Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 45

Over het functioneren van het RAI Beraad is 2 november 2020 een schrijven, inclusief bijlage, gestuurd aan de leden van de gemeenteraad. Ook werden daarbij de informatievoorziening en participatie van buurtbewoners aan de orde gesteld.Lees meer  En lees ook meer over o.a. de vergunningverlening ligplaats boten en uitbreiding waterterras op de website van Vrienden van het Beatrixpark bij juridische zaken 4 november 2020.

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 47 november 2020        Met o.a. een reactie op Omgevingsvisie 2050: Het helpt misschien om bezwaren kenbaar te maken door een bericht te sturen naar: omgevingsvisie@amsterdam.nl. Want naar het idee van het bestuur Vereniging Oeverlanden blijven mag er van de natuur en het landschap rondom Het Nieuwe Meer niets meer afgeknabbeld worden. Het is broodnodig om een immer drukker worden stad leefbaar te houden. Zeker ook in deze crisistijd. Lees meer

Lees de flyer van de Bewonersvereniging de Mirandabuurt met o.a. Het Hogelandplein (tegenover Happy Italy) wordt vanaf september tijdelijk ingericht; een definitieve inrichting vindt later plaats na evaluatie en volgens gemeentelijke uitgangspunten. En: de WADI͛s(de groen/water teststroken aan de Zuidelijke Wandelweg) voor de nieuwe appartementen worden na evaluatie opnieuw ingericht. De noodzaak voor goede wateropvang in stedelijk gebied blijft.

Het Parool berichtte: “Veel Amsterdamse pleinen geschikt voor een buurttuin of postzegelpark       Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen in opdracht van Groen Platform Amsterdam (GPA), een netwerk van dertig natuur- en milieuorganisaties. Met behulp van computerdata is nagegaan waar nieuw groen mogelijk is en waar de impact het grootst zou zijn. De 86 plekken die volgens de computer het meest geschikt zijn werden allemaal nog eens bezocht door vrijwilligers van GPA. GPA selecteerde hieruit veertig locaties die het meest kansrijk zijn. Met de op het onderzoek gebaseerde kaart die woensdag is gepubliceerd wil GPA Amsterdammers stimuleren om in hun buurt meer groen aan te leggen. Lees meer en bekijk de inspiratiekaart buurtgroen.

Jongeren gezocht voor game over windmolens in Amsterdam (11 november)     Waar moeten volgens jou de windmolens komen te staan? Ben je russen de 14 en 19 jaar meld je hier aan voor het online windmolen game. Lees meer

Berichten van Zuidas:
*Bouweiland Zuidasdok klaar voor echte werk  
  Nu in de krappe ruimte tussen de metrosporen een bouwterrein is aangelegd, zijn de bouwers van Zuidasdok gestart met het ‘echte werk’: de bouw van twee dakdelen voor de nieuwe stationspassage, die we in augustus 2021 op hun plek schuiven. Lees meer
*Hoe we Zuidas bereikbaar, leefbaar en veilig houden     De hijskranen in Zuidas verraden dat overal wordt gebouwd. Tegelijkertijd wonen en werken er mensen in de wijk. Hoe houden we Zuidas bereikbaar, leefbaar en veilig? Met partijen die in het gebied bouwen of aan de weg werken, maken we hierover vooraf afspraken. Lees meer    
*Een kijkje in Tower Ten via een geheime deur      Via de WTC-ingang aan Zuidplein lopen we via een ‘geheime’ toegang naar een compleet nieuwe toren in aanbouw. Opeens sta je vanuit een kantoor op een bouwplaats, waar 32.000 vierkante meter aan het iconische gebouw wordt toegevoegd. Lees meer
*Nieuwe universiteitsgebouw: nu stil, straks bruisend      Vol trots presenteerde de Vrije Universiteit eind 2019 haar nieuwe universiteitsgebouw, het bruisende gastvrije hart van de campus aan de De Boelelaan. De trots is er nog steeds – en terecht. Maar door corona bruist de bètafaculteit nog niet. Vanaf september 2021 programmeert Rialto hier films en biedt Griffioen theatervoorstellingen aan. Lees meer

Onderzoek: trein sneller dan vliegtuig op veel Europese bestemmingen        Binnen Europa maken vier miljoen reizigers per maand een korte vlucht tussen bestemmingen, die met de trein sneller te bereiken zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Belgische universiteit van Louvain-la-Neuve. In zijn proefschrift vergelijkt. Lees meer

Italianen ontwikkelen trein met Intensive Care aan boord
De ICU Train is een innovatieve ziekenhuistrein die wordt uitgerust met poliklinieken en intensive care-afdelingen. Het doel is om in noodsituaties door heel Europa snel ter plekke te kunnen zijn met een goed uitgeruste IC. Lees meer

