Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 22 en 23

Berichten van Zuidas:   *Inrichting zijstraten Gershwinlaan van start    De langverwachte inrichting van de openbare ruimte in de Benjamin Brittenstraat, de Peter Schatstraat en de Leonard Bernsteinstraat gaat op 8 juni 2020 van start. Joost de Wit en Jessica Scheurich ontwierpen het, in samenspraak met bewoners. Lees meer

*Horeca Zuidas start weer op     De terrassen zijn weer van stal gehaald, de restaurants zijn weer open. Ook de horeca in Zuidas krabbelt langzaamaan weer op. Hoe hebben Market 33 en De Nieuwe Poort de afgelopen maanden ervaren? En zijn ze klaar voor bezoek? Lees meer                                                                                                                                                  *Funderingspalen voor delen nieuwe stationspassage gereed          Na vier dagen werk is het bouwcombinatie ZuidPlus gelukt om de paalfundering gereed te maken voor twee dakdelen van de Brittenpassage, de extra reizigerstunnel die onder station Amsterdam Zuid komt. Het werk verliep zo goed als probleemloos. Lees meer                                                                                     *Zuidasdok verwijdert dode bomen langs A10-Zuid         Tot uiterlijk 4 juni 2020 haalde bouwcombinatie ZuidPlus een aantal dode bomen weg die dicht naast de snelweg staan. Vallende takken en de mogelijkheid van omwaaien maken dat de bomen een gevaar vormen voor het verkeer. Lees meer                                                                                                                     *Uitnodigend groen rondom hotel nhow Amsterdam RAI        De omgeving rondom het hotel nhow Amsterdam RAI is fraai opgeknapt. De ronde vormen en het groen zien er uitnodigend uit. Bovendien is het gebied overzichtelijk geworden voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. Lees meer

Corona teststraat RAI Amsterdam geopend          In het geval van milde klachten kan je via het (gratis) landelijke nummer 0800-1202 een afspraak maken om gebruik te maken van de teststraat. In hal 12 worden de testen afgenomen via het autoraam. Entree C is ingericht als testlocatie voor fietsers en voetgangers. Rondom de RAI staat duidelijk aangegeven waar deze locaties zich bevinden. Lees meer

Overleg met Zuidas, de RAI en buurtbewoners. Lees hier meer.

RAI Amsterdam en Hello Bike bieden in samenwerking met Hello Zuidas een Park & Bike abonnement aan. Met dit abonnement parkeert u uw auto bij RAI Amsterdam en fietst u het laatste stuk naar kantoor met een Hello Bike huurfiets. Binnen 5 minuten bereikt u Zuidas. En in de eerste maand is dat geheel gratis. Liever alleen van de Hello Bike fiets gebruik maken? Ook dat kan. Lees hier meer over de actie.

Bericht van VWZ: Extreme overlast Schinkeleilanden “Dat de Schinkeleilanden zich ontwikkeld hebben tot een populair recreatiegebied wisten we al langer. Onbekommerd genieten van de zon, uitzicht en het water dat weten wij als woonbootbewoners ook te waarderen. Dit gaat vaak heel goed, maar steeds vaker loopt dit genieten uit de hand: geschreeuw en gedoe door te veel drank, levensgevaarlijk zwemmen in de vaargeul en de vuilnisbelt die na afloop op het eiland wordt achtergelaten enz." Lees meer

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark meldt toename zwerfvuil in het park.

Uit de nieuwsbrief Vervoerregio juni: De mooiste fietsroutes, bekijk ze hier en Transformatie station RAI -na de opening van de fietsenstalling in maart van dit jaar is nu ook de integrale stationshal voor metro en trein van dit belangrijke ov-knooppunt verder uitgebreid. Hij heeft een lichte, ruime en transparante opzet, zodat de reiziger gemakkelijk en snel kan switchen tussen metro en trein, of naar de fiets.” Lees meer

Voorkeur blijft voor bosroute Fiets- en wandelroute Sportas
Het college wil 8,1 miljoen euro uittrekken om de fiets- en wandelroute Sportas tussen Amsterdam, het Amsterdamse Bos en Amstelveen te verbeteren. In januari heeft het college de voorkeur uitgesproken voor de bosroute. 189 reacties zijn ontvangen. Hiervan steunt 97% de keuze voor de bosroute. De reacties zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording Fiets- en wandelroute Sportas. Het college stemt op basis hiervan in met de nota en blijft bij de voorkeur voor de bosroute. Lees verder Op 25 juni 2020 behandelt de raadscommissie het voorstel en de gemeenteraad neemt op 2 juli een besluit over de definitieve fietsroute.

