Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 47

Inspreken bij digitale vergaderingen of bijeenkomsten van de bestuurscommissie Zuid?
Bij vergaderingen kunt u uw mening geven over onderwerpen die de stadsdeelcommissie aangaan, zodat de leden dat mee kunnen nemen in hun afweging. U krijgt daar 3 minuten voor. U moet zich vooraf aanmelden. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via het formulier “Aanmelden inspreken stadsdeel Zuid. In vergaderingen kunt u inspreken over geagendeerde en ook over niet-geagendeerde onderwerpen.

Bericht van de Ouderen Adviesraad Zuid: Website zorgweetjes is gelanceerd        Deze website heeft veel praktische antwoorden op vragen over gezondheid, oplossingen, klachten en zorg. Meer weten? kijk hier 

Nieuws uit B&W week 47      Deelnemingen   Het college B en W stemt als aandeelhouder van de RAI (25%) in met de aandeelhoudersverklaring voor de GO-C lening van de RAI. Het bankenconsortium en de uitvoerder van de GO-C regeling namens de rijksoverheid eisen een ondertekende verklaring van de aandeelhouders van de RAI. Deze verklaring gaat over twee zaken: geen dividenduitkeringenzolang de GO-C lening wordt terugbetaald (uiterlijk tot 2024) en een verklaring dat ze zichblijven inzetten voor de continuïteit van de RAI.
Bij Grondzaken   Het college van B en W stelt de lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling’ vast. Deze lijst geeft een overzicht van het ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgeverschap van projectgebieden. De lijst wordt jaarlijks aangepast. Het college wijst dit jaar de projectgebieden Sloterdijk West (deelgebied 2,3 en 4) en de uitbreiding van projectgebied Verdi (Zuidas) als stedelijk gebied aan, en de zuidelijk IJ-oevers als stadsdeelgebied.

Berichten van Zuidas:                 

*Hoe blijft de noordkant van Verdi straks bereikbaar? Bewoners maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het noordelijk deel van Verdi, dat we gaan ontwikkelen. Ze zijn bang dat het gebied tussen de Schinkel en de Amstelveenseweg te druk wordt. Antwoorden op de vier meest gestelde vragen. Lees meer                                                                            
*Zuidplein krijgt een regenboogtrap, stem mee         De glazen overkapping van de trap op het Zuidplein naar de Strawinskylaan bekent kleur. Doel is het bevorderen van de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+-community. Stem nu welke van de 3 ontwerpen uw voorkeur heeft. Ontwerpers Jasper Eustace, Alessandro Solci en Marianne van Lochem hebben in opdracht van stadsdeel Zuid samen 15 ontwerpen voor deze overkapping gemaakt. Een selectiecommissie van 7 personen, betrokken bij de LHBTIQ+-community in Zuid, heeft hieruit een shortlist van 3 ontwerpen gekozen. Het is nu aan u om uit deze 3 ontwerpen een definitieve keuze te maken. Breng uw stem uit.
*4 op een rij bij Tripolis-Park     De vier kolossen van de toekomstige landscraper van Tripolis-Park zijn af. Met hun statuur zijn ze van veraf te zien. Daarmee is de ‘liggende wolkenkrabber’ nu al een landmark, hoewel de torens zelf straks achter een stalen jas schuilgaan. Lees meer
*Onderzoek naar mobiliteit in coronatijd     Hoe reist u nu van en naar Zuidas? Of reist u nu even niet? We voeren een mobiliteitsonderzoek uit om te weten te komen of we maatregelen moeten nemen om Zuidas coronaproof bereikbaar te houden of te maken. Daar hebben we u bij nodig. Lees meer en meedoen kan hier.

Valley en ontwerpen met digitale data     In Pakhuis de Zwijger wordt deze maand een serie lezingen gehouden over ontwerpen met data en vormgeving die gevoed is met digitale data.  Herbekijk hier hoe digitale data de vorm van Valley hebben gemaakt. ‘Adventures in Digital Design’ door Sanne Van der Burgh (MVRDV) in Architecture Now @Pakhuis de Zwijger.

Nieuws uit B&W week 47
Deelnemingen: Het college B en W stemt als aandeelhouder van de RAI (25%) in met de aandeelhoudersverklaring voor de GO-C lening van de RAI. Het bankenconsortium en de uitvoerder van de GO-C regeling namens de rijksoverheid eisen een ondertekende verklaring van de aandeelhouders van de RAI. Deze verklaring gaat over twee zaken: geen dividenduitkeringenzolang de GO-C lening wordt terugbetaald (uiterlijk tot 2024) en een verklaring dat ze zichblijven inzetten voor de continuïteit van de RAI.

