Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 10

Veel Zuidas in editie 2020 van de Gouden Aap. "Wat is de oogst van 2020 op het gebied van architectuur?' Lees meer in het artikel in Het Parool.

Zuidasdok bereidt zich voor op spannend lang Paasweekend    Met Pasen, dat bij ons al op donderdag 1 april om 20.00 uur begint, plaatsen we de fundering van twee stukken dak voor de extra reizigerstunnel onder station Amsterdam Zuid. Een trein- en een metrospoor halen we ervoor weg. Een spannende klus. Lees meer

Berichten van Zuidas:
* Het verstilde roomse leven op begraafplaats Buitenveldert 
  Een ‘vrij dichte, katholieke bevolking’ klonterde vanaf de zeventiende eeuw samen aan de zuidkant van overwegend protestants Amsterdam. Het grafmonument van de familie Wiegman-Dobbelman, op de R.K. Begraafplaats Buitenveldert herinnert eraan. Lees meer

Bericht op Advalvas: "Met sneltesten wil de VU helpen de hele samenleving te openen
Het sneltesten (van studenten), waar de VU komende week mee begint, maakt geen directe versoepeling van de coronaregels op de campus mogelijk. Toch is het belangrijk dat studenten die worden uitgenodigd meedoen, zegt Marcel Nollen van het College van Bestuur. ‘Zo kunnen we een bijdrage leveren aan de opening van de hele samenleving." Lees meer

16 maart 16.30 onlinebijeenkomst MRA  Gesprekken over o.a. bereikbaarheid in de MRA      Terwijl het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gestaag blijft groeien, heeft de capaciteit van de wegen en het openbaar vervoer in de regio de grenzen al bereikt. Hoe zorgen we er in onze regio voor dat het toekomstige mobiliteitssysteem aansluit op de verstedelijking? Welke effecten  heeft het flexibele (thuis)werken, dat tijdens corona een vlucht heeft genomen? Aanmelden/lees meer.

Bericht op Spoorpro: “Wim van de Camp wordt ambassadeur van het Europees Jaar van het Spoor  Hij is benoemd tot Nederlandse ambassadeur voor het Europees Jaar van het Spoor." En: “Als onderdeel van het Europees jaar van het Spoor heeft de Europese Commissie een afspeellijst in het leven geroepen op muziek streamingdienst Spotify. Er staan 26 spoorgerelateerde nummers in de lijst. Guus Meeuwis (Nederland) is in de spoorhitlijst vertegenwoordigd met Per spoor (Kedeng Kedeng) van Guus Meeuwis & Vagant. Andere bekende namen in de lijst zijn Abba met Another town, Another train, Train van Paul Kalkbrenner en Poor Paddy on the railway van The Dubliners. Bekijk hier de playlist en lees meer."

Bericht van de Vereniging Woonschepen Zuid (VBWZ): “Elk jaar is er tijdens het vaarseizoen overlast op de Nieuwe Meer en rondom de sluis. Daarom nu een bijeenkomst met alle betrokken diensten. De volgende diensten zullen vertegenwoordigd zijn: Stadsdeel, Waternet, Handhaving (nautisch), Politie en Meldkamer. 25 maart 19:00-20:30 bijeenkomst Aanmelden en het het programma bekijken kan hier.”

Inspraak
Van 1 maart t/m 25 april kunt u uw mening geven over het voorstel om een meldingsplicht in te stellen voor camera’s en sensoren in de openbare ruimte (vanaf 1 oktober 2021).
Dat is het voorstel van het college van B&W. De meldplicht moet gelden voor iedereen die gegevens verzamelt met een professioneel doel. Wie er gegevens verzamelt en waar de gegevens verzameld worden, zullen wij bijhouden in een register. Reageren kan via deze pagina. Lees meer Verordening meldingsplicht sensoren.

* 17 maart 13.30 uur, vergadering raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering met op de agenda Bestuurlijk stelsel en Gebiedsverslagen en Beleidskader
* 24 maart vergaderingen raadscommissie Wonen en Bouwen met op de agenda o.a. onderzoek huisvesting jongeren en studenten bij 8 en vergadering commissie RO met op de agenda bij Zuidas en Marineterrein concept investeringsnota Verdi, met o.a. Commissie RO Voordracht 76.48KB Voordracht 6. TE PUBLICEREN Nota van Beantwoording Verdi deelplan 2.docx 123.22KB Bijlage ;  7. Advies Stadsdeel Zuid concept Investeringsnota Verdi Deelplan 2.docx 18.91KB Bijlage 8. Advies SAP Verdi deelplan 2.pdf 215.19KB Bijlage 9. Memo reactie op het SAP-advies.docx 129.79KB Bijlage ;  10. TAC advies Investeringsnota Verdi deelplan 2.pdf
24 maart vergadering stadsdeelcommissie in de wijk Buitenveldert/Zuidas met o.a. Schinkelbuurt en P-vergunning zwangere vrouwen bekijk de agenda hier.
7 april, 19:30 uur, vergadering stadsdeelcommissie bekijk hier tzt de agenda