Bericht op Architectenweb.nl: “Duurzaam gerenoveerde Parnassus Tower      “Tussen Amsterdam Zuid en de Zuidas ligt aan de Locatelliakade de Parnassus Tower. Een toren die in 1977 gebouwd is en in 1995 gerenoveerd. Nu is de toren weer onder handen genomen. En is het weer verhuurbaar, duurzaam én met dakplein.” Lees meer

Ter inzage
*De Huisvestingsverordening en de Doelgroepenverordening worden per 1 januari 2021 gewijzigd. T/m vrijdag 17 juli 2020 kunt u reageren op de wijzigingsvoorstellen. Lees meer
*Van dinsdag 2 juni t/m 28 juni kunt u reageren op de voorstellen voor een nieuwe manier om sociale huurwoningen te verdelen. Lees meer
*Groenvisie 2050       Amsterdam wil een groene stad zijn en een leefbare stad voor mens en dier, waar gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn voorop staan. Groen zorgt ervoor dat Amsterdam nog meer een fijne plek wordt én blijft voor mensen en dieren. Om dit te bereiken heeft de gemeente Amsterdam de ‘Groenvisie 2050’ gemaakt. U kunt van 13 mei tot 25 juni 2020 uw mening geven via het digitaal formulier of schriftelijk. Geef hier uw mening!

Nieuws uit B&W week 23 en 22
– Algemene Zaken -Het college van B&W stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet van 354.164 euro om de voorzieningen te realiseren die nodig zijn voor de Omgevingswet (ingangsdatum 1 januari 2021). De burgers en ondernemers kunnen dan centraal via het landelijke digitale stelsel tijdig relevante informatie opvragen.
-Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Zuidas en Marineterrein -Het college van B&W stemt in met het voorkeursbesluit ‘Fiets-en wandelroute Sportas’,op basis van de nota van uitgangspunten. Er is gekozen voor de ‘Bosroute’, mede op basis van een zorgvuldig participatieproces. -Het college van B&W ondertekent de ‘Green Deal Autodelen II’. Green Deal Autodelen II heeft als doel bedrijven, overheden en burgers te stimuleren om hun mobiliteitsbehoefte in te vullen op een manier die maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die autodeel-concepten bieden. De betrokken partijenwillen komen tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s. Dit kan een CO2-reductie opleveren van 8 tot 13% per autodeler.

24 juni 9.00 uur Raadscommissie Wonen en Bouwen, digitaal
24 juni 13.30 Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, digitaal

De Voorjaarsbrief wordt vanaf half juni besproken in de commissievergaderingen en op 1 en 2 juli met de gemeenteraad. Lees de Voorjaarsbrief 2020. Lees ook Gemeenteraad gaat weer fysiek vergaderen

17 juni, 19:30 uur Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas
1 juli, 9:30 uur  Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (bg)  Stadsdeelcommissie-vergadering

Nieuwsbrief Amsterdam 4 juni, editie Zuid, met o.a. "Iedereen met klachten kan zich nu laten testen op het coronavirus" Lees meer En: €100.000,- voor uw buurt dus ook Zuidas. U kunt de hele maand juni plannen indienen om uw buurt te verbeteren. Zorg ervoor dat uw plan genoeg likes krijgt. Wat gaat u doen met €100.000,- voor uw buurt? Bekijk hoe het werkt en doe mee met Buurtbudget Zuid 2020.

Kunst en Cultuur  
Reastaurant de Nieuwe Poort is weer open, Cl. Debussylaan 2      Kom langs voor een heerlijk broodje, soep of salade. Bestellen kan via 020 337 6919 of ga naar de website!

Amstelpark, Het Glazenhuis       Zone2Source opent haar deuren voor nu op zaterdagen en zondagen (en op afspraak). Alle veiligheidsprotocollen worden in acht genomen voor een veilig bezoek de tentoonstellingen. O.a.  Tot 12 juli tentoonstelling, de Moon Gallery Garden, en landt een prototype van de maandlander in het paviljoen, tezamen met een selectie van artefacten die in 2022 naar de maan gestuurd zullen worden. Lees meer

tot 28 juni 2020 Tekenkabinet XS te bezoeken in het opgefriste paviljoen in het Amstelpark         In verband met de van overheidswege vastgestelde maatregelen rondom het Corona-virus mogen maximaal 4 bezoekers tegelijk de tentoonstellingsruimte betreden, rekening houdend met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Daarom introduceert het Tekenkabinet entreetickets met een bijpassend tijdslot, die vooraf dienen te worden aangeschaft / gereserveerd om exact te weten hoeveel bezoekers er komen. De entreetickets zijn via de webshop verkrijgbaar. Zonder ticket / reservering (uitgeprint of zichtbaar op telefoon) kan helaas geen toegang worden verleend. Lees meer

Bekijk de agenda van Circl hier    Circl restaurant is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 18.00. Het terras is geopend met aangepaste capaciteit om aan de 1.5m afstand tussen tafels te kunnen voldoen. Vanaf 1 juli is het mogelijk om te reserveren voor een tafeltje binnen. Reserveren is verplicht en kan telefonisch via 020 628 20 80 of via de restaurantpagina.

