Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 16

Berichten van Zuidas:
* Conservatorium in Beatrixpark krijgt definitieve vorm
        In de tweede helft van 2022 strijkt de dependance van het Conservatorium van Amsterdam neer in de monumentale gebouwen Kapel & Convict, in het Beatrixpark. Het definitieve ontwerp dat deze verhuizing mogelijk maakt, is gereed. Lees meer
* Warnersblokken te danken aan ‘dienstbodenvraagstuk’  De achtste aflevering in een serie over Rijks- en gemeentelijke monumenten in en rond Zuidas       Iedereen die wel eens door de Prinses Irenebuurt fietst, zal ze herkennen. De vier in het oog springende, kleurrijke woonblokken aan het einde van de Fred. Roeskestraat. Om dit Rijksmonument goed te begrijpen, moeten we naar Slotermeer. Lees meer

Bericht op architectenweb: “Nieuwe jas voor vm internationale school   V8 geeft oud kantoorpand Zuidas oorspronkelijke functie terug.” Lees meer

Wat speelt er in de MRA?
* Voor de Duurzaamheid Top in oktober dit jaar zijn drie Green Deals in voorbereiding: hout, textiel en de fietsLees meer  Onderdeel van de MRA Agenda 2020-2024 is de uitvoering van de Metropolitane Fietsroutes Amsterdam. De Vervoerregio Amsterdam is coördinator van deze lijn. Meer informatie zie Voortgangsrapportage 2020 Metropolitane Fietsroutes. Aanmelden voor uitzendingen in 2021 Metropoolregio Actueel, 18 mei 2021, 16.30 – 17.30 uur en Landschap en klimaatadaptatie, aanmelden voor Landschap en klimaatadaptatie:  Metropoolregio Actueel, 15 juni 2021, 16.30 – 17.30 uur De sociaal-maatschappelijke opgave in de MRA, aanmelden voor De sociaal-maatschappelijke opgave in de MRA kan hier.

Inspraak
*Voorgenomen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2022     T/m 20 mei kunt u reageren op de voorgenomen hoofdlijnen van het bestuurlijk stelsel vanaf 2022. Lees meer in voorgenomen hoofdlijnen van het bestuurlijk stelsel vanaf 2022
T/m 28 april kunnen alle Amsterdammers deelnemen aan een online enquête en zich uitspreken over de voorstellen.

Webinar van !Woon voor VvE’s over verschillende onderwerpen.

Bericht van VWZ: "Maatregelen zomerdrukte Schinkeleilanden   Met mooi weer en mooie dagen in aantocht zal ook de zomerdrukte op de Schinkeleilanden toenemen. Om overlast te beperken neemt de gemeente een aantal maatregelen. Op warme dagen is de kans op drukte het grootst, met name op feestdagen en in het weekend. Op deze momenten zullen toezichthouders en verkeersregelaars worden ingezet. Lees meer

Nieuws uit B&W week 16
* Zuidas en Marineterrein: Het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en tweede gedeeltelijke herziening is vastgesteld. Het plan maakt de ontwikkeling van twee kantorenkavels mogelijk in het gebied Vivaldi ten zuidoosten van de Zuidas. De ingebrachte zienswijzen en het advies van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid worden bij de besluitvorming betrokken.
* Het college van B&W handelt motie 1401 van raadsleden Hammelburg (D66) en De Jong (GroenLinks) af om de bouw van geclusterde ouderenwoningen zo veel mogelijk te versnellen. Het Rijk heeft specifiek voor de bouw van dit soort woningen in 2021 veertig miljoen euro beschikbaar gesteld, via een subsidieregeling voor corporaties en marktpartijen. De gemeente Amsterdam zal, voor zover dat kan, bijdragen aan een succesvolle aanvraag van corporaties en marktpartijen.
* Het college van B&W staat een experiment toe van Woonzorg Nederland met de toewijzing van sociale huurwoningen in woongemeenschap de Stadsveteraan. Woonzorg Nederland realiseert in het Amstelkwartier 151 sociale huurwoningen, in een mix van woningen en kleine groepswoningen. Met deze nieuwe geclusterde woonvorm worden veel gedeelde voorzieningen voor senioren gerealiseerd. Dit stimuleert de ‘samenredzaamheid' en voorkomt vereenzaming.
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit      Ongeveer 135 panden in beheer van de gemeente lijken geschikt voor gevelvergroening. In de begroting 2021 kan geen dekking voor grootschalige vergroening van de gevels worden gevonden. De structurele verplichting tot onderhoud vormt een knelpunt. Er wordt gekeken of er enkele projecten toch mogelijk zijn.

19 mei vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen 9.00 uur en vergadering raadscommissie RO 13.30 uur. Bekijk t.z.t. de agenda's t.z.t. hier.

