Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

21 mei inloopbijeenkomst Amstelveenlijn

Op donderdag 21 mei organiseert de gemeente Amstelveen een informatiebijeenkomst over het voorontwerp van de bestemmingsplannen Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn en Opstelterrein Amstelveenlijn. 
U bent van harte welkom om op deze avond het voorontwerp te komen bekijken en er vragen over te stellen. Tijdens de bijeenkomst kunt u tevens uw zienswijze over deze voorontwerpbestemmingsplannen Amstelveenlijn inbrengen.

Inloopbijeenkomst 21 mei, 18.00 tot 20.00 uur, raadhuis Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1.

 

Zienswijzen

De voorontwerpen van de bestemmingsplannen liggen vanaf 14 mei vier weken  ter inzage in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. De locatie is geopend van 9.00 tot 16.00 uur. De ontwerpbestemmingsplannen zijn ook te bekijken op www.amstelveen.nl via de link http://ro0362.ropubliceer.nl/. Hier selecteert u het betreffende ruimtelijke plan. Als u een zienswijze wilt indienen,  kiest u de optie 'reageren'. U kunt ook een schriftelijke reactie opstellen en deze sturen naar Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen, onder vermelding van ‘Zienswijze bestemmingsplan Amstelveenlijn.’

 


Lees verder over: Agenda, OV.