Sinds 6 november rijdt tram 6, spitsondersteuning voor tram 5 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart, niet meer. Oorspronkelijk zou tram 6 verdwijnen per 13 december wanneer de Amstelveenlijn tram 25 gaat rijden. Maar om verschillende redenen is dit enkele weken naar voren gehaald. Bericht van GVB                

Infobijeenkomst Verdi      Tijdens de presentatie Verdi deelplan 2 van 4 november kwamen er antwoorden op eerder gestelde vragen. Verdi is een ontwikkelgebied waar een wonen en sporten een plek krijgen. Door in te zetten op vergroening via kwalitatief verbeteren en verdichting wordt het groene karakter meer benadrukt. Een andere vorm van vergroening is: herplant bomen. Zuidas zal met omwonenden hierover in overleg gaan. Zij kunnen voorstellen doen hoe die actie in het hele uitvoeringsproces naar voren gehaald kan worden om nu al het groene karakter zoveel mogelijk te behouden. Lees meer

Ter inzage: * Investeringsnota Verdi deelplan 2 ligt ter inzage van 15 oktober t/m 25 november   Een zienswijze indienen? Lees meer 

4 november 13.00 vergadering Raad gebeurde digitaal. Bekijk de agenda hier.Bij agendapunt democratisering, aanvragen burgerfora; Kennisnemen van de Agenda Amsterdamse Intelligentie.

11 november vergadering Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering, 13:30, digitaal   Op de agenda bij Kunst en cultuur, monumenten en erfgoed; Bijlage 1. 20-09-22-BRIEF Afhandeling motie 1670 wandkunst_MenA.pdf 231.43KB Tekststuk; Bijlage 2. Inventarisatie wandkunst aandacht_Motie 1670.pdf. Bekijk de agenda hier.

18 november vergaderingen raadscommissies Wonen en Bouwen 9.00 bekijk de agenda hier

18 november raadscommissie RO om 13.30 met op de agenda bij TKN 9 afhandeling moties NvU De Boelelaan midden o.a. stadsbos en fietspaden en bij TKN 16 Verdi en TKN 17 halfjaarrapportage Zuidas

18 november, 19.30 vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas locatie of digitaal nog onbekend.

Uit de Nieuwsbrief Wijkcentrum d’ Oude stadt
Huisvestingsverordening   De raadscommissie Wonen en Bouwen van 9 december bespreekt de gewijzigde Huisvestingsverordening. Met nieuwe toewijzingsregels voor woningen in wooncoöperaties en registratieplicht voor toeristische woningverhuur. Lees meer
NOODKREET | Buurtplatformrecht    De coalitie van buurtorganisaties-van-onderop stuurde aan alle raadsleden een Noodkreet voor Buurtplatformrecht; een nieuw buurtrecht. d’Oude Stadt maakt deel uit van de ondertekenaars. Lees meer
Wonen in een hotelkamer kan ook in Zuidas   De omgekeerde wereld, lijkt het wel. Nu eens niet over toeristen die in woningen bivakkeren, maar mensen die wonen in het domein van de toerist? Een verbazingwekkend artikel op de website van !WOON. Lees meer

Vergadering van 4 november 2020, 19:30 uur, van de Stadsdeelcommissie Zuid met op de agenda; adviesaanvraag concept investeringsnota Verdi en voorontwerbestemmingsplan Kop Zuidas  0. Adviesaanvraag voorontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 155.14KB Advies;  1. Zuidas-Kop Zuidas 2018 1e herziening Regels 2.36MB;  2. Zuidas-Kop Zuidas 2018 1e herziening Toelichting 3.18MB Toelichting ;  3. NL.IMRO.0363.K2001BPGST-VO01 (verbeelding). Bekijk de agenda hier.
2 december digitaal of 19:30 uur President Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond)
18 november 19.30 de stadsdeelcommissie in de wijk Zuidas/Buitenveldert. Digitaal?

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. deelauto’s en besmettingscijfers Lees meer

Kunst en Cultuur  

 Benieuwd waar je in Amsterdam monumentale wandkunst uit de      wederopbouwperiode vindt? Bekijk het op de kaart 'Naoorlogse monumentale wandkunst' op Maps Amsterdam. Links de kunstwerken in het ontwikkelgebied Verdi zoals 3 wandschilderingen van Marte Röling op de kopgevels van de sporthallen Zuid (1975), Burgerweeshuispad 54.  

En: Lucht, water en aarde, kunstenaar, Jan Meefout (1915-1993), jaartal 1957, Adres gebouw, IJsbaanpad 50

Recent kwam het onderhoud en herstel van kunstwerken uit de wederopbouwperiode, die in en aan gebouwen is aangebracht aan de orde in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering.