Nieuwsbrief Amsterdam met o.a. Koningsdag en corona en tegelophaaldagen (in Zuid 31 mei, 28 juni en 27 september lees meer)

Kunst en Cultuur  
In CIRCL op Zuidas gaat host Ruth Jansen wekelijks in gesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, start-ups, bewoners en fashion deskundigen. Kijk iedere vrijdag om 17:00u naar Zuidas Today Talkshow opYouTube. Lees meer

De Thomas is tijdens de lockdown alleen online open. Het Troostcafé is wel gewoon open met elke woensdag (28 april) inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36 Lees meer
* 30 april De Thomas online bespreking van de film 'Youth',  over het ouder worden en kwetsbaarheid en menselijkheid. De bespreking is op vrijdag 30 april om 20.00 uur online. Aanmelden kan hier
* 20 mei kijkt u naar de bespreking van ‘KliFi’. Vanaf 20.00 uur zal de video te zien via Youtubekanaal. Lees meer
Of kijk hier

Kunst in het Amstelpark       Het Zone2Source programma gaat grotendeels door zie ook www.zone2source.net.
* Workshop Kijk Dichterbij voor kinderen en (groot)ouders    In de workshop ontwerpen kinderen sámen met hun (groot)ouders een zelfbedacht wezen met materiaal uit het Amstelpark. Ga onder begeleiding van onze educatiemedewerker Renée samen aan de slag! De workshop kan worden gevolgd op 28 april en 5 mei van 10:30-13:00 of van 14:00-16:30. Meer informatie en aanmelden kan hier.
* t/m juni RADIX van Collectief Walden, te zien in het venster van het Rietveldhuis   Lees meer
* tot eind mei Re:Tune, in en om het Glazen Huis van Zone2Source een tentoonstelling over hoe we kunnen afstemmen op niet-menselijke vormen van leven. Meer informatie
* PIT, nieuw werk van Karin van Dam  Tussen de rode brug en het Glazen Huis staat sinds half april een zwart, stekelig object. Kunstenaar Karin van Dam plaatste haar werk PIT samen met Zone2Source.
* 3 mei  ARTZUID, Art Camp, kunstkamp voor kinderen in de meivakantie   Tijdens het camp gaan kinderen 5 dagen lang aan de slag als een echte kunstenaar en ontwikkelt daarmee zijn/haar creatieve vaardigheden. Tijdens kringgesprekken, spelletjes en wandelingen doen de kinderen veel inspiratie en ideeën op om zelf kunst te maken. Ze leren werken met diverse materialen en technieken. Lees meer over aanmelden en kosten.

13 juni Pure Markt Amstelpark 11.00 uur. Check t.z.t. de agenda

Tot juli 2021 Beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs en dagelijks te ervaren bij de vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam bereikbaar? Werkzaamheden in de stad en in Zuid? Bekijk het hier.

2 mei t/m 10 juni werkzaamheden aan de tramrails t.p.v. J. M. Coenenstraat/Beethovenstraat/Strawinskylaan  Werktijden 00:30 05:30 uur. Werkzaamheden Lassen en slijpen. Zie GVB

Half mei gereed het mini pocketparkje met speelplek tussen de gebouwen RIV en Zuidoever in de Eemlandstraat. De werkzaamheden hiervoor zijn gestart maar ook daarna als de nieuwe inrichting klaar is, is de Eemlandstraat niet meer toegankelijk voor fietsers. De verbinding tussen de Zuidelijke Wandelweg en de Gaasterlandstraat loopt voor fietsers voortaan via de Gelrestraat of RIV. Langs RIV zijn alleen fietsers – dus geen brommers – toegestaan. Lees meer

Tot 7 juni 2021, 01:00 uur  Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS. Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide.

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG . Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 

Aanvraag ontvangen Wabo, reguliere procedure                                                                                                      naast Van der Boechorststraat 7 – De Boelelaan 1109B, Amsterdam, tijdelijk grond gebruik en plaatsen gebouw 

Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen                                                                                            *Prinses Irenestraat 19, Amsterdam –  verhogen Kapel en vergroten Convict
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
* Willem Pijperstraat 73 1077XL Amsterdam    realiseren van een extra woonlaag op de eerste etage van een woning 
Verleende ontrekkingsvergunning bewoning tbv Vakantieverhuur
*Z/21/1905853 IJsbaanpad 131, 1076CW te Amsterdam    is tot 01-04-2022 een tijdelijke vergunning verleend voor het deels onttrekken van bewoning tbv Vakantieverhuur
* Z/21/1910441 apv vergunning Europaplein 81 1078GX object, 20-4-2021 t/m 9-7-2021    
* Z/21/1909833 apv vergunning Gustav Mahlerlaan 10-350 1082ME   RVV+stremming Fietspad, 19-04-2021 t/m 08-05-2021  
* Z/21/1909829 apv vergunning Parnassusweg 821 1082LZ    19-04-2021 t/m 08-05-2021 

 

 

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Beethoven, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Ravel, Strawinsky, Weekberichten.