Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 48

Doe mee aan het Zuidas onderzoek en maak kans op een leuke prijs!         Hoe reis jij van A naar Zuidas? Of reis je even helemaal niet?    Elk jaar voert de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas in samenwerking met Van A tot Zuidas een mobiliteitsonderzoek uit. Zo weten we wanneer en hoe werknemers, studenten, bezoekers en bewoners van en naar Zuidas reizen. Deze informatie gebruiken we om de bereikbaarheid van Zuidas te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door maatregelen te nemen die fietsen en OV-gebruik bevorderen en files zo veel mogelijk verminderen.
Ook in deze tijd vinden we het belangrijk om dit onderzoek uit te voeren. Werk jij nu bijvoorbeeld thuis? Of juist niet? En wat zijn je plannen?  Wij horen het graag om Zuidas ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. Als je de enquête invult maak je kans op een van de 5 x €100,- reistegoed met Amaze. De Amaze app gaat begin 2021 live. Vanaf dan kun je je reis van, in en naar Zuidas met deelfiets, deelscooter, deelauto, taxi en OV in één app plannen, boeken en betalen. Daarnaast verloten we onder de deelnemers 5 ‘Zuidas in box’ pakketten. Een box met het beste van de ondernemers in Zuidas. Deze wordt aangeboden door Hello Zuidas. Klik hier om de  enquête in te vullen. De informatie die je met ons deelt, wordt geheel volgens de privacy wetgeving verwerkt.

Bericht op website Vereniging Woonschepen Zuid  : "Schinkelkwartier: de plannen kunnen beter!    Nu de plannen voor het Schinkelkwartier steeds verder uitgewerkt worden, wordt duidelijk wat de gevolgen voor de buurt zijn. Bewoners van de Generaal Vetterstraat en het Spijtellaantje hebben zich om die reden onlangs verenigd…en           "Deelplan Verdi: verdichting en verstening van onze groene buurt. Onder het motto van verdichten en vergroenen wordt door de gemeente gewerkt aan nieuwe inrichting en bebouwing van het gebied langs het IJsbaanpad tussen de Amstelveenseweg en de Schinkel. In de zienswijze op het investeringsplan*) is de Vereniging Woonschepen Zuid kritisch: ‘de plannen voorzien in ieder geval in de verdichting en verstening, het groen wordt eerder minder dan meer’." Lees meer

Berichten van Zuidas:
*Enorme poortwachter siert voorplein van de nieuwe rechtbank     Het kunstwerk ‘Love or Generosity’ van Nicole Eisenman is met z’n hoogte van 5 meter niet te missen. Het beeld staat voor de nieuwe rechtbank, op een plein dat vanaf half december 2020 voor iedereen toegankelijk is. Lees meer
*De Fred. Roeskestraat rookvrij verklaard    Na rookvrije kantoorlocaties, stations, sportparken en schoolpleinen komen er steeds meer rookvrije straten. Vanaf 26 november 2020, geldt dit ook voor de Fred. Roeskestraat. Lees meer
*In 2023 is Kop Zuidas een woongebouw rijker       In The Newton komen 101 moderne en energiezuinige appartementen. Judith Everaers, stedenbouwkundige Kop Zuidas, vertelt hoe de gemeente betrokken is bij het ontwerp en de bouw. Begin 2019 lag er een schetsontwerp van architectenbureau Diederendirrix en afgelopen zomer was het definitieve ontwerp klaar. Het groenblijvende dakterras vol met planten en struiken is van Felixx Landschapsarchitecten en Planners. In totaal zal het gebouw 12.000 m2 bruto vloeroppervlakte beslaan en komen er 101 appartementen met afmetingen van circa 46 tot 110 m2. Het worden vrije sector woningen. Lees meer  
*Kappen en planten bij Kapel & Convict     Om de buitenruimte van Kapel & Convict geschikt te maken voor de nieuwe bewoner, het Conservatorium van Amsterdam, moeten we 15 bomen met een beperkte toekomstverwachting kappen. Er komen er 26 voor terug. Lees meer

Bericht op gemeente.nu: “De invoeringskosten van de Omgevingswet lopen verder op. Volgens een nog ongepubliceerd onderzoek in opdracht van minister Ollongren zijn gemeenten zo’n 1,2 tot 1,5 miljard euro kwijt.” Lees meer

Inspraak/Ter inzage
* De plaats van windmolens in en om Amsterdam in o.a. Amstelscheg. Beluister de bevindingen hierover en vragen stellen kan ook op maandag 7 december, 19.30 – 21.00 uur Meld u aan voor de online informatiebijeenkomst.

Inspreken bij digitale vergaderingen of bijeenkomsten van de stadsdeelcommissie Zuid?    Bij vergaderingen kunt u uw mening geven over onderwerpen die de stadsdeelcommissie aangaan, zodat de leden dat mee kunnen nemen in hun afweging. U krijgt daar 3 minuten voor. U moet zich vooraf aanmelden. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via het formulier “Aanmelden inspreken stadsdeel Zuid.

2 december 19:30 uur vergadering stadsdeelcommissie – digitaal. Met op de agenda adviesaanvragen o.a.  bestemmingsplan Zuidas woonbuurt Ravel en voorontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas 1e herziening.

