Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 50

Spoorpro berichtte: “Definitieve planning OV-terminal Zuidas tweede kwartaal 2021 gereed
De definitieve planning van de OV-terminal van de Zuidasdok is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 gereed. Dat staat in het halfjaarrapport van Zuidasdok dat minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is nog niet bekend wat de definitieve kosten van het project gaan zijn. In een onderzoek werd eerder geschat dat de kosten tussen de 700 miljoen en een miljard euro hoger gaan uitvallen dan eerder geraamd.” Lees meer

Berichten van Zuidas:
*Eindelijk is het zover: in januari start de herinrichting van het gedeelte van het Mahlerplein ten zuiden van de Mahlerlaan     
    In maart 2021 zal het een mooi groen vierkant zijn dat niet langer de tweede viool speelt van zijn aantrekkelijke noordelijke andere helft. Sinds 2015 ligt er een prachtig plein tussen station Amsterdam Zuid en de Mahlerlaan. Daarmee vergeleken heeft het zuidelijke deel – tussen de twee torens van Symphony en Mahlerlaan – tot nu toe een rauwe deal gekregen. Het wordt voornamelijk gebruikt om fietsen en scooters te parkeren, tot ergernis van veel bewoners. Zeker omdat er niet ver weg een prima alternatief is: de ruime en gratis ondergrondse fietsenstalling Mahlerplein. Voor de scooters en motoren plaatsten we eerder parkeerplaatsen in de Mahlerlaan. Lees meer
*Vernieuwde Amstelveenlijn in gebruik    De Amstelveenlijn, tramlijn 25, is in bedrijf. Officieel vanaf zondag 13 december 2020, maar meereizen kan nu al. De vernieuwing is geheel volgens plan verlopen. Alleen de definitieve halte bij station Amsterdam Zuid vormt nog een probleem. Lees meer
*De Eduard van Beinumstraat pakken we begin 2021 aan       Al sinds 2015 wordt er gewerkt aan de vernieuwing van de twee iconische torens van Zuidas, nu bekend als 2Amsterdam, voorheen als de Twin Towers waarin Stibbe en AkzoNobel kantoor hielden. Het hotel in de voormalige AkzoNobel-toren is bijna klaar, aan de kantoortoren waar vroeger Stibbe zat wordt nog gewerkt. Dit gebouw is medio 2021 klaar. Lees meer
*Voorlopig ontwerp Europaplein-Oost is klaar      Het voorlopig ontwerp voor het Europaplein-Oost is gereed. De afgelopen jaren hebben we tijdens meerdere bijeenkomsten met bewoners gesproken over de nieuwe inrichting voor het Europaplein-Oost. We zijn benieuwd wat u van het ontwerp vindt. Lees meer

Nieuws uit B&W week 50
* bij Economische ZakenHet college van B&W stemt in met de beantwoording van schriftelijke vragen van raadslid Hammelburg (D66) over het Nationaal Groeifonds. Het college zet voor Amsterdam en de MRA in op één prioriteit om daarmee de slagingskans van deze aanvraag te vergroten. Het gaat om het investeringspakke voor de infrastructuur aan de westkant van Amsterdam, namelijk het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal.
* bij Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed Ruimtelijke Ordening       Het college van B&W stemt in met het voornemen van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid om het historisch spoortracé Amsterdam-Amstelveen-Bovenkerk niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. De historische verbinding tussen het Haarlemmermeerstation en Bovenkerk wordt behouden, doordat die wordt ingepast in de ontwikkelingen in het Havenstraatterrein en Verdi.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Woonbuurt Ravel is hier gepubliceerd met alle bijbehorende docs

Inspraak/Ter inzage
*Binnenkort in de inspraak: Strengere regels voor zwaar verkeer-  Van 5 januari t/m 15 februari 2021. Alle voorgestelde veranderingen staan in het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels. De nieuwe regels gaan naar verwachting in per 1 juli 2021. Hier vindt u binnenkort de stukken en leest u hoe u kunt reageren. En: bekendmaking Bestemmingsplan Vivaldi  kavel 13 Fase 1 en 2e partiele herziening: bekijk de docs hier
*Kader Hondenlosloopgebieden-    U kunt het kader Hondenlosloopgebieden hier downloaden (PDF, 9 MB). T/m 19 februari 2021 kunt u uw reactie geven over de voorgenomen beleidswijzigingen: via e-mail: beleid.openbareruimte@amsterdam.nl. Lees meer
*De plaats van windmolens in en om Amsterdam in o.a. Amstelscheg   Beluister de bevindingen hierover en vragen stellen kan ook op maandag 7 december, 19.30 – 21.00 uur. Meld u hier aan voor de online informatiebijeenkomst.