16 en 23 juni Dans -Buiten / Moderne Dans 60+ / Sam van 10.00 – 11.00 uur in het Beatrixpark mail naar info@danceconnects.nl.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Start werkzaamheden inrichten bakken in de Benjamin Brittenstraat, Peter Schatstraat en Leonard Bernsteinstraat tussen de Gershwinlaan en de De Boelegracht. Het werk wordt door drie verschillende aannemers uitgevoerd.  Eind juni is het gereed.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020  

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

Besluit Beleidsregels Tijdelijke Terrassen 2020              

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
*IJsbaanpad 45, 1076 CV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf zonder terras
Verleende exploitatievergunning voor een horecabedrijf
*Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
*De Boelegracht (AK 4840)  voor de aanleg van een terras
*Johannes Worpstraat 5-II, 1076 BC: voor het schilderen van appartementencomplex Patroclos op de adressen J. Worpstraat 1-27 en het herstellen van het betonwerk, verzonden d.d. 4 juni 2020.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning                                                                  *Prinses Margrietstraat 8, 1077LA  voor het vergroten van de begane grond en kelder van het gebouw
*nabij Parnassusweg 1, 1077DA: voor het plaatsen van een tijdelijk (7 jaar en 11 maanden) van een digitaal reclameobject

Omgevingsvergunning reguliere procedure geweigerd
*Van der Boechorststraat 34, 1081 BT: voor het slopen van de interieur wanden en de gevel aan de patio van het gebouw, verzonden d.d. 19 mei 2020. OLO-nummer 4966929.

Verleende omgevingsvergunning onttrekken woonruimte
*Z/20/1753477 Verleend met overgangsrecht IJsbaanpad 72A, 1076CW op 2020-06-03, tijdelijke vergunning tot 2028-07-01     *Z/20/1761551 onttrekken van woonruimte tbv. een B&B Jachthavenweg 14B, 1076CZ: op 2020-05-28 is een tijdelijke vergunning tot 2028-07-01 verleend voor het deels onttrekken van bewoning.
*Z/20/1752513 onttrekken van woonruimte tbv. een B&B IJsbaanpad 102 met overgangsrecht is een tijdelijke vergunning verleend tot 2028-07-01 voor het deels onttrekken van bewoning.
*Z/20/1759021 onttrekken van woonruimte tbv. een B&B Jaagpad 29 zonder overgangsrecht is een tijdelijke vergunning verleend tot 2028-07-01 voor het deels onttrekken van bewoning.
*Z/20/1753455 voor onttrekken van woonruimte tbv. een B&B Jaagpad 30 met overgangsrecht is een tijdelijke vergunning tot 2028-07-01 verleend voor het deels onttrekken van bewoning.
*Z/20/1761529 onttrekken van woonruimte tbv. een B&B zonder overgangsrecht voor IJsbaanpad 80E is een tijdelijke vergunning verleend tot 2028-07-01
*Z/20/1761340 verleend zonder overgangsrecht onttrekkingsvergunning IJsbaanpad 70D een tijdelijke vergunning tot 2028-07-01 voor het deels onttrekken van bewoning tbv een B&B
*Z/20/1752969 voor het onttrekken van woonruimte tbv. een B&B IJsbaanpad 104 met overgangsrecht is een tijdelijke onttrekkingsvergunning tot 2028-07-01 verleend
*Z/20/1750225 voor het onttrekken van woonruimte tbv. een B&B IJsbaanpad 64G vergunning zonder overgangsrecht is een tijdelijke vergunning verleend tot 2028-07-01
*Z/20/1750533 voor het onttrekken van woonruimte tbv. een B&B IJsbaanpad 106 met overgangsrecht  is een tijdelijke vergunning verleend tot 2028-07-01
*Onttrekken woonruimte tbv. een B&B Zuidelijke Wandelweg 39. Looptijd: 18-05-2020 – 01-07-2028                                                                                                                                                *Z/20/1768656 onttrekken van woonruimte tbv. een B&B George Gershwinlaan 17 zonder overgangsrecht een tijdelijke vergunning van 2020-06-04 tot 2028-07-01
*Z/20/1763664 apv vergunning Gustav Mahlerlaan 637-663 1082MK Object, 05-06-2020 t/m 26-06-2020 *Z/20/1760872 apv vergunning Beethovenstraat 305 1083HK Stremmen, 06-06-2020 t/m 09-06-2020

