Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 3

Berichten van Zuidas:
* Het Burgerweeshuis, ‘bijna kantwerk van bouwkunst’     ‘Als er ooit een gebouw ontworpen is met aandacht en liefde voor elke plek en elk onderdeel, dan is dit het.’ Dat schreef architect Herman Hertzberger over de creatie van zijn collega Aldo van Eyck. Het Burgerweeshuis ontliep de sloophamer. Lees meer
* Kindercampus Zuidas krijgt plek in woonbuurt Ravel   Kindercampus Zuidas krijgt een nieuwe plek in de toekomstige woonbuurt Ravel. Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en de gemeente hebben dat afgesproken. Het is de eerste stap in de realisatie van de school in de nieuwe buurt. Lees meer
* Sloop oude clubgebouw AFC begonnen     De verhuizing van Sportpark Goed Genoeg, met AFC als hoofdhuurder, is bijna klaar. We moeten nog één veld verplaatsen. En het oude clubgebouw moet tegen de vlakte. De sloopwerkzaamheden zijn op 20 januari 2021 gestart. Dat is even slikken. Lees meer
* Strengere regels voor fietsen en scooters rond Mahlerlaan       Je fiets wordt verwijderd als je die zo maar op straat zet. En je krijgt een boete als je je scooter niet in de speciale parkeervakken rondom het Mahlerplein parkeert. Deze regels wil stadsdeel Zuid later dit jaar instellen, nadat het jarenlang klachten regende. Lees meer

Bericht in Het Parool: “Op 1 maart zouden de eerste zittingen in de nieuwe rechtbank zijn. Er kan echter pas verhuisd worden na een uitvoerige testperiode van de dagelijkse praktijk in het nieuwe gebouw, zoals ontvangst van bezoekers, looproutes en verschillende soorten zittingen. Lees meer

Openbaar vervoer blijft beschikbaar tijdens avondklok      Het openbaar vervoer blijft op verzoek van het kabinet een cruciale rol vervullen. Het OV blijft rijden en varen, zowel overdag als tijdens de avondklok. De avondklok gaat in op zaterdag 23 januari. Onze trams, bussen, metro’s en veren blijven dus beschikbaar voor reizigers die een noodzakelijke reis moeten maken. Lees meer Bekijk hier de nieuwe dienstregeling. De lijnenkaart vindt u hier.

Inspraak en Meedoen
* Omgevingsvisie Amsterdam 2050  zie onder bekendmaking en kennisgeving                 * Huiseigenaar! Doe mee met de Energy Challenge   Aanmelden! De eerste online challenge start op 1 februari 2021 en op 1 maart. De challenge is nu bedoeld voor Amsterdamse bewoners met een eigen huis met een slimme meter. Hij is niet geschikt voor mensen die alleen wonen. Iinformatie vindt u op nieuwamsterdamsklimaat.nl. Lees meer
* Meedoen Oeverlanden. De stad wil graag in gesprek met belangstellenden. Wat zijn uw wensen en ideeën? De Oeverlanden liggen aan de westelijke kant van Zuidas. Aanmelden kan via oeverlanden@amsterdam.nl. Lees meer
* Stuur uw wensen en suggestie in bij het onderzoeksrapport -Evaluatie bestuurlijk stelsel-   De inhoudelijke voorbereidingen voor het hoofdlijnenbesluit voor het stelsel 2022-2016 zullen in januari starten in overleg met de gemeenteraad. Amsterdammer kunnen nu wederom naar aanleiding van het onderzoeksrapport wensen en suggesties meegeven aan de gemeente via bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Dat kan t/m 9 februari 2021. Lees meer
* Gemeente Amsterdam – Actieplan Geluid 2020-2023         De vaststelling van het Actieplan staat niet open voor bezwaar of beroep. Het vastgestelde Actieplan Geluid en de Nota van Beantwoording naar aanleiding van de gehouden inspraak.
en is hier geplaatst.
* Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase 1 en tweede partiële herzieningvrij ter inzage. Het plan met alle stukken is online beschikbaar.  T/m 4 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen.
* En: t/m 4 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen bij 1. ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt Ravel & het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden die ter inzage liggen. Lees meer
A Zienswijze bestemmingsplan stuurt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. B Zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wert Gerluidhinder stuurt u aan het college van B&W van Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.           
* Strengere regels voor zwaar verkeer- van 5 januari t/m 15 februari 2021. Alle voorgestelde veranderingen staan in het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels amsterdam. Lees meer