Kunst en Cultuur  
De Thomas is tijdens de lockdown alleen online open maar het Troostcafé is nog wel gewoon open met elke woensdag (17 maart) inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 Lees meer

18 mrt, 16.00 – 17.00 Energy Transition Thursday #11 | Windenergie 2.0     Verdienmodellen op de Snijtafel door Circl met webinar. Lees meer

20 maart 2021 online Open Toren Dag in Amsterdam     Op deze dag zijn de vergezichten vanuit historische en hedendaagse torens in Amsterdam vanaf 10.00 uur te zien via 360 graden foto’s op de website. Lees hier meer en bekijk de gebouwen op Zuidas: Crowne Plaza Hotel Amsterdam – South, Hourglass toren / Loyens & Loeff, INNSiDE by Meliá Amsterdam, Symphony toren / Financial Offices, Van der Valk Amsterdam Zuidas, World Trade Center Amsterdam.

26 maart De Thomas online bespreking van de film 'Youth',  over hoe wij mensen het ouder worden ervaren. Maandag 22 maart kunt u uw opmerkingen/vragen/ideeën met de Thomas delen door te mailen naar predikant@dethomas.nl. De bespreking staat vrijdag 26 maart om 20.00 uur online.

Kunst in het Amstelpark        Het Zone2Source programma kan ondanks de lockdown gelukkig grotendeels doorgaan,• Kunstkaart Amstelpark (gratis ophalen), 6 verschillende kunstwerken en audio walks in het park. Er is meer:
* t/m 25 april RADIX van Collectief Walden, te zien in het venster van het Rietveldhuis Lees meer
Floriade Fluisteringen, 4 hoorspelen van KCCM
* tot 25 april, Re:Tune, tentoonstelling over anders afstemmen met Saša Spačal, Anton Kats, Pei-Ying Lin. 
Tot juli 2021 Beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs en dagelijks te ervaren bij de vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
 

Werkzaamheden Parnassusweg: nieuwe oversteekplaats voor de rechtbank. Tussen 1 en 20 maart 2021 wordt er ook tussen 20.00 en 05.00 uur gewerkt, inclusief de zaterdagen en zondagen. Er is kans op enige geluid- en lichtoverlast. Lees meer

In het Paasweekend van 1 – 6 april 2021 is er beperkt trein- en metroverkeer want de fundering voor twee dakdelen voor de Brittenpassage worden aangebracht. Lees meer 

Tot 7 juni 2021, 01:00 uur  Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS. Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide.

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 

* Aanwijzing van het gebied Gustav Mahlerlaan en omgeving als gebied waar (brom-)fietsen uitsluitend geplaatst mogen worden in de voor die categorieën bestemde parkeervoorzieningen en als gebied met een maximale (brom-)fietsparkeerduur van twee weken
* Verkeersbesluit uitbreiden en instellen zonaal verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen  in de Gustav Mahlerlaan e.o.
* Nadere regels voor de verlening van een vergunning voor de markt op afstand ‘Markt Zuidas’
* Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam namens het college van burgemeester en wethouders tot instelling van de ‘Markt Zuidas’ op het George Gershwinplein
* Europaplein 22 omgevingsvergunning vastgesteld (2021-01-11) voor het waterterras Amsterdam RAI, partiële herziening (herstelbesluit), bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 2017-06-09)

Melding activiteitenbesluit
* Bam Wonen B.V., Gelrestraat/Gaasterlandstraat, Amsterdam
Omgevingsvergunning verleend
* Europaplein (Oostzijde)plaatsen van drie beelden bestaande uit meerdere objecten (kunstwerk virtual fountains) op de locatie Europaplein (Oostzijde)  

* Gaasterlandstraat / Gelrestraat op Kavel L1 Zuidas te Amsterdam betreft een vergunning voor het realiseren van een appartementencomplex ‘The Newton’. Aanvrager: Multi Veste 201 B.V Zaaknummer: 9884819
* Antonio Vivaldistraat 15, Amsterdam – tijdelijk wijzigen bestemming tijdelijk wijzigen van de bestemming voor een periode van 5 jaar, ten behoeve van de huisvesting van Kindercampus Zuidas, met een instandhoudingstermijn t/m 18 februari 2026. Aanvrager: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Zaaknummer: 9969012.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Europaplein 81-3 1078GX Amsterdam
veranderen van de bergingen op de vierde verdieping van het gebouw Europaplein 81 met bestemming daarvan tot één zelfstandige woning
* Willem Pijperstraat 73 1077XL Amsterdam realiseren van een extra woonlaag op de eerste etage van een woning
Verlenging beslistermijn
* Willem Pijperstraat 73 1077XL Amsterdam realiseren van een extra woonlaag op de eerste etage van een woning
APV
Z/21/1883949 Objecten, Minervalaan 97, 10-03-2021 t/m 28-05-2021 
Z/21/1882910 Tvm/object, IJsbaanpad 78, 08-03-2021 t/m 26-03-2021
Verleende wijziging watervergunning
Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van kabels en leidingen, ter hoogte van de Ravellaan in Amsterdam – AGV – WN2021-001236
 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, RAI, Weekberichten.