Verleende omgevingsvergunning kap
*Prinses Margrietstraat 1, 1077 KZ: voor het kappen van vier Italiaanse populieren  (Populus nigra ‘Italica’) en één papierberk (Betula papyrifera)staande in de tuin, verzonden d.d. 28 mei 2020. Er geldt een herplantplicht. Zaaknummer Z2020-Z000818, OLO-nummer 5079399.
Herziening ingetrokken omgevingsvergunning
*Tjotterspad 16, 1081 KD: voor, na het verwijderen van de bestaande woonboot, het plaatsen van een nieuwe woonboot met kantoor ruimte en lesruimte op het adres Tjotterspad 16, ingetrokken d.d. 29 mei 2020. OLO-nummer 1664649.
APV
Z/20/1752317 apv vergunning George Gershwinplein 6 1082MV van 18-05 t/m 22-06             Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Amstelpark 2B, 1083HZ: voor het vergroten van het gebouw met een aanbouw ten behoeve van een invalidentoilet, verzonden 20 mei 2020, Z2020-Z000710, OLO-nummer 5034261.
*Jachthavenweg 32C, 1076CZ: voor het vervangen van een oude woonark door een bestaande woonark

 

 

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied   bekijk het overzicht 
Aanvraag Wabo reguliere procedure
*05-06-2020 17-07-2020  Strawinskylaan 1, Amsterdam, uitbreiden Atriumdak WTC   betreft het uitbreiden van het Atriumdak WTC – Tower Ten. Aanvrager: CBRE DOF Development BV
*05-06-2020 17-07-2020  Fred. Roeskestraat 100, Amsterdam, kappen van 3 bomen. Aanvrager: Gemeente Amsterdam
*05-06-2020 17-07-2020  Fred. Roeskestraat 100, Amsterdam, kappen van 4 bomen. Aanvrager: G & S Bouw B.V.
Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking  *04-06-2020 17-07-2020  Parnassusweg 376, Amsterdam, brandveilig gebruik hotel   voornemen tot het brandveilig gebruiken van het hotel “Premier Suites Plus” in het gebouw “Hourglass”. Aanvrager: Premier Suites Plus (Zuidas) B.V.
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend  *02-06-2020 17-07-2020  Strawinskylaan 1, Amsterdam, Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit 2012    werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – dinsdag 2 juni 2020 van 19:00 uur tot 23:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het monolithisch afwerken (vlinderen) van een vloer op de 12e verdieping, bouwdeel D5. Aanvrager: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Nederland B.V.
Wabo uitgebreide procedure, vergunning verleend
*27-05-2020 02-07-2020  Gustav Mahlerlaan 1200-1244, Amsterdam, maken twee wandsparingen, in het kantoorgebouw NoMa House. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.
*29-05-2020 12-07-2020  De Boelegracht (AK 4840), Amsterdam, aanleggen drijvend terras.    Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F.. Zaaknummer: 6400523. Er zijn wel zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen   *28-05-2020 09-07-2020  Gustav Mahlerlaan 27, Amsterdam, intern verbouwen gebouw. Aanvrager: McDonald's Nederland B.V
BUS, melding ontvangen   *27-05-2020 08-07-2020  Pad tussen sportvelden Sportpark Goed Genoeg, Amsterdam n n De melding betreft een eenvoudige bodemsanering categorie tijdelijke uitplaatsing die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd.  Ontvangstdatum melding: 26 mei 2020. Zaaknummer: 963600
Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking  *27-05-2020 26-06-2020  Europaboulevard 23, Amsterdam    De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan De Ruiter Grondwatertechniek Holding B.V. en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het ontwikkelen van twee monobronnen behorende bij het open bodemenergiesysteem van het project Suite Supply. Zaaknummer: 9590364
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend   *26-05-2020 07-07-2020  Zuidasdok (AK 3577)), Amsterdam, voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode:- vrijdagavond 29 mei 19:00 tot zaterdagochtend 30 mei 07:00 uur en van zaterdagavond 30 mei 19:00 uur tot aan dinsdagochtend 2 juni 05:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het project Zuidasdok (Brittenpassage).A anvrager: ZuidPlus V.O.F.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend  * 26-05-2020 02-07-2020  Europaboulevard 5, Amsterdam, Gevelwijziging 2 puien. Aanvrager: The Upside Down Amsterdam Exploitatie. Zaaknummer: 9572727

Lees verder over: Algemeen, Dok, Flanken, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, RAI, Voorzieningen, Weekberichten.