Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 43 & 44

Nog meer kantoren op Zuidas? Lees hier het wijkkrantartikel november van BPZ.

"Omwonenden wachten vergeefs op plan tegen overlast RAI". Lees meer

Buurtbudget Amsterdam Zuid   De finale van het Buurtbudget Zuid 2020 is achter de rug. Ruim 16.000 bewoners stemden op de plannen die buurtbewoners eerder hadden ingediend. Bekijk per gebied welke plannen worden uitgevoerd. Voor Zuidas en Buitenveldert zijn er 7 projecten gehonoreerd. Lees meer 

Berichten van Zuidas:
Het kantoor van het Informatiecentrum Zuidas is voor onbepaalde tijd gesloten. Lees meer
*Vergroening van het noordwestelijk deel van Verdi        In verschillende deelplannen ontwikkelen we het gebied Verdi, dat tussen De Nieuwe Meer en de Amstelveenseweg ligt. Nu werken we aan deelplan 2. Daar willen we het groene karakter versterken. Bewoners vragen zich af hoe we dat doen. Lees meer
*Bewoners willen groener middendeel De Boelelaan       Ruimte voor groen en natuur. Dat is wat bewoners rond het middendeel van de De Boelelaan graag terugzien bij de herinrichting van de straat. Ruim 250 bewoners gaven tot half september 2020 hun mening via een app. Lees meer
*Zuidas strijdtoneel van Japanse exoten
Je zou het niet zeggen, maar langs het Piet Kranenbergpad woedt momenteel een strijd tussen twee Japanse exoten. De Japanse bladvlo neemt het op tegen de immer welig tierende Japanse duizendknoop. Wij zijn voor de vlo. Lees meer

Verdwijnt het inspraakhalfuurtje geruisloos?
In de commissievergadering AZ van 22 oktober werd dit behandeld bij punt 10 zie Reglement van orde; Raadsvoordracht vaststellen reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies.pdf 306.07KB Tekststuk ;  2 Bekendmakingsbesluit reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies.pdf 495.15KB Tekststuk  zie blz 10-11 artikel 37.  Zie de agenda.
Er zijn burgers die toch wel grote moeite hebben met deze wijziging in het Reglement van orde. Lees inspraak shutup 2020 pdf de inspraakreactie die woensdag 22 oktober 2020 online werd gedaan door M. Munniksma (lid agendacommissie BPZ) en een reactie van bestuurskundige J. Schrijver die ook in de krant verscheen. Lees meer en herbekijk de vergadering.
En: bij juridische zaken tkn 15 stond de afhandeling van een raadsadres betreffende Niet meer publiceren horecavergunningen; Niet publiceren aanvragen bij Omgevingsdienst. “…..de gemeente stopt met het publiceren van vergunningaanvragen door de horeca. Wij krijgen als burgers geen informatie meer over nieuwe (en uitbreiding van) terrasvergunningen, aanleg van technische installatie, evenementen, de exploitatie of verruiming van openingstijden…..” Lees meer 02 beantwoording raadsadres gebrekkige publicatie besluiten (geanonimiseerd).docx In de beantwoording wordt duidelijk dat toch alle Amsterdamse horeca aanvragen gepubliceerd gaan worden. En alle aanvragen voor een omgevingevingsvergunning in Amsterdam worden via 1 digitale entree gepubliceerd op ODNZKG. Deze organisatie is ook telefonisch via 14 020, 24 uur per dag bereikbaar voor meldingen.

De begroting 2021 van de gemeente Amsterdam is op 22 oktober gepresenteerd. Besluitvorming over de begroting zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 16 en 17 december. Lees hier meer over de begroting 2021: Amsterdam kiest ondanks crisis voor investeringen. En lees het artikel in Het Parool wat de tegenbegroting biedt: zoals geen OBA next op Zuidas.

OBA en OBA Next   De gemeente bezuinigt vanaf 2023 structureel anderhalf miljoen euro op de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De directie spreekt van een onterechte forse tegenvaller en vraagt het stadsbestuur en de gemeenteraad om de bezuiniging terug te draaien. Lees meer en lees ook Cyberbibliotheek op de Zuidas, koraalroze zitkuilen dan maar? artikel op dearchitect.nl.

