Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 40

Meer tijd voor….indienen plan voor een Buurtbudget  Voor 11 oktober kunt u nog plannen indienen via een email naar buurtbudgetzuid@amsterdam.nl. Opsturen kan ook. Lees meer  Bekijk en like t/m 17 oktober de plannen o.a. van het Levensboomcollectief voor een (mobiele) toilet in het GvA park bij het Ontmoetingseiland of het project Stofkunst of een ander plan. Uw stem telt. Bekijk en like hier.

Bericht Zuidas:
*6 oktober 19.30 uur: online- bijeenkomst over woningbouw kavel British School    De British School is inmiddels vertrokken uit de Fred. Roeskestraat. Het leegstaande pand maakt plaats voor zo’n 150 tot 200 sociale huurwoningen. Op 6 oktober wordt gepraat over de voortgang. Lees meer en aanmelden kan via contact@zuidas.nl           

 *30 september opening ‘Ommetje groen’ door wethouder Everhardt -De nieuwe groene wandel- en kunstroute–   Vergeet even de hoge torens met hun harde werkers. Tijdens deze wandeling laat stadsecoloog Bas Reussien u kennismaken met een geheel andere Zuidas: die van de kleine harde werkers. In alle jaargetijden dragen ze bij aan een leefbare Zuidas. In parken en perken, in straten en bermen. U zult verbaasd staan van het groene leven. En als u goed kijkt, ziet u kunstwerken van Vera van Wolferen die ode brengen aan de kleine harde werkers. Bekijk de route en luister de audiotour op de website Zuidas,of lees het persbericht van Amsterdam
En doe mee aan de wedstrijd. T/m 24 oktober 2021 kan iedereen een zelfgemaakte foto van zijn favoriete kunstwerk langs de route delen via instagram, facebook, twitter of LinkedIn onder #Zuidas of via socialmedia@zuidas.nl. De origineelste inzending ontvangt een miniatuur van een kunstwerk.

Bericht van Hello Zuidas: “Zuidas Community Garden is geopend! “Die bollen moeten niet te dicht naast elkaar, dan groeien ze niet!”  Heb je een braakliggend stuk in je omgeving waar (voorlopig) nog niets op gebeurt? Laat er kinderen, medewerkers van bedrijven en omwonenden tuinieren en samenkomen, zodat een groene en sociale plek ontstaat. Donderdagochtend 16 september 2021 werd de Zuidas Community Garden officieel geopend door Rocco Piers (Dagelijks bestuurder Stadsdeel Zuid), Jessica Morriss (AICS) en Roland de Vlam (Loyens&Loeff, tevens voorzitter Green Business Club Zuidas). “Ik ben blij deze tuin te mogen openen en ik verwachtte eigenlijk een geheel open ruimte, maar er is al zoveel groens gebeurd! Als Stadsdeel vinden we het belangrijk dat men elkaar ontmoet en het is goed om te zien dat deze tijdelijke tuin dat biedt”, aldus Rocco Piers. Lees meer

Ommetje architectuur 60 minuten 1.7 km
Stedenbouwkundige en Zuidasstedenbouwkundige en Zuidas-supervisor Ton Schaap neemt u mee door verleden, heden en toekomst van Zuidas. Hij vertelt niet alleen over de architectuur, maar ook over de vernieuwing van station Amsterdam Zuid en de nieuwe woonwijk Ravel. En waarom is de Claude Debussylaan het enige schuine straatje in de wijk? Lees meer

 