* Kader Hondenlosloopgebieden- U kunt het kader Hondenlosloopgebieden hier downloaden. T/m 19 februari 2021 kunt u uw reactie geven over voorgenomen beleidswijzigingen.  Lees meer                                       

Nieuws uit stadsdeel Zuid
* Gebiedsplan Buitenveldert, Zuidas 2021   Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft 8 december 2020 het Gebiedsplan Buitenveldert, Zuidas 2021 vastgesteld. Lees meer De focusopgaven voor Buitenveldert, Zuidas 2021 zijn: *Sociale problematiek onder ouderen verminderen * Gemeenschapsgevoel in een veranderende wijk stimuleren * Speelplaatsen als ontmoetingsplek * Zuidas ontwikkelen tot leefbare en levendige wijk * Fysieke verbindingen tot stand brengen tussen Zuidas, Buitenveldert en Oud-Zuid. Lees het Gebiedsplan Buitenveldert, Zuidas 2021 (PDF, 2,6 MB)
* Ontvangers 4-jarige culturele subsidies in Zuid bekend    De komende 4 jaar ontvangen Art Zuid, Diamantfabriek, Studio 52nd en Soundtrackcity ieder € 20.000,- voor hun activiteiten. De culturele projecten zijn opgenomen in de periodieke subsidieregeling van stadsdeel Zuid. Lees meer
* Picknicktafels in De Oeverlanden     Aan de oevers van De Oeverlanden staan sinds kort nieuwe houten picknicktafels. Amsterdam maakt de mooie oevers van het Nieuwe Meer komende jaren toegankelijker en beter zichtbaar. Met nieuwe natuurlijke speelplekken, een uitbreiding van de strandjes en betere wandelpaden. Zie ook Oeverlanden: ontwikkeling natuur- en recreatiegebied.

28 januari Vergadering Raadscommissie Algemene Zaken, 13:30 tot 17:00 uur en van 19:30 tot 22:30 uur. Digitaal. Op de agenda bij  AZ 4 stand van zaken evenementen en wijziging locatieprofielen en wijzigingen APV. Bekijk de agenda hier.

3 februari raadscommissie Wonen en Bouwen 09:00 uur, De Raadzaal/digitaal en raadscommissie Ruimtelijke Ordening om 13.30 uur. Er zijn nog geen agenda’s beschikbaar maar tzt vindt u ze hier.

3 februari 2021, 19:30 uur Vergadering Stadsdeelcommissie Zuid online agenda volgt later hier.

Kunst en Cultuur  
Online buurtwandelingen in Zuid    Stichting Buurtgids heeft nu online buurttours. U kunt kiezen uit de drie gebieden in stadsdeel Zuid. Deze tours kunt u thuis op de computer bekijken. Of u kunt een buurtwandeling maken. Uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Via uw telefoon kunt u onderweg gebruik maken van een digitale routekaart, informatie en filmpjes. Lees meer en Kijk hier en vul de postcode 1083 HZ in. 

Amsterdam Light Festival 2021, Amsterdam UMC Zuidas, tot eind januari 2021   Hoewel er dit jaar eigenlijk geen festival is, zijn er wel 7 licht kunstwerken geplaatst, waarvan eentje op het UMC in Zuidas. Bekijk de Instagramvideo van de kunstenaar zelf of loop er eens langs. Vergeet het lichtkunstwerk White Nose van Giny Vos niet. Het bevindt zich aan de KPNtoren langs de A10.

T/m 14 februari 2021 The Warp presenteert: Unloomed #1 een performance installatie met duizend snaren, laserlicht en geluid, zichtbaar en hoorbaar rond het Glazen Huis, Amsterlpark. Parkbezoekers kunnen Unloomed #1 dagelijks van buitenaf ervaren, de beste tijd is rond de schemering. Lees meer

Vanaf 18 januari -Tijdens lockdown toch in beweging blijven met online moderne dansles-  Dance Connects Community geeft elke maandag, woensdag en zaterdag online les Moderne Dans 60+. Deze lessen zijn te volgen via Zoom. Blijf in beweging met de online les. Moderne Dans 60+ Online, maandag 18.00 – 19.00 uur; woensdag 17.00 – 18.00 uur; zaterdag 10.00 – 11.00 uur. Reserveren van de lessen doe je hier.