9 december vergadering stadsdeelcommissie in de wijk Zuidas/Buitenveldert, digitaal
9 december 9.00 uur vergadering raadscommissies WB met bij punt 11. bespreken aangepaste versie concept Groenvisie 2020 – 2050O. Bekijk de agenda en ook het handboek Groen
9 december 13.30 raadscommissie RO  Op de agenda bij Ruimtelijke ordening 15. halfjaarrapportage Zuidas; 16.Monitor Kantoren punt 11 en 12 Volkstuinenbeleid en Vestigingsbeleid Datacenters. Bekijk de agenda hier.      16 december vergadering Raad 13.00 uur 

Inspraakavond "Volkstuinen" 08-12-2020, 19:30, digitaal. Vooraf aanmelden lees meer
 
Bericht van Het Natuur & Milieuteam Zuid: 16 december 19.30-21.00 uur Online lezing met bomenconsulent Hans Kaljee. De inhoud is nog even geheim, maar interessant wordt het zeker! Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. tips voor het vieren van Sinterklaas en er komen 1.500 nieuwe bomen in de hele stad erbij. Lees meer

Kunst en Cultuur  
2 december Troostcafe    Elke woensdag inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   De koffie, thee en onze gastvrouwen staan klaar. Lees meer

Voor activiteiten van Circl bekijk ook de agenda
2 december, 16.00 uur livestream, How to ensure a living income for cocoa farmers? From technical solutions towards political commitment – voertaal engels. Georganiseerd door Circl. Lees meer
10 december, 16.00 – 17.00 uur, webinar Energy Transition Thursday #9: Warmtenetten Verdienmodellen op de Snijtafel door Circl. Gratis toegang en aanmelden kan hier.

13 – 20 december 'Presence (Un) presence', installatie door Martijn Tellinga   Zone2Source in het Glazenhuis en in het Amstelpark   Lees meer  

6 december – 31 december  Herleef de historie van Zuidas bij de expositie #zuidasstories op het Gustav Mahlerplein        De expositie bevindt zich op de bouwschuttingen van Zuidasdok, het grote infrastructurele project waarbij de A10 Zuid en Station Zuid worden aangepakt.

27 – 30 mei 2021 KunstRAI   De KunstRAI 2021 Ontdek de hedendaagse, autonome en toegepaste kunst.

Tot juli 2021 Tentoonstelling beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs. Deze kunstenaar ontwikkelde i.s.m. Zone2Source een nieuw werk dat de weersomstandigheden gebruikt om geluid te maken. Odoshi Cloud Sequence is dagelijks te ervaren in vijver van het Amstelpark. Het internationale platform Designboom besteedde uitgebreid aandacht aan Odoshi Cloud Sequence. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Voor wegwerkzaamheden met afsluitingen of omleidingen in Amsterdam? kijk hier.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, odnzkg, vervoerregio, provincie, waterschap, vervoerregio en provincie
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.

*Subsidieregeling aanplant nieuwe bomen Amsterdam 2020-2022    *Subsidieregeling groen in Amsterdam *Subsidieregeling groene daken en gevels Amsterdam 2020-2022
Beslistermijn verlengd omgevingsvergunning
*Gustav Mahlerplein 2, Amsterdam, vervangen lichtreclame                                                       *Willem Pijperstraat 75 1077XL Amsterdam het veranderen en vergroten van het gebouw met bestemming daarvan tot woning.

Aanvraag omgevingsvergunning
*Antonio Vivaldistraat 15, Amsterdam   tijdelijk wijzigen van de bestemming ten behoeve van tijdelijke huisvesting Kindercampus Zuidas. Ontvangstdatum aanvraag: 20 november 2020. Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
*Europaplein 119 1079AX Amsterdam realiseren van een uitbouw aan de achterzijde en het vergroten van de koekoek aan de voorzijde
*Claude Debussylaan 88, Amsterdam, wijzigen brandscheiding

Vergunning verleend
*De Boelelaan 1105, Amsterdam, kappen 2 bomen
*Fred. Roeskestraat 94 A te Amsterdam    brandveilig gebruiken van het gebouw ten behoeve van British School of Amsterdam op de locatie
*Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam     brandveilig- en planologisch strijdig gebruiken van een tijdelijke noodopvang (nachtopvang (van 16:30 tot 9:30uur) voor 120 personen in drie sportzalen in de sporthallen Zuid met een tijdelijke instandhoudingstermijn tot en met 22 januari 2021 op de locatie Burgerweeshuispad 54 te Amsterdam
*Europaplein 19 1078GS Amsterdam     kappen van vier bomen in de achtertuin
*Graafschapstraat 3-H 1079PD Amsterdam     het veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot drie onzelfstandige woonruimten te Amsterdam
*Jachthavenweg 32-A 1076CZ Amsterdam     uitbreiden van de woonark op de eerste verdieping

Activiteitenbesluit, melding ontvangen: SOL Maninvest B.V. , Eduard van Beinumstraat 40, Amsterdam

APV
*Z/20/1839215 Object – Beethovenstraat 67, 24-11-2020 – 08-12-2020
*Z/20/1828719 TVM / 15 PV – IJsbaanpad 88 – 90, 23-11-2020 – 18-12-2020

Lees verder over: Beethoven, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Publicaties, Ravel, Verdi, Vivaldi, Weekberichten.