Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 7

BPZ reageert
De online informatiebijeenkomst van de MRA (16.2.21) over het doortrekken Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp kunt u herbekijken en lees meer op de website vervoerregio. BPZ had een opmerking over fijnmazig OV en in de evaluatie is aangegeven dat MRA meer moet uitgaan van de bewoners en de burgers. Opvallend was dat vooral ambtenaren, bestuurders en directeuren aan het woord kwamen en 1 burger (bewoner van Hoofddorp) aan het woord kwam. Hij prees die nieuwe lijn mits  ….de komst niet ten koste zou gaan van het huidige aanbod en de frequentie van het totale OV aanbod OV in Hoofddorp. Een reactie van de reizigers adviesraad (RAR) zou ook interessant zijn geweest.

Bewoners uit Zuid in beeld in 4 films
Om te zien en te horen wat er leeft in Zuid hebben filmmakers in de buurten verhalen opgehaald. Dit in opdracht van het stadsdeel. Bewoners uit Oud-Zuid, De Pijp, Rivierenbuurt en Bui­tenveldert/Zuidas komen aan het woord. In 4 films van ongeveer 15 minuten krijgt u een inkijkje in hun leven in de stad en hoe zij zich verbinden met de buurt. Kijk naar Stéfanie Caton – die muziek naar de wijk brengt en Ruth Jansen – Een spil op de Zuidas. Lees meer en praat mee?

9 en 11 maart online infobijeenkomsten over wijziging luchthavenverkeersbesluit
Er is een nieuwe ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol ter inzage gelegd evenals het milieueffectrapport. De ontwerpwijziging wordt plenair toegelicht en daarna kunt u in themasessies vragen stellen op dinsdag 9 maart 2021, 15.00-17.30 uur en 19.00-21.30 uur en donderdag 11 maart 2021, 15.00-17.30 uur en 19.00-21.30 uur. Meer informatie en aanmelden kan hier. Van 2 t/m 29 maart 2021 kunt u hier een zienswijze indienen of schriftelijk zenden aan: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, o.v.v. Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Vragen over de procedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie, 070- 456 89 99 of via info@platformparticipatie.nl.

In Ad Valvas: Initiatief Sapiens zoekt laatste geldschieter    De samenwerking met Naturalis in een futuristisch gebouw op de Zuidas heeft nog geen groen licht. De financiering is nog niet rond. Lees meer of een eerder artikel.
Lees meer over hoe studenten de beperkingen door corona omzetten in .. En: Meedoen aan het onderzoek naar de gezondheidseffecten van kou en rood licht? Geef je op via: james.lech@vu.nl. Lees meer

Berichten van Zuidas:
* Bomenkap voor komst conservatorium en De Puls      Op twee locaties in Zuidas gaan we bomen kappen. Om de komst van het Conservatorium van Amsterdam in Kapel en Convict mogelijk te maken, moeten 15 bomen weg. En 15 bomen kappen we om langs de A10 De Puls te kunnen realiseren. Lees meer
* 5 zienswijzen op bestemmingsplan woonbuurt Ravel       Het concept bestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt Ravel heeft vijf reacties (zogeheten zienswijzen) opgeleverd. Het plan lag vanaf 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Hoe gaat het nu verder? Lees in het pdf zienswijzebestemmingsplanRavel de zienswijze van BPZ. Lees meer
* De weerbarstige gevel van 'de Rietveld'    ‘Een gaaf rhytmisch betonskelet, niet verder bekleed, dan voor goed onderhoud en aangenaam gebruik wenselijk is.’ Met die visie ontwierp Gerrit Rietveld de academie die zijn naam draagt. Het maakte het gebouw tot monument. En tot lastpak. Lees meer
* Bekijk alvast het Hogelandplein in Kop Zuidas   De buurt Kop Zuidas krijgt een gezellig plein: het Hogelandplein. Het voorlopig ontwerp is nu klaar. We hebben er een filmpje van gemaakt. U kunt t/m 5 maart 2021 uw reactie op het ontwerp direct onder het artikel plaatsen. Daarnaast is er een telefonisch spreekuur waar u kunt zeggen wat u ervan vindt en uw vragen kunt stellen. woensdag 24 februari 2021 tussen 15.00 en 17.00 uur bereikbaar via 0800 – 5065. Lees meer, bekijk en reageer.

Bericht op Amstelveennieuwsbrief: ”Uit berichten in de media, waaronder het Amstelveens Nieuwsblad, blijkt dat de vernieuwde Amstelveenlijn te maken heeft met een flink aantal kinderziektes. Er is sprake van uitval van ritten en vertragingen van tramlijnen 5 en 25. Hoewel het aantal reizigers, in verband met het coronavirus, momenteel lager is dan normaal, hebben hier toch veel mensen last van, meldt de PvdA. PvdA Amstelveen heeft daarom vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio. Lees meer

Nieuws uit B&W week 7
Democratisering (inclusief Bestuurlijk Stelsel)    Het college van B en W stemt in met het beleidskader buurtbudgetten. Dit kader maakt voor alle betrokkenen in een buurt duidelijk welke modellen en fases een buurtbudgetten-proces heeft en waar een plan aan dient te voldoen. De budgetten 2021-2022 worden samengevoegd. Zo kunnen de buurtbudgetten meer impact maken en wordt het eigenaarschap van de Amsterdammer over zijn straat, buurt en stad vergroot.