29 jan 2021, 20:00 – 21:00, kosten 7,50 Thomas`film, Spirited Away, regie Hayao Miyazaki (2001) Helaas kunnen we door de lockdown voor januari geen ThomasFilm organiseren. Als alternatief bieden we u deze filmtitel aan, omdat die ons aan het nadenken zette. Deze film kunt u thuis via Netflix bekijken waarna eventueel een online nagesprek volgt. De regisseur van deze Japanse anime-film, Hayao Miyazaki, ontving voor zijn werk een Academy Award (een Oscar). Lees meer
De Thomas is tijdens de lockdown alleen online open. Het Troostcafé is nog wel gewoon open met elke woensdag inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Lees meer

15 mei t/m 19 september ARTZUID       De Amsterdam Sculptuur Biënnale presenteert een tentoonstelling met meer dan zestig kunstwerken op de 2,5 km lange route. Bekijk de route en de actuele informatie.

Tot juli 2021 Tentoonstelling beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs. Deze kunstenaar ontwikkelde i.s.m. Zone2Source een nieuw werk dat de weersomstandigheden gebruikt om geluid te maken. Odoshi Cloud Sequence is dagelijks te ervaren in vijver van het Amstelpark. Lees meer


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Amstelveenseweg / Fred Roeskesstraat   Vervangen verkeersregelingsinstallatie van vrijdag 22 januari t/m 29 januari op het kruispunt Amstelveenseweg met de Fred Roeskesstraat. Op het moment dat de verkeerslichten uit staan regelen verkeersregelaars het verkeer.

Onderhoudswerkzaamheden brug in het Beatrixpark   LET OP: brug afgesloten van 3 januari t/m 29 januari 2021. Het betreft de brug op het fietspad langs de Groene Zoom dicht.

Tot 7 juni 2021 01:00   Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide. Tijdens deze werkzaamheden rijdt tram 24 niet door de Vijzelstraat. Lees meer

Brittenpassage en Zuidasdok
In het Paasweekend van 2 – 6 april 2021 is er beperkt trein- en metroverkeer
om de fundering voor twee dakdelen voor Zuidasdok aan te brengen. Lees het artikel.  En: van 20 augustus 01.00 uur) t/m 23 augustus 2021 (05.00 uur) worden twee betonnen dakdelen op hun plek geschoven voor de Brittenpassage.

Voor wegafsluitingen of omleidingen in Amsterdam kijk hier.
 

Bekendmakingen
Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 

*Kennisgeving tervisielegging ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en bijbehorend ontwerp-Omgevingseffectrapport. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.GA2101OV-OW01. Vanaf donderdag 21 januari t/m 3 maart ligt de ontwerp-omgevingsvisie ter visie. Lees hoe jij je mening kunt geven. Download hier de ontwerp-omgevingsvisie (PDF, 19 MB). Uw zienswijze stuurt u aan omgevingsvisie@amsterdam.nl of per brief naar de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure    * J.J. Viottastraat 8 1071JR Amsterdam  vervangen van de begane grondvloer van het gebouw  en * Europaplein 22      het realiseren van een waterterras bij de horecainrichting van Strand Zuid BVAanvraagnummer: OLO4252805
Aanvraag ontvangen Wabo, reguliere procedure    * Europaplein 24, Amsterdam, tijdelijk bouwen restaurant in de vorm van reuzenrad. Aanvrager: Foodtastic Events B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend   * Fred. Roeskestraat 88 B 9, Amsterdam, plaatsen pergola op dakterras
Wabo, reguliere procedure, besluit verklaring vergunningvrij  * Hogelandplein 1 C, Amsterdam, inrichten commerciële ruimte
Verleende omgevingsvergunning kap    * Nabij snelweg A4 en Jaagpad, verleend voor het vellen van één houtopstand langs de snelweg
Activiteitenbesluit, melding ontvangen  * St. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Prinses Irenestraat
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen    * Europaplein (Oostzijde), Amsterdam, plaatsen 3 kunstobjecten
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing, ontheffing verleend  *Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam   Het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van: – Wk 4: maandag 25 jan. t/m vrijdag 29 jan. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 5: maandag 1 feb. t/m vrijdag 5 feb. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 6: maandag 8 feb. t/m vrijdag 12 feb. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur.             

APV vergunning    Z/21/1854905 TVM / 2 PV/ Object – Europaplein 125 -127, 19-01-2021 – 18-05-2021

Waterschap    Peilbesluit Jaarlijkse herziening 2019 vastgesteld    

Lees verder over: Beethoven, Flanken, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Publicaties, Ravel, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.