Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 11

Berichten van Zuidas:
* Proefhijsen voor Pasen bij Zuidasdok     Op 1 april 2021 is het zover: dan bouwen we vanaf 20.00 uur tot 5 april 5.00 uur de fundering voor twee dakdelen van de nieuwe reizigerspassage. Omdat we maar beperkt tijd hebben, doen we nu enkele proeven zodat we zeker weten dat de operatie slaagt. Lees meer
* Amsteltram krijgt tijdelijke halte naast station Amsterdam Zuid      De begin- en eindhalte van de Amsteltram (lijn 25) komt voorlopig aan de Eduard van Beinumstraat, aan de noordkant van station Amsterdam Zuid. Dat zijn de opdrachtgevers van Zuidasdok overeengekomen. Lees meer
* Groene buffer tussen RAI en Wielingenstraat      In september 2021 starten we met de aanleg van een groenstrook voor hal 5 van de RAI, langs de Wielingenstraat. Met deze strook willen we een groene buffer creëren tussen de Wielingenstraat en het logistieke terrein van de RAI. Het schetsontwerp van onder andere deze groenstrook is enkele jaren geleden tijdens een bewonersbijeenkomst in de RAI aan de buurt gepresenteerd. Uw mening kunt u hier geven of als u verder leest op de website. Ook is er 24 maart een telefonisch spreekuur. Tussen 15.00 en 17.00 uur is Zuidas  via 0800 – 5065 bereikbnaar voor vragen en reacties. Het getoonde ontwerp wordt waar mogelijk nog aangepast aan uw opmerkingen en suggesties.
* Gebied parkeerverbod fietsen en scooters uitgebreid      Stadsdeel Zuid breidt het gebied uit waar het handhaaft op foutgeparkeerde fietsen en scooters. Dit onder meer vanwege klachten over parkeeroverlast op het zuidelijk deel van het Mahlerplein. De nieuwe regels gelden waarschijnlijk vanaf mei voor het scooter- en fietsparkeren. Fietsen mogen in een groter gebied dan voorheen uitsluitend worden geparkeerd binnen de daarvoor bestemde voorzieningen en voor een maximale periode van twee weken. Let op: regels hetzelfde, grenzen van handhavingsgebied gewijzigd en worden: Prinses Irenestraat (ten noorden van de A10) – Beethovenstraat – Parnassusweg – Mahlerlaan – Mahlerplein Zuid. Zie bijgevoegd kaartje op de website. De grens van het nieuwe handhavingsgebied komt te liggen bij de Mahlerlaan (inclusief Mahlerplein Zuid bij Symphony). Op straat wordt dit t.z.t. met bebording aangegeven. Lees meer
* Vergunning verleend voor kunstwerk Virtual Fountains    Er is een vergunning verleend voor het plaatsen van het kunstwerk Virtual Fountains op het Europaplein-Oost. Dit kunstwerk maakt onderdeel uit van de nieuwe inrichting van het plein. De bezwaartermijn loopt t/m 16 april 2021. Lees meer

Uit de Nieuwsbrief  van Oeverlanden en Riekerpolder     Beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam bij de Raad van State – vervolg    De vereniging heeft samen met Tuinpark Ons Buiten in 2018 bezwaar aangetekend tegen omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen bij het Jaagpad en de Oude Haagseweg voor werkterreinen voor het project Zuidasdok. Onze bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard en ook ons beroep bij de rechtbank Amsterdam is ongegrond verklaard. De noodzaak van de werkterreinen is door de herijking van het project Zuidasdok uiterst discutabel; om die reden hebben we hoger beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de beslissing van de rechtbank. Lees meer ook over het ontluikend groen en verse wandelpaden.

De onlinebijeenkomst MRA van 16 maart over o.a. bereikbaarheid in de MRA      Centraal stond dat het toekomstige mobiliteitssysteem aansluiting vindt op de verstedelijking en andere belangrijke onderwerpen kwamen ook aan bod, zoals * Amsterdam Bay Area, * het multimodaal toekomstbeeld en * gedragsmaatregelen waarbij aandacht was voor de samenwerkingsover-eenkomst flexibel werken en slim reizen. En de (thuis)werkgever-award werd door het platform ZoWerktHet.nl op de dag van de uitzending uitgereikt. BPZ heeft gevraagd vooral eens een route met het OV -door to door- in beeld te brengen of de reisbevindingen te delen. De grote lijn is belangrijk bij het plannen van infra maar de kleine afstand doet er voor de burgers evenzeer toe. Lees meer 