Komt groen in de knel als Amsterdam groeit?
Voor 2020 heeft het burgerpanel aan RMA (rekenkamemetropool Amsterdam) gevraagd om een onderzoek te doen aar het groen in Amsterdam. Dit onderzoek is 29 september 2021j gepubliceerd. Onderzocht is of er voldoende, goed en bruikbaar groen in Amsterdam is. Dat is een belangrijke vraag, omdat het de ambitie is van het college van burgemeester en wethouders dat Amsterdam moet groeien, maar dan wel zonder dat het groen in de stad in het geding komt. Het blijkt echter niet goed mogelijk om te beoordelen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is. Daarvoor is te weinig concreet gemaakt hoeveel en wat voor soort groen nu eigenlijk gewenst is. Amsterdammers zijn weliswaar in het algemeen positief over het groen, maar uit ons onderzoek blijken er ook knelpunten te zijn. Met name bij het groen dat moet bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit in de stad. Ook verschilt het beeld van het groen in Amsterdam van wijk tot wijk. In Centrum, en meer verrassend, in Oost lijkt het groen het meest onder druk te staan. Het is, tot slot, de vraag of de budgetten en slagkracht van de ambtelijke organisatie in evenwicht zijn met de ambities voor het groen in Amsterdam. Lees het rapport hier.

Artikel op vastgoedmarkt.nl met Van Traa aan het woord : “Functiemenging op de Zuidas: ‘Er zijn nog veel ontwikkelkansen’        De dynamiek op de Amsterdamse Zuidas verandert. De komende jaren is er nog 1 miljoen vierkante meter te ontwikkelen in het gebied, maar dat is lang niet allemaal voor kantoren. Zo moet de Zuidas eruit komen te zien. …‘Vaak denken mensen dat de Zuidas al helemaal af is. Maar er staat nu nog maar 60 procent van wat er uiteindelijk moet komen. Het wordt nog veel drukker in dit gebied,’ vertelt David van Traa,..” Lees meer

“Banken op Zuidas maken plaats voor winnaars nieuwe economie  Lees het bericht in Trouw. 

Bericht op gemeente.nu: “Nieuwe omgevingswet     Participatie krijgt binnen de Omgevingswet een sleutelrol. In vergunningen-procedures en in nieuwe instrumenten als het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Vorig jaar dwong de Eerste Kamer af dat gemeenten vóór de inwerkingtreding van de wet in juli 2022 participatiebeleid opstellen.. …..” Lees meer

Nieuwsbrief Vervoerregio Amsterdam met o.a. Ruim baan voor nieuwe metroperrons en Station Amsterdam Zuid krijgt nieuwe metroperrons en een reactie van Roover (17.9.21) op voornemen 30km in de stad  Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 30 september met o.a. Coronatoegangsbewijs: hulp nodig?, Een schonere stad en Erfgoed van de week     Lees meer

Nieuws uit B&W week 39
Zuidas en Marineterrein         Het college van B&W stemt in met de eerste uitwerking van het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook en geeft dit ontwerpuitwerkingsplan vrij voor inzage voor de duur van zes weken, met de mogelijkheid om gedurende deze termijn zienswijzen in te dienen. Het ontwerpuitwerkingsplan voorziet in de ontwikkeling van een gebied voor wonen, werken en voorzieningen. Het college van B&W stemt in met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het ontwerpuitwerkingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook. Het ontwerpbesluit hogere waarden wordt samen met het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage gelegd.

Ter inzage en inspraak
* T/m 24 oktober ligt er een nieuwe referendumverordening ter inzage voor inspraak.
Die maakt het voor Amsterdammers makkelijker om een referendum te organiseren. Er zijn twee hoofdvormen mogelijk: het correctieve referendum en het volksinitiatief. Reageren kan op de volgende manieren: Geef uw reactie met het online inspraakformulier; Stuur uw reactie naar referendum@amsterdam.nl; Vul het papieren inspraakformulier in dat klaar ligt bij het Stadsloket. Lees meer