(al gepaseerd) In de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 28-10-2020 was het Ontwikkelplan Ravel Zuidas alsnog geagendeerd bij 17, Bijlage 1 Ontwikkelplan Ravel juni 2020.pdf 42.61MB; Bijlage 2 Omgevingsdocument Ontwikkelplan.pdf 392.04KB. En bij Tkn 13 Evaluatie levensloopbestendige routes. Zie de agenda
(al gepasseerd) Vergadering raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) 29-10-2020 met agendapunt 10 Gemeente Amsterdam1.0 Kwartaalrapportage Q42019–Programma Lightrail 2020–2040  –06-2020. Bij 3.4 Tegenspraak Eén van de lessen van de Noord/Zuidlijn is het belang van het organiseren van tegenspraak, deze les is ook overgenomen in de Regeling Risicovolle Projecten waar het programma onder valt. Deze tegenspraak krijgt vooralsnog vorm door middel van second opinions en door bijvoorbeeld het inschakelen van experts van Zuidasdok. En: agendapunt 13 Kenbaar maken Wensen en zienswijzen Actieplan Geluid 2020-2023  Zie de agenda    

Vervuilende dieselpersonenauto’s niet meer binnen de ring van Amsterdam
Vanaf 1 november veranderen de milieuzoneregels en is bijna het hele gebied binnen de Ring A10 een milieuzone waar dieselpersonenauto’s van emissieklasse 3 en lager niet meer mogen rijden. Ook voor vervuilende bedrijfsauto’s, autobussen, vrachtauto’s en taxi’s wordt het gebied uitgebreid tot binnen de Ring A10. Informatie en voorwaarden over de ontheffingen zijn te vinden op amsterdam.nl/milieuzone of lees meer

Hello Zuidas berichtte: "Op het dak van het VU Hoofdgebouw is een blauw-groen onderzoeksdak aangelegd. Er zijn lokale grassen en kruiden ingezaaid, vijvers gemaakt voor vogels en een wilde bijenkolonie heeft er een huis gevonden. Kijk hier of lees meer in Blauw-groen onderzoeksdak voor VU."

Bericht in Het Parool; “Forse ingrepen om ov te redden: minder bussen en trams?
De verliezen door de coronacrisis van de ov-bedrijven rond Amsterdam lopen op tot ten minste 20 miljoen euro. Er zijn forse ingrepen noodzakelijk om de schade niet verder te laten oplopen: zoals het laten rijden van minder bussen en trams en ingrepen in het nachtnet.” Lees meer

Nieuwe Warmtewet beperkt lokale speelruimte energietransitie
Het voorstel van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voor de vernieuwde Warmtewet gaat uit van lokale monopolies en belemmert initiatieven van bewoners en gemeenten. Er is geen ruimte voor lokaal maatwerk. Veelbelovende alternatieve marktmodellen zijn niet toegestaan. Medio juni publiceerde minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) zijn conceptvoorstel voor de nieuwe Warmtewet. Lees meer

Meer diversiteit in nieuwe straatnamen Amsterdam
De grote verscheidenheid van de Amsterdamse bevolking gaat meer terugkomen in nieuwe straatnamen. Ook krijgen bewoners meer zeggenschap over de namen voor nieuwe straten. Lees meer

Ter inzage
Investeringsnota Verdi deelplan 2 ligt ter inzage van 15 oktober t/m 25 november     Verdi is het gebied tussen De Nieuwe Meer, het Boeierspad, de Amstelveenseweg en het Olympisch Stadion. Een zienswijze indienen? lees meer Een zienswijze stuurt u per email via verdi.zuidas@amsterdam.nl of stuur het per post naar het college van B&W van Amsterdam. Of naar: Amsterdam Zuidas, Team Verdi, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Lees hier meer over de terugkoppeling. En 4 november is er een online bijeenkomst Verdi? Stuur een mailtje naar contact@Zuidas.nl.