Bericht van Spoorpro: “GVB krijgt half jaar om kinderziektes Amstelveenlijn op te lossen dus voor zes maanden is ontheffing verleend voor de criteria punctualiteit en rituitval. Ook de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers moet dan verbeterd worden. ” Lees hieronder meer en/of op Spoorpro. Nieuws uit het DB Vervoerregio van 11 maart; Kinderziektes nieuwe 15G trams op lijn 25  Voor testen en optimaliseren wordt een halfjaar uitgetrokken zie DB voorstel – 110321 communicatie update lijn 25; Bijlage 1. Communicatiebericht Voortgang exploitatie Amsteltram lijn 25; Bijlage 2. Beantwoording vragen raadslid Van den Bosch inzake Kinderziektes Amstelveenlijn. Zie ook de agenda van de het DB van de Vervoerregio
En: “Verwachte reizigersaantallen voor komende 15 jaar    Het DB heeft de door GVB opgestelde vervoerprognose 2021-2035 vastgesteld. De vervoerprognose beschrijft voor de komende 15 jaar de verwachte reizigersaantallen en de daaruit volgende vervoervraag. Dat wordt weergegeven in de vorm van benodigde aantallen voertuigen. GVB werkt de prognose verder uit in een strategisch materieelplan en een investeringsplan. Lees meer. En bij 13 Visie Mobility as a Service ; DB Voorstel Visie Mobility as a Service.docx ; Bijlage 1. Visie Mobility as a Service ; Bijlage 2. Overzicht Acties MaaS Visie ; MaaS pilot Zuidas      Het rijk heeft landelijk in samenspraak met decentrale overheden en de markt 7 MaaS-pilots opgezet, waarvan een in Amsterdam; de pilot MaaS Zuidas. In deze pilot wordt een app gelanceerd waarmee allerlei mobiliteitsvormen te boeken zijn, tevens wordt de benodigde achterliggende infrastructuur gebouwd. De doelstelling van de pilot is het verbeteren van de bereikbaarheid van de Zuidas gedurende de grootschalige werkzaamheden. De aanbesteding van de Pilot MaaS Zuidas is gewonnen door het consortium Amaze.

Amstelscheg is reservewindzoekgebied voor plaatsing windturbines     Bekijk hier de kaart van mogelijke locaties.

De inspraakprocedure
T/m 25 april kunt u uw mening geven over het voorstel om een meldingsplicht in te stellen voor camera’s en sensoren in de openbare ruimte (vanaf 1 oktober 2021). De meldplicht moet gelden voor iedereen die gegevens verzamelt met een professioneel doel. Wie er gegevens verzamelt en waar de gegevens verzameld worden, wordt uiteindelijk in een register bijgehouden. Reageren kan via de pagina Inspraak Verordening meldingsplicht sensoren.

Voor VvE’s
* 25 mrt 2021 Webinars van WOON! – 19:30-20:15 Webinar VvE: VvE op orde
* 31 mrt 2021 19:30-20:15 Webinar VvE: Groen MJOP, deel 1
* Gratis webinar over subsidie zonnepanelen VvE’s       De gemeente organiseert een gratis webinar over een nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is op donderdag 25 maart, van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden verplicht. De subsidie is voor zonnepanelen op daken van ten minste 150 m² van VvE’s. Lees meer en aanmelden kan hier.

* 24 maart vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen en vergadering Raadscommissie RO met op de agenda W&B bij Zuidas en Marineterrein concept investeringsnota Verdi ;  1. Gemeenteraad Voordracht.pdf 119.99KB Bijlage ;  2.Verdi Terugkoppeldocument Deelplan 2.pdf 188.09KB Bijlage : 3. concept Investeringsnota Verdi Deelplan 2.pdf 15.71MB Bijlage :  6. TE PUBLICEREN Nota van Beantwoording Verdi deelplan 2.docx 123.22KB Bijlage :  7. Advies Stadsdeel Zuid concept Investeringsnota Verdi Deelplan 2.docx 18.91KB Bijlage ;  8. Advies SAP Verdi deelplan 2.pdf 215.19KB Bijlage ;  9. Memo reactie op het SAP-advies.docx 129.79KB Bijlage  ;  10. TAC advies Investeringsnota Verdi deelplan 2.pdf. Bekijk de agenda B&W en de stukken hier