16 december vergadering Raad 13.00 uur Beraadslagende raadsvergadering en 19.30 uur en 17 december om 09.00 uur en 13.00 uur Besluitvormende raadsvergadering 19:30 uur. Bekijk de agenda.
6 januari 2021, 19:30 uur vergadering Stadsdeelcommissie digitaal, agenda volgt later

Kunst en Cultuur  
16 december Troostcafe 
   Elke woensdag open inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. De koffie, thee en onze gastvrouwen staan klaar. Lees meer

16 december, 15.00 uur, lancering whitepaper: bouwen aan een houten toekomst        Deze middag presenterert Circl vier scenario’s hoe bouwen in hout zich de komende 10 jaar kan ontwikkelen. Lees meer

10 t/m zondag 20 december 2020 Winterkabinet XS  derde Tekenkabinet presentatie in het Glazenhuis, Amstelpark        Alle 375 tekeningen- van de 100 deelnemende kunstenaars, die nu in stock zijn worden in een wand- en ruimtevullende presentatie eenmalig tentoongesteld. Entreetickets zijn via de website te bestellen.

18, 19, 20 december tussen 12.00 en 18.00 uur Verkooptentoonstelling 'Art Around' in de kapel van St Nicolaas Klooster, Pr. Irenestraat/Beatrixpark  12 kunstenaars uit verschllende discplines tonen hun werk.

13 – 20 december 'Presence (Un) presence', installatie door Martijn Tellinga. Zone2Source in het Glazenhuis, Amstelpark    Lees meer

t/m 31 december  Herleef de historie van Zuidas bij de expositie #zuidasstories op het Gustav Mahlerplein. De expositie bevindt zich op de bouwschuttingen van Zuidasdok, het grote infrastructurele project waarbij de A10 Zuid en Station Zuid worden aangepakt.

8 t/m 10 januari 2021 bij Zone2Source, Het Glazen Huis, Amstelpark Amsterdam   expositie Edo Sanpu 2020 een tentoonstelling over wederzijdse beeldvorming in Nederland en Japan Lees meer Naar het zich laat aanzien mogen er slechts acht personen tegelijkertijd in de expositieruimte aanwezig zijn en vooraf een tijdslot te reserveren.

Tot juli 2021 Tentoonstelling beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs. Deze kunstenaar ontwikkelde i.s.m. Zone2Source een nieuw werk dat de weersomstandigheden gebruikt om geluid te maken. Odoshi Cloud Sequence is dagelijks te ervaren in vijver van het Amstelpark. Het internationale platform Designboom besteedde uitgebreid aandacht aan Odoshi Cloud Sequence. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Werkzaamheden in de Van Beinumstraat op 10 en 11 december brachten geluidsoverlast met zich mee. Lees meer

Voor wegwerkzaamheden met afsluitingen of omleidingen kijk hier.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG Bekendmakingen Amsterdam staan ook op deze kaart

Verleende omgevingsvergunning           
*Jachthavenweg 140 1081KJ Amsterdam,   het realiseren van een botenhuis (met beweegbare vloer) ten behoeve van de watersportvereniniging voor het realiseren van een botenhuis (met beweegbare vloer) voor het stallen van Gig-roeiboten ten behoeve van de watersportvereniging.
*Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing, ontheffing verleend, Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam.             
*Antonio Vivaldistraat 15, Amsterdam, tijdelijk plaatsen van nood units
*Fred. Roeskestraat 88 A 9, Amsterdam, plaatsen pergola                                                 
*Prinses Irenestraat 39-43 Amsterdam uitbreiden en aanpassen gebouw
Z/20/1846252 apv vergunning Gustav Mahlerplein 3 – 117,
11-12-2020 – 31-01-2021
Z/20/1846066 Object, Strawinskylaan 3001 t/m 4111, 11-12-2020 t/m 14-12-2020
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning                                                                            *Europaplein 119 1079AX Amsterdam realiseren van een uitbouw aan de achterzijde en het vergroten van de koekoek aan de voorzijde
Kennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit, gemeente Amsterdam, Eduard van Beinumstraat 40,1077 CZ Amsterdam. het brandveilig gebruiken van het hotel
Aanvraag omgevingsvergunning                                                                                                              
*Nabij Jaagpad  voor het vellen van één houtopstand nabij de snelweg
*George Gershwinlaan 687, Amsterdam, plaatsen reclame-uiting
*Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, wijzigen bestemming, verbouwin­g Convict
*Beethovenstraat 301, Amsterdam, maken van terrassen                                                                             *Aanvraag omgevingsvergunning kap Willem Pijperstraat 25 1077 XK Amsterdam

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Publicaties, Ravel, Weekberichten.