Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

22 november 2017 commissievergadering RO -scopewijziging Zuidasdok

13.30 – 17.00 uur en van 19.30 – 22.30 uur, raadszaal, Stadhuis
Op de agenda bij Ruimtelijke Ordening: 13 In te stemmen met de scopewijzigingen Zuidasdok en de financiering daarvan Nr. BD2017-013384. De bijlage leest u in de agenda. Bijlage 1 Voordracht gemeenteraad scopewijzigingen, Bijlage 3 Besluittekst voor de bestuurders Zuidasdok, Bijlage 4 Brief afronding capaciteitsonderzoek en voortgang Zuidasdok, Bijlage 5 afronding OV Carre.
19 Brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken van de uitvoering van de motie 1225 van raadsleden Boomsma c.s. inzake concrete ambities ter vergroening Zuidas Nr. BD2017-013720 In het eerste kwrtaal 2018 wordt een plan voorgelegd.
20 Kennisnemen van de stand van zaken beantwoording toezegging aan lid Vink inz 'Bereken impact aangenomen amendementen Visie Zuidas 2016 Nr. BD2017-014127, Betreft effecten van ontwikkelingen zal Zuidas de uitwerking van het nieuwe woningbouwprogramma, gebaseerd op 40-40-20, oppakken. De financiële en programmatische consequenties van dit nieuwe beleid zijn groter dan dat van de amendementen.
21 Kennis te nemen van de halfjaarsrapportage Zuidasdok van 1 januari – 30 juni 2017.

TKN 8 Uit Trendrapport Stad 2016 – Verkenning naar de ruimtelijk-economische functiemenging in Amsterdam
“In Centrum en Zuid werken de meeste mensen Centrum en de Zuidas kennen in 2016 de hoogste aantallen werkzame personen per hectare. Verder worden wijken rondom het Vondelpark, Omval/Overamstel, Oosterparkbuurt, Amstel III en Bijlmer Centrum gekenmerkt door hoge dichtheden. In de stads- delen Centrum en Zuid werken de meeste mensen: veertig procent van het totale aantal in Amsterdam werkzame personen, ofwel 195.000 personen, werkt daar.” Op pagina 7, 9, 59, 61 t/m64, 66, 81 en 119 leest u meer over Zuidas. Het rapport vindt u als bijlage in de agenda.

Bij TKN RO 18 Nazending rapport_Verkennend_capaciteitsonderzoek_Zuidas_Amsterdam
 

Aanpassingen ontwerp Zuidasdok
Bericht Zuidas
: “Zuidasdok is van plan aanpassingen te doen in het ontwerp van het nieuwe station Amsterdam Zuid. Deze aanpassingen leveren in en om het station verbeteringen op voor de reiziger en eveneens wordt hiermee geanticipeerd op een mogelijke uitbreiding van het aantal sporen.” lees verder

Lees verder over: Algemeen, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, OV, Verkeer, Voorzieningen.