het tweede weekend via Zonnestein – Van Heuven Goedhartlaan en vice versa. Lees meer en bekijk de afbeeldingen van het werk.

Nieuwsbrief Amsterdam 30 januari 2020 editie Zuid met o.a. "Kent u het verhaal van de Albert Cuypstraat?" en Bloemen voor succesvolle samenwerking Minervabuurt”. Lees meer

Kunst en Cultuur

3 februari, 20.00 uur, Pakhuis de Zwijger, grote zaal,  De Energietransitie 31, Het einde van de kolencentrale     Amsterdam heeft afscheid genomen van haar laatste kolencentrale. Hoe gaan we verder vanaf hier?   De pijp van de "wolkenfabriek" aan de Hemweg heeft zijn laatste witte rook uitgeblazen. Door de sluiting van de Amsterdamse kolencentrale gaat hier jaarlijks 3,3 megaton CO2 minder de lucht in; volgens het kabinet keihard nodig om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. Deze avond kijken we terug en blikken we vooruit: wat heeft dit icoon betekend voor de stad? . Lees meer
3 februari 16.00, Declutter your life #2: “Duurzaam en minimalistisch wonen” in Circl, Mahlerplein  Kom alles te weten over duurzaam en minimalistisch wonen in een wereld van overvloed.
3 februari, 18.30 Gratis Proefles: Salsa Workshop in Circl     Een inspirerende workshop waarbij je leert dansen op Zuid-Amerikaanse muziek én werkt aan je persoonlijke ontwikkeling!

4 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Grotholt & Feltgen in de Thomaskerk, pr. Irenestraat 36          Lotte Grotholt op altviool en Tom Feltgen, cello. Zij spelen werken van Telemann, Zoltán Kodaly en Lutowlaski. Lees meer

4 feb, 20.00, Urban Provocation Woningmarkt  Hacking Housing, Special 3 in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179,               Een Amsterdamse 'hack' van het narratief, het economische systeem en de planning van de huidige woningmarkt.

5 februari, 10.00 – 11:00, Grip op de mondiale klimaatagenda – in gesprek met de Nederlandse Klimaatgezant, Circl, Mahlerplein      Marcel Beukeboom (de Nederlandse Klimaatgezant) vertegenwoordigt Nederland op internationale bijeenkomsten waar over klimaat wordt gesproken. Dat gebeurt binnen de Verenigde Naties, de omgeving waarbinnen gewerkt wordt aan uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en steeds meer op andere plaatsen, zoals de G20, het forum waarvoor Nederland de afgelopen drie jaar werd uitgenodigd. Benieuwd naar zijn verhaal? Lees meer

8 februari, Valentijnsdag in de Nieuwe Poort  met “Voor je het weet, heb je een date”, Cl. Debussylaan 2    Ze vieren we het Valentijnsdag event in Amsterdam. Het event is €15, en de jongere betaalt voor de senior. Hiervoor ontvang je een georganiseerd uitje voor 2x, lunch en een drankje naderhand. Van 12.00- 18.00 uur. Lees meer

8 februari 11.00 uur, IVN wandeling in het Amstelpark   IVN Amsterdam heeft in het Amstelpark een eigen bezoekerscentrum de ‘ Rietschuur’. Open: iedere zondagmiddag van 13:00-16:00. Vertrekpunt van de wandelingen is bij de hoofdingang van het Amstelpark, Europaboulevard tegenover de A.J. Ernststraat. Informatie bij Gert Snoei, gertsnoei@hetnet.nl, 020-4922366. Alleen op de excursiedag: 06-10683729.

9 februari, Vereniging Oeverlanden Blijven, lees meer over de excursies in 2020 en 9 februari Nieuwjaarsreceptie(14.00 – 16.30 u) door het verenigingsbestuur in De Waterkant, op het depot Oeverlanden met de traditionele Soep en Zopie. Om het nieuwe jaar te vieren en gezamenlijk te praten over kansen en bedreigingen.