Berichten op OVMagazine: Studenten kunnen spitsmijden tot augustus 2021  “De landelijke spreidingsafspraken tussen ov-sector en het onderwijs zijn verlengd tot 1 augustus 2021. OV Magazine erover met Marije Hulsbosch van de MBO Raad.”  Lees meer
Metropakket A’dam: 3 miljard nodig van Rijk   “Zeven partijen trekken 1,025 miljard euro uit voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, en het sluiten van de Ringlijn (metro 50). Voor het restbedrag (zo’n 3 miljard euro) is een verzoek ingediend bij het kabinet om in aanmerking te komen voor het Nationaal Groeifonds. De alliantie van zeven partijen (Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland, KLM, NS en Schiphol) bereikte op 13 november een akkoord om dit bedrag vrij te maken voor het ‘metropakket’. De Vervoerregio draagt 525 miljoen euro bij, gemeente Amsterdam 300 miljoen euro en NS 60 miljoen euro. Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol en Noord-Holland dragen daarnaast een bedrag van 140 miljoen euro uit grondopbrengsten bij.” Lees meer

OBA’s weer open!  Twee weken zonder OBA was even volhouden. Maar gelukkig zijn we vanaf vandaag weer open en kun je weer terecht in onze vestigingen! Wel met een aantal maatregelen, zodat we je bezoek aan de OBA zo veilig mogelijk kunnen houden.

Inspraak/Ter inzage
* Verdi deelplan 2      Lees hier de zienswijze van BPZ.
* De plaats van windmolens in en om Amsterdam in o.a. Amstelscheg. Beluister de bevindingen hierover en vragen stellen kan ook op maandag 7 december, 19.30 – 21.00 uur Meld u aan voor de online informatiebijeenkomst
* Concept Groenvisie 2020 – 2050   "Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor de generaties na ons." Een leefbare stad voor mens en dier, waar gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn voorop staan.
Een van de leden van BPZ heeft op de visie gereageerd. Lees in het pdf welke suggestie is overgenomen: reactieinsprGroenvisie jl2020. Bijlage 1 Nota van beantwoording advies & inspraak op de Inspraakversie Groenvisie 2050 Een leefbare stad voor mens en dier en Bijlage 2 bij Nota van beantwoording inspraakreacties burgers en organisaties en antwoord. Op 9 december 2020 wordt de aangepaste versie besproken in de raadscommissie Bouwen en Wonen.

*25 november Beraadslagende raadsvergadering, 13:00, Raadzaal en Digitaal bekijk de agenda hier
Bij tkn Zuidas en Marineterrein  11 Bijlage 1 Ontwikkelplan Ravel juni 2020 42.61MB Bijlage, 462B.20. Bijlage 2 Omgevingsdocument Ontwikkelplan Ravel.
*25 november  Besluitvormende raadsvergadering 22.00 uur, Digitaal      Bij 10 Raadsadres OBA Bezuinigingen OBA Vestigingen. Bekijk de agenda hier.
*2 december 19:30 uur President Kennedylaan 923 – Vergadering Stadsdeelcommissie
*9 december vergadering raadscommissies WB en RO
*9 december de bestuurscommissie in de wijk, digitaal. Bekijk tzt hier de agenda.

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. de Ring bestaat 30 jaar, veel nieuwe sociale huurwoningen en coronamaatregelen Lees meer

Kunst en Cultuur  
27 november, 19:30 – 22:00, ThomasFilm ‘Im Labyrint des Schweigens’ (2014), regie Giulio Ricciarelli     Deze film speelt zich af in Duitsland aan het einde van de jaren vijftig. De economie kent hoge toppen, de mensen hebben opnieuw een goed gevoel en de gebeurtenissen van minder dan twintig jaar eerder verdwijnen langzaam maar zeker naar de achtergrond. Pas door het Auschwitzproces van 1963 werden de Duitsers zich massaal bewust van de verschrikkingen van het naziregime. Dat het zonder een paar onverschrokken juristen niet tot dit proces zou zijn gekomen, is te zien in Im Labyrinth des Schweigens. Bekijk de trailer. Toegang € 7,50 incl. koffie/thee en een drankje. Opgeven via info@dethomas.nl.