Honderd Amsterdammers geven advies
Inwoners uit Amsterdam en Weesp van boven de 16 jaar loten mee en de honderd uitverkorenen worden vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan dit mini-burgerberaad. Uit de aanmeldingen selecteert de gemeente deelnemers die een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad vormen. ‘Zij krijgen de kans om extra maatregelen te bedenken, waarmee we onze klimaatdoelstellingen kunnen halen. Dit doen ze onder begeleiding en met hulp van onafhankelijke experts. Ook kunnen de deelnemers zelf aangeven welke deskundigen ze willen uitnodigen.’ De deelnemers krijgen eerst uitgebreide informatie over het onderwerp. Daarna gaan ze in groepen in gesprek om nieuwe maatregelen te bedenken. ‘Het college neemt hun aanbevelingen over als ze voldoen aan de vooraf voorgestelde randvoorwaarden en legt ze voor aan de raad.’ Lees meer
In de vergadering van 30.9 was het punt geagendeerd TKN 7 Samenstelling en reglement Duurzaamheidsraad Commissie FED ; 1.Raadsinformatiebrief_Duurzaamheidsraad_HR.pdf 124.94KB Bijlage2.Bijlage_1_HR_Dzhraad_incl_ledenlijst.pdf 167.13KB Bijlage

Bericht in Ad Valvas: “Met je tent op het campusplein”        230 studenten zonder huis: dat is de optelsom van de wooncrisis in Amsterdam, onvoldoende informatie vanuit de VU en te veel internationale studenten. Moeten we dan in een tentje wonen? Woonprotest op VU-campus, De SRVU strijdt voor huisvesting van álle dakloze studenten. Lees meer

6 oktober, 19:30 uur, vergadering Stadsdeelcommissie Zuid. Met op de agenda punt 7 Seniorenwoningen Buitenveldert/Zuidas. Lees het memo. Bekijk de agenda hier

6 oktober vergadering raad, 13.00 uur en 19.30 uur en indien nodig donderdag 7 oktober om 13.00 uur en 19.30 uur 06-10-2021 Bekijk de agenda hier. Met op de agenda bij ingekomen stukken 9.  Raadsadres Windalarm reactie op informatiebrief over invulling reflectiefase RES

27 oktober 2021, 19:30 uur vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas. Lees meer

Kunst en Cultuur
Donderdags wekelijks markt op het Gershwinplein  Lees meer 

5 oktober, lunchconcert van 12.30- 13.00 uur, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36        Toegang is gratis en de inloop vanaf 12.00 uur. Het Dokwerk Saxophone Quartet, bestaande uit: Lisa Schreiber, Soprano Saxophone; Jen-Hong Wu , Alto Saxophone; Ileana Termini. Tenor Saxophone; Pedro Silva – Baritone Saxophone speelt werk van:Jean Rivier (1896-1987) Grave et Presto, Alfred Desenclos (1912-1971) Quatuor pour saxophones en Guillermo Lago (1960) The Wordsworth Poems. Lees meer

6 oktober 12.00 uur, Circl rondleiding: kijkje achter de schermen  In dit uurtje nemen we je mee on tour door Circl en kom je alle circulaire ins & outs te weten. Aanmelden kan hier en lees meer
 
10 oktober 11 – 18 uur Pure markt in het Amstelpark Lees meer

10 oktober Orgelconcert 'Origins', 16-17 uur in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Live: contemporaine muziek in reactie op ‘Origins’. Vaste organist van De Thomas, Harmen Trimp, presenteert een orgelconcert in De Thomas in Amsterdam-Zuid rond de sculptuur 'Origins' die is geplaatst in De Thomas. Dit concert vindt plaats op zondag 10 oktober 2021 van 16-17 uur. Via de website en ter plekke kunnen kaarten worden gekocht a 12,50 per persoon.

10 oktober Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis, Ecogenosis met Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek (ook op 12 december – 16 januari 2022) Lees meer

Tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID  Lees meer

T/m 28 november is Kebun Sejarah (Garden of History) van Kevin van Braak te zien in het Amstelpark         De tentoonstelling, georganiseerd door Zone2Source, is een uitwisseling tussen Van Braak en tien Indonesische kunstenaars over de migratie van planten en mensen en tussen een Nederlandse en een Indonesische botanische tuin. Een tentoonstelling met ook smakelijke (buiten)evenementen. Lees meer Openingstijden vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 of op afspraak. Zoals altijd is de toegang gratis. Kebun Sejarah bestaat ook uit culinaire evenementen zoals een sambalproeverij op zondag 31 oktober vanaf 13.00, waarbij iedereen welkom is om te komen proeven of met je eigen home-made sambal mee te doen.                

7