25 maart vergadering raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) bekijk de agenda hier en zie ook het punt autoluw Amsterdam   Commissie MLW Voordracht 58.51KB Voordracht ; BIJLAGE 1 Eerste voortgangsrangsrapportage Agenda Amsterdam Autoluw ondertekend 213.13KB Bijlage ; BIJLAGE 2 Monitor Autoluw, nulmeting 2019 3.81MB Bijlage ; BIJLAGE 3 Annex Monitor Autoluw, voorlopige inzichten over 2020 3.01MB Bijlage ; BIJLAGE 4 Visualisatie opgeheven parkeerplekken 2020 

24 maart vergadering stadsdeelcommissie in de wijk Buitenveldert/Zuidas met op de agenda o.a. adviesaanvraag Kavel 4 Vivaldi. Lees meer
7 april, 19:30 uur, vergadering stadsdeelcommissie  bekijk hier tzt de agenda

Kunst en Cultuur  

vr 26 mrt, 17.00 – 18.00 Zuidas Today Talkshow    Wekelijks verbindt host Ruth Jansen zakelijke gasten, bedrijven en bewoners vanuit een diversiteit aan achtergronden, door middel van inspirerende interviews met de focus vanuit human interest. Lees meer

Kunst in het Amstelpark       Het Zone2Source programma bestaat o.a. uit een Kunstkaart Amstelpark (gratis ophalen), 6 verschillende kunstwerken en audio walks in het park en
* tot 25 april RADIX van Collectief Walden, te zien in het venster van het Rietveldhuis lees meer
* Floriade Fluisteringen, 4 hoorspelen van KCCM
* tot 25 april, Re:Tune, tentoonstelling over anders afstemmen met Saša Spačal, Anton Kats, Pei-Ying Lin.  Voor meer informatie of het maken van een afspraak, neem contact op met Alice Smits via info@zone2source.net of bel  +31(0)61 008 75 43.

Tot juli 2021 Beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs en dagelijks te ervaren bij de vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
In het Paasweekend van 1 – 6 april 2021 is er beperkt trein- en metroverkeer want de fundering voor twee dakdelen voor de Brittenpassage wordt aangebracht. Lees meer

Tot 7 juni 2021, 01:00 uur  Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS. Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide.

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG  Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 
* Strawinskylaan 1, Amsterdam, Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit 2012
ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – Wk 12: maandag 22 mrt. t/m vrijdag 26 mrt. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 13: maandag 29 mrt. t/m vrijdag 2 apr. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 14: maandag 5 apr. t/m vrijdag 9 apr. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur. De ontheffing heeft betrekking op: – het door Covid-19 ontstane logistiek probleem oplossen door op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 19.00 uur – 22.30 uur de beschikbare capaciteit van de liften en torenkranen te gebruiken om de materiaal en materieel te transporteren zodanig dat de benodigde middelen beschikbaar zijn op het moment dat deze nodig zijn, namelijk de volgende dag vanaf 7.00 uur. Door het ’s avonds te mogen “vooropperen” van materialen en materieel wordt het logistieke probleem hierdoor sterk verminderd. Aanvrager: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Nederland B.V. Zaaknummer: 8391817
Omgevingsvergunning verleend
* Europaboulevard 10 1083AD Amsterdam Brandveilig gebruik van het gebouw t.b.v. een hotel
* Gustav Mahlerlaan 843 t/m 999, Amsterdam – gewijzigd uitvoeren lobby van het gebouw “Mahler900“. Aanvrager: G & S Vastgoed B.V.
Aanvraag omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                      * Boelelaan 1117, Amsterdam – wijzigen brandcompartimenten * Wielingenstraat 30L 1078KL Amsterdam   veranderen van het gebouw met bestemming daarvan tot drie onzelfstandige woonruimten * Europaplein 24, Amsterdam – aanpassen breedplaatvloeren aanpassen van de breedplaatvloeren van het Amtrium RAI.
Verleende horecavergunning
* Claude Debussylaan 54 – 1082MD: verlenging exploitatievergunning voor een alcoholverstrekkend
APV Z/21/1886310 apv vergunning Prinses Irenestraat 19, 19-03-2021 t/m 05-04-2021
 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, OV, RAI, Ravel, Strawinsky, Weekberichten.