4 november 13.00 vergadering Raad gebeurt digitaal. Bekijk de agenda hier. Bij agendapunt democratisering, aanvragen burgerfora; Kennisnemen van de Agenda Amsterdamse Intelligentie.
18 november vergaderingen raadscommissies Bouwen en Wonen 9.00 en RO om 13.30. Er zijn nog geen agenda’s beschikbaar.

4 november 2020, 19:30 uur, vergadering Stadsdeelcommissie Zuid. Vergadering wordt digitaal gehouden. Bekijk de agenda tzt hier.
2 december idem of 19:30 uur President Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond)
18 november, 19.30 vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert en Zuidas, locatie of digitaal nog onbekend.

Nieuwe editie Q Glossy Zuid          Op Coming Outdag, 11 oktober, is de nieuwe editie van het jaarlijkse regenboogmagazine Q Glossy Zuid gepresenteerd. Q Glossy Zuid bevat 10 verhalen van bekende en onbekende, voornamelijk oudere, LHBTIQ+’ers die in Zuid wonen of werken en 2 postume portretten van bijzondere vrouwen. De nieuwe én de vorige editie van Q Glossy Zuid kunt u downloaden via een nieuwe website van Grey Pride Zuid. Deze website is op Coming Outdag gepresenteerd.

Nieuws uit B&W week 44
Openbare Ruimte en Groen      Het college van B&W geeft het voornemen om feestverlichting meldingsplichtig te maken vrij voor inspraak. Momenteel is feestverlichting vergunningsplichtig. De inspraak loopt van 23 november tot 21 februari 2021.

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. Aanpak seksueel geweld, Nieuwe regels huisvesting, Sint Maarten: Lichtjes mogen 11 november branden, maar zingend langs de huizen met een lampion om snoep te scoren? Nee, dit jaar even niet. Wel hebben we tips voor het vieren van Sint Maarten Anders! Lees meer

Kunst en Cultuur  
t/m 8 november Kunstkapel, expositie Atelierschatjes in de Kunstkapel, dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur tot 17.00 uur, Zaterdag 12.00 uur tot 19.00 uur, zondag 12.00 uur tot 17.00 uur, Prinses Irenestraat 19
        Zeven kunstenaars tonen ouder werk uit hun oeuvre en spiegelen dit aan het werk dat ze nu maken. Dat levert een interessante expositie op waarbij de ontwikkeling van de kunstenaars centraal staat. Lees meer

6-11 november Expositie Photosynthesis van Evelyn Taocheng Wang in Circl.Art, de projectruimte van de ABN AMRO kunstcollectie     Het werk gaat over haar zoektocht naar de ideale vrouw. Lees meer

12 november 16.00 – 17.15, All-iInclusieve   livestream  De Vrije Wereld over diversiteit en inclusiviteit: lezing in de Botanische tuin in Zuidas, Van der Boechorststraat 8    De VU vereniging organiseert een nieuwe editie van De Vrije Wereld onder de titel ‘All-inclusive’. Via een live videostream te bekijken! Reserveren: Stuur een e-mail naar vereniging@vu.nl. Lees meer

18 november 18, 2020 19:00 -21:00, noord x zuid | introductie workshop, Modestraat 15, Buikslotermeerplein Amsterdam        NOORD X ZUID is een ontmoeting tussen twee stadsdelen die sinds een paar jaar met elkaar verbonden zijn door de Noord/Zuidlijn. Theatermaker Anne Stoop nodigt Amsterdammers tussen de 18 en 27 jaar uit om in 12 bijeenkomsten over en weer samen op avontuur en op onderzoek te gaan. Dat avontuur draait om verschillen en overeenkomsten en mondt uit in een in een performance waarin jouw zelfgeschreven tekst, muziek, spoken word of dans een plek krijgt! Een performance die we uiteindelijk in beide stadsdelen gaan presenteren! Op woensdag 18 november 2020 houden we een kennismaking & selectie workshop van 19.00-21.00 uur, live in de Modestraat óf met Zoom. Lees meer

6 december 14.00, wandeling in het Beatrixpark gaat langs Coniferen en ander wintergroen    Lees meer
Vooraf aanmelden bij Henk Wolters en Mien Vermue, 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl. Er kunnen maximaal 10 deelnemers mee. Vertrekpunt Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.