 

Tot 11 november Expositie Photosynthesis van Evelyn Taocheng Wang in Circl.Art, de projectruimte van de ABN AMRO kunstcollectie, Het werk gaat over haar zoektocht naar de ideale vrouw. Lees meer 

Niks herfstdip, november wordt een leuke en leerzame maand! aldus Circl    Lees meer

12 november 16.00 – 17.15, All-inclusieve livestream  De Vrije Wereld over diversiteit en inclusiviteit: lezing in de Botanische tuin in Zuidas, Van der Boechorststraat 8    De VU vereniging organiseert een nieuwe editie van De Vrije Wereld onder de titel ‘All-inclusive’. Via een live videostream te bekijken! Lees meer Reserveren: Stuur een e-mail naar vereniging@vu.nl.

18 november 2020 19:00 -21:00, noord x zuid | introductie workshop, Modestraat 15 Buikslotermeerplein Amsterdam        NOORD X ZUID is een ontmoeting tussen twee stadsdelen die sinds een paar jaar met elkaar verbonden zijn door de Noord/Zuidlijn. Theatermaker Anne Stoop nodigt jonge Amsterdammers tussen de 18 en 27 jaar uit deze stadsdeken uit om in 12 bijeenkomsten over en weer samen op avontuur en op onderzoek te gaan. Het mondt uit in een performance waarin zelfgeschreven tekst, muziek, spoken word of dans een plek krijgt! Op woensdag 18 november 2020 houden ze een kennismaking & selectie workshop van 19.00-21.00 uur, live in de Modestraat óf met Zoom. Lees meer

6 december – 31 december  Herleef de historie van Zuidas bij de expositie #zuidasstories op het Gustav Mahlerplein. De expositie bevindt zich op de bouwschuttingen van Zuidasdok, het grote infrastructurele project waarbij de A10 Zuid en Station Zuid worden aangepakt. Lees meer

10-13 december 2020 KunstRAI   De KunstRAI 2020 Ontdek de hedendaagse, autonome en toegepaste kunst. De KunstRAI is een van de oudste beurzen voor moderne- en hedendaagse kunst ter wereld. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Zuidas vervangt 70 putdeksels op Zuidplein    
   Vanaf 26 oktober t/m 13 november 2020 worden 70 putdeksels op het Zuidplein vervangen. Reden: met harde regenval stroomt het water niet goed weg.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.

*Bijzonder mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontheffingen Milieuzone Amsterdam 2020
*Kennisgeving inspraak concept Investeringsnota Verdi deelplan 2   Het concept Investeringsnota Verdi deelplan 2 Zuidas ligt ter inzage. U kunt t/m 25 november hierop reageren.

Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf
*Europaplein 24, 1078 GZ: verlenging exploitatievergunning voor een alcoholverstrekkend
Aanvraag terrasvergunning
*Europaplein 24, 1078 GZ: voor het uitbreiden van een bestaand terras
Omgevingsvergunning reguliere procedure vergunningvrij
*Amstelpark 9B 1083HZ Amsterdam het opgraven van leidingen nabij het adres Amstelpark 9B
Aanvraag omgevingsvergunning
*De Boelelaan 1105, Amsterdam, kappen 2 bomen
*Graafschapstraat 3-H 1079PD Amsterdam het veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot drie onzelfstandige woonruimten te Amsterdam
*Amstelpark 9B 1083HZ Amsterdam het opgraven van leidingen nabij het adres Amstelpark 9B
Vergunning geweigerd
*Henriëtte Bosmansstraat 15 1077XE Amsterdam het uitbreiden van de bestaande dakopbouw met behoud van bestemming daarvan tot één woning
*Henriëtte Bosmansstraat 19 1077XE Amsterdam het uitbreiden van de bestaande dakopbouw met behoud van bestemming daarvan tot één woning
*Henriëtte Bosmansstraat 21 1077XE Amsterdam uitbreiden van de bestaande dakopbouw met behoud van bestemming daarvan tot één woning
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055, Amsterdam, bouwen in afwijking van de vergunning
Verlenging beslistermijn
*De Boelelaan 1117, Amsterdam, uitbreiden Milieuplein
*Jachthavenweg 40 1081KA Amsterdam veranderen en vergroten van de (bedrijfs-)woonark op het adres Jachthavenweg 40, waarbij de verdieping wordt vergroot aan de waterkant
*Fred. Roeskestraat 88 A 9, Amsterdam, plaatsen pergola
Activiteitenbesluit, melding ontvangen, McDonald's Nederland B.V., Gustav Mahlerlaan 27, Amsterdam
apv vergunning
Z/20/1823958 Objecten, Leonard Bernsteinstraat 5, 29-10-2020 t/m 31-12-2020
Z/20/1821065 TVM / 6 PV – Europaboulevard 1, 23-10-2020 – 24-12-2020
Z/20/1823780 Europaplein 25 1078GT, TVM, Europaplein 5-25 (beide kanten), 11-11-2020 t/m 20-11-2020

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Flanken, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Organisatie, Publicaties, RAI, Verdi, Weekberichten.