Nieuwsbrief Amsterdam 18 februari met o.a. HeenenWeer door Zuid, coronabesmettingen niet gedaald, bijzondere luisterverhalen en subsidie eenmalige kunst in Zuid voor 31 maart aanvragen   Lees meer En Vrijwilligers en bestuursleden gezocht want HeenenWeer gaat binnenkort uitbreiden in Zuid en andere delen van de stad. Bij interesse kunt u mailen naar info@stichtingheenenweer.nl of kijk hier.

3 maart raadscommissie W&B in de ochtend met op de agenda veel over wonen en wijkrapportage ivm ongedeelde stad. Bekijk de agenda. En in de middag raadscommissie RO bekijk de agenda.
4 maart raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) 9:00 uur bekijk de agenda hier met evaluatie meerjarenplan fiets.

3 maart vergadering stadsdeelcommissie 19.30, digitaal. Bekijk de agenda tzt hier.
24 maart 2021, 19:30 uur Vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas, digitaal  Bekijk tzt de agenda hier.

Inspraak en Meedoen
* Ter inzage t/m 3 maart  ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 en bijbehorend ontwerp-Omgevingseffectrapport. Download hier de ontwerp-omgevingsvisie (PDF, 19 MB). Uw zienswijze stuurt u aan omgevingsvisie@amsterdam.nl of per brief naar de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Lees meer Ook kunt u hier per onderdeel uw mening geven.

Kunst en Cultuur  
Kunst in het Amstelpark
       Het Zone2Source programma kan ondanks de lockdown gelukkig grotendeels doorgaan. Er is een Kunstkaart Amstelpark (gratis ophalen) en eer zijn 6 verschillende kunstwerken en audio walks i.s.m. Zone2Source in het park. Lees meer. Er is meer:
* RADIX van Collectief Walden, te zien in het venster van het Rietveldhuis Lees meer
Floriade Fluisteringen, 4 hoorspelen van KCCM
* Re:Tune, tentoonstelling over anders afstemmen met Saša Spačal, Anton Kats, Pei-Ying Lin, vanaf 7 maart 2021 7 maart en loopt tot 25 april 2021.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak, neem contact op met Alice Smits via info@zone2source.net of bel  +31(0)61 008 75 43.

22 februari 2021 ARTZUID – Art Camp, kunstkamp voor kinderen in de voorjaarsvakantie      Kinderen gaan 5 dagen lang aan de slag als een echte kunstenaar en ontwikkelt daarmee zijn/haar creatieve vaardigheden. Ze leren werken met diverse materialen en technieken, met verschillende vormen, contouren, kleuren en oppervlakten. Lees meer informatie, aanmelden en kosten.
26 feb 2021, 20:00 – 21:00, ThomasFilm ‘The Coldest Game’ (Lukasz Kosmicki, 2019) met nabespreking. Aanmelden op deze pagina voor 24 februari.

11 maart ThomasBoek maart 2021: De Stem    Meelezen met het ThomasBoek ‘De Stem’, van Jessica Durlacher. Dit boek is gesitueerd in de periode op de moord op Theo Van Gogh en de vlucht van Ayaan Hirsi Ali. Suggestie insturen voor 1 maart kan naar predikant@dethomas.nl Lees meer
En de Thomas is tijdens de lockdown alleen online open maar het Troostcafé is nog wel gewoon open met elke woensdag inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Lees meer

18 mrt, 16.00 – 17.00 Energy Transition Thursday #11 | Windenergie 2.0    Verdienmodellen op de Snijtafel door Circl met webinar Lees meer

Tot juli 2021 Beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs en dagelijks te ervaren bij de vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Tot 7 juni 2021, 01:00 uur  Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS  Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide. Lees meer

In het Paasweekend van 2 – 6 april 2021 is er beperkt trein- en metroverkeer om de fundering voor twee dakdelen voor Zuidasdok aan te brengen. En: van 20 augustus 01.00 uur) t/m 23 augustus 2021 (05.00 uur) worden twee betonnen dakdelen op hun plek geschoven voor de Brittenpassage. Lees meer

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart

*Beleidsregel grondwaterneutrale kelders afwijkingsbevoegdheden Amsterdam Lees meer
Exploitatievergunning horecabedrijf verleend
Z/20/1851021 (Nieuw-West) Riekerweg 40, 1066BT, Plankzeilverening Amsterdam Windsurfing. Ontvangen op 2020-12-22.
Aanvraag omgevingsvergunning
*Jachthavenweg 109, Amsterdam – optimaliseren brandscheidingen
*De Boelelaan 1109, Amsterdam – wijzigen brandcompartimentering
 

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Ravel, VU(mc), Weekberichten.