Niks herfstdip, november wordt een leuke en leerzame maand! aldus Circl. Bekijk de agenda.
27 nov, 15.00 webinar True Price Festival on Black Friday  Aanmelden kan hier.

2 december, 16.00 uur livestream, How to ensure a living income for cocoa farmers?     From technical solutions towards political commitment – voertaal engels. Aanmelden kan hier. Lees meer

10 december, 16.00 – 17.00 uur, webinar Energy Transition Thursday #9: Warmtenetten    Verdienmodellen op de Snijtafel door Circl, Gratis toegang aanmelden kan hier

Zone2Source in het Glazenhuis of in het Amstelpark met:
* Mind Your Step, groepstentoonstelling over de kunst van het wandelen
* 27 november 13.30- 14.30 Line – Off – Line, tekenwandeling met Liesje van den Berk (Geen tekenervaring of -talent nodig!) inschrijven via projects@zone2source.net.
* 13 – 20 december 'Presence (Un) presence', installatie door Martijn Tellinga 

6 december – 31 december  Herleef de historie van Zuidas bij de expositie #zuidasstories op het Gustav Mahlerplein. De expositie bevindt zich op de bouwschuttingen van Zuidasdok, het grote infrastructurele project waarbij de A10 Zuid en Station Zuid worden aangepakt. Lees meer

27 – 30 mei 2021 de KunstRAI    Ontdek de hedendaagse, autonome en toegepaste kunst. De KunstRAI is een van de oudste beurzen voor moderne- en hedendaagse kunst ter wereld. 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Uitbreiding WTC Amsterdam door Ballast Nedam nog gaande       Het WTC aan de Amsterdamse Zuidas ondergaat een forse metamorfose. Ballast Nedam stript de huidige D-toren tot op het betonskelet. Daarna bouwen we er een nieuwe ‘toren’ van 22 verdiepingen aan vast en zetten we 10 verdiepingen op de huidige D- toren. Tot slot breiden we het nieuwe gebouw uit met drie nieuwe paviljoens onder een mooie golvende overkapping. Met een nieuw en eigentijds gezicht én 20% meer kantoorruimte. Lees verder en bekijk de werkzaamheden via de webcam.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.

Verkeersbesluit
*Gustav Mahlerlaan 405
  taxistandplaatsen uitsluitend uitstootvrije TTO-taxipersonenauto’s en schone (groengas en uitstootvrij) geregistreerde TTO taxibussen.

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
*Europaplein 24, Amsterdam, aanpassen van hal 8 in de RAI ten behoeve van het inzetten als distributie locatie. 
*Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, verplanten 4 bomen
Aanvraag evenementenvergunning
*Amstelpark 1  in verband met de landelijke richtlijnen RIVM i.v.m. het Corona virus wordt het volgende "Forest of Light Amsterdam" van 17 december 2020 t/m 23 december geannuleerd
Aanvraag exploitatievergunning
*Beethovenstraat 801 – 1082PR: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend met terras

Verleende exploitatievergunning
*Eduard van Beinumstraat 40, 1077CZ: voor het exploiteren van een alcoholschenkend zonder terras.
*Europaplein 13, 1078 GS: verlenging voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend
*Jachthavenweg 140, 1081KJ : voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf
Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking, Kavel L1, gelegen tussen Hogelandstraat en Gaasterlandstraat, Amsterdam  opgelegd aan Multi Veste 201 B.V. en hebben betrekking op het tijdelijk lozen van chloridehoudend grondwater vrijkomend bij het ontwikkelen van een monobron behorende tot een open bodemenergiesysteem, op het gemeentelijk rioolstelsel.

Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*Europaplein 17-2,1078GS Amsterdam het realiseren van twee zelfstandige woningen op de 4e en 5e etage, een daklaag en een dakuitbouw
*Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, kappen 10 bomen
*Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, kappen 5 bomen
*Maurice Ravellaan 4, Amsterdam, aanbrengen carillon aan een mast ten zuidwesten van het hoofdveld van het Sportpark "Goed Genoeg".

Waterschap
Verleende Watervergunning
voor het aanleggen van een klein zwembad in de tuin, ter hoogte van Zuidelijke Wandelweg 29, 1079 RK Amsterdam – AGV – WN2020-007314

 

 

Lees verder over: Algemeen, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Publicaties, RAI, Verdi, Voorzieningen, Weekberichten.