13 februari, 16.00-17.15 uur (deur open 15.45 uur) VU Vereniging De Vrije Wereld geeft een lezing – Gezonde Kost, in Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8     Gratis toegang en drankje. Reserveren: vuvereniging

18 februari, 12:30-13:00 uur lunchconcert door VitaDuo, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Maria Nemtsova, piano en Vitaly Vatulya, saxofoon. Zij spelen werken van Bartok en Piazzolla. Lees meer

20 februari, 17.30 – 19:30, Energy Transition Thursday #4: Waterstof Verdienmodellen op de Snijtafel in Circl Lees meer

1 maart 14:00, Wandeling Katjes en knoppen in het Beatrixpark. Bloei en bestuiving beginnen op gang te komen. De hazelaar en de els zijn er altijd vroeg bij en de anderen laten niet lang op zich wachten. Welke soorten worden bestoven door de wind en welke door insecten? Vertrekpunt: Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Informatie Henk Wolters, 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl en Mien Vermue. Lees meer over het IVN.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Omleiding: Afsluiting wegens werkzaamheden an de Beneluxbaan tussen de Rembrandtweg en Uilenstede, 31 januari 2020 20:00 – 3 februari 2020 05:00. Lijnen •Bus 55 – Station Zuid – Amstelveen Sacharovlaan richting: beide, •Bus N84 – Centraal Station – Amstelveen Busstation richting: beide.              Bus 55 rijdt dan alleen tussen Amstelveen Sacharovlaan en Amstelveen Busstation, vanaf de Oranjebaan via de Mr. Groen van Prinstererlaan, Van Heuven Goedhartlaan en Meander. De bus 55 rijdt dus niet tussen Oranjebaan en Station Zuid.
Tussen Amstelveen Stadshart en Station Zuid kun je gebruikmaken van tram 5. Die rijdt deze periode extra vaak. Je kunt overstappen van bus naar tram of andersom bij de haltes Oranjebaan. Dit kan ook bij de bushalte Stadstuinen op de Van Heuven Goedhartlaan, de tramhalte Amstelveen Stadshart ligt om de hoek op het Handelsplein. Vervallen haltes bus 55? Lees meer

Werkzaamheden aan Strawinskypad      Op het voetpad en een deel van het fietspad tussen de Parnassusweg en de AICS zijn tot in maart 2020 werkzaamheden.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020 op de Beethovenstraat tussen de Stadionkade en de Strawinskylaan.

T/m maart 2020 werkzaamheden in de D. Scarlattilaan en de T. Albinonistraat ivm nieuwe inrichting.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

Aanvraag omgevingsvergunning
*Beethovenstraat 184, 1077 JX: voor het veranderen van de gebruiksfunctie van het voormalige schoolgebouw op het adres Beethovenstraat 184 met verzoek tot wijzigen van de bestemming tot kantoorfunctie, ingekomen d.d. 3 januari 2020. OLO-nummer 4864559.
*Anton Verheijstraat 12, 1077 KT: voor het veranderen en vergroten van het gebouw op het adres Anton Verheijstraat 12 door het bouwen van een aanbouw aan de achtergevel en het verhogen van het dak van de bestaande garage, ingekomen d.d. 21 januari 2020. OLO-nummer 4857693.
Verleende omgevingsvergunning
*Willem Pijperstraat 64, 1077 XM: voor het veranderen van het gebouw Willem Pijperstraat 64, door middel van het intern verbouwen in combinatie met verschillende constructieve wijzigingen, met behoud van bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 31 januari 2020. OLO-nummer 4845339.
*Prinses Margrietstraat 5, 1077 KZ: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het oprichten van een derde bouwlaag met behoud van bestemming daarvan tot één woning.
Aanvraag evenementenvergunning Amstelpark 1
*Amstelpark 1, 1083 HZ Amsterdam: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam"
Verleende evenementenvergunning
*Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam: Dance Evenement "Don't Let Daddy Know" op 6 en 7maart 2020 van 22:00 uur tot 07:00 uur, met op het drukste moment 25.000 bezoekers.  
apv vergunning
Z/20/626142 *Object, Peter van Anrooystraat 7, 30-01-2020 t/m 25-02-2020
Z/20/624121 Tvm, Van der Boechorststraat 1 (beide kanten van de straat), 27-01-2020 t/m 12-02-2020
Waterschap
Verleende Watervergunning voor het aanpassen bestaand netwerk in verband met dijkversterking, ter hoogte van Jan Vroegopsingel 10, 1096 CN Amsterdam – AGV – WN2019-009717

Omgevingsdienst NoordZeeKanaal Gebied
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

24-01-2020 06-03-2020  Fred. Roeskestraat 73, Amsterdam
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
30-01-2020 12-03-2020  De Boelelaan 1117, Amsterdam
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend
12-03-2020 Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam
Wbb, verkorte procedure, beschikking zie overzicht
23-01-2020 04-03-2020 Spoordriehoek ten westen van de Riekerhaven, Amsterdam

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Publicaties, Voorzieningen, Weekberichten.