6 december – 31 december  Herleef de historie van Zuidas bij de expositie #zuidasstories op het Gustav Mahlerplein. De expositie bevindt zich op de bouwschuttingen van Zuidasdok, het grote infrastructurele project waarbij de A10 Zuid en Station Zuid worden aangepakt. Lees meer

10 december rondleiding Botanische tuin Zuidas. U kunt ook zelf een rondleiding aanvragen door minimaal 2 weken van tevoren een mailtje te sturen naar info@botanischetuinzuidas.nl. Lees meer

10-13 december 2020 KunstRAI   De KunstRAI 2020 Ontdek de hedendaagse, autonome en toegepaste kunst. De KunstRAI is een van de oudste beurzen voor moderne- en hedendaagse kunst ter wereld. 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Zuidas vervangt 70 putdeksels op Zuidplein
       Vanaf 26 oktober t/m 13 november 2020 worden 70 putdeksels op het Zuidplein vervangen. Reden: met harde regenval stroomt het water niet goed weg.

Werkzaamheden t.b.v. bouw Brittenpassage
2021 in het Paasweekend van 2 april 01.00 uur tot 6 april 05.00 uur beperkt trein- en metroverkeer
vanwege gereed krijgen fundering voor de twee dakdelen. Tussen 20 augustus (01.00 uur) en 23 augustus (05.00 uur) 2021 dakdelen op hun plek te schuiven. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG kijk hier of
op deze kaart.
*Kennisgeving inspraak concept Investeringsnota Verdi deelplan 2    
Het concept Investeringsnota Verdi deelplan 2 Zuidas ligt ter inzage. U kunt t/m 25 november hierop reageren. Lees meer
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
*Parnassusweg 298-376,
Amsterdam, plaatsen reclame
*Eduard van Beinumstraat, Amsterdam, aanbrengen keerwanden en trappartijen
*Hogelandplein 1, Amsterdam, plaatsen scheidende wand                                              *Gaasterlandstraat en Gelrestraat, Amsterdam, realiseren appartementencomplex op Kavel L1 Zuidas, te Amsterdam. Aanvrager: Multi Veste 201 B.V. Zaaknummer: 9884819

Besluit omgevingsvergunning kap                                          *J.J. Viottastraat 5 1071JM Amsterdam
kappen van een boom in de tuin
*Kruising Rozenoordpad, Gaasterlandpad, Amsterdam, kappen 14 bomen
*Fred. Roeskestraat 103, Amsterdam, kappen 4 bomen                                                                    Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Peter van Anrooystraat 8 1
076BH Amsterdam plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw Spinoza Lyceum.
*Europaplein 17-2 en 19-2, het realiseren van twee nieuwe zelfstandige woningen, een daklaag en een dakuitbouw, op de 4e en 5e etage.
Aanvraag evenementenvergunning: evenement geannuleerd
*Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam: voor het houden van een evenement "Het Amsterdamse Winterparadijs" van 18 december 2020 t/m 3 januari 2021 van 12:00 uur tot 22:00 uur. 
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning
*Gustav Mahlerplein 85
, Amsterdam        Herroepen besluit van 29 november 2019, waarbij de gevraagde omgevingsvergunning is geweigerd. De gevraagde omgevingsvergunning wordt alsnog verleend. Aanvrager:Tata Consultancy Services.
apv vergunning
Z/20/1823958 Objecten, Leonard Bernsteinstraat 5, 29-10-2020 t/m 31-12-2020
Z/20/1821065 TVM / 6 PV – Europaboulevard 1, 23-10-2020 –
Z/20/1821176 Tvm/Object, IJsbaanpad 119-123, 02-11-2020 t/m 06-11-2020
Z/20/1819854 TVM – Beethovenstraat 137 – 03-11-2020 t/m 03-11-2020
Z/20/1821137 Stremmen, Dominico Scarlattilaan kruising Anthonio Vivaldistraat, 04-11-2020
Z/20/1823775 TVM, Europaplein 25-37 (beide kanten), 04-11-2020 t/m 13-11-2020
 

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas, Publicaties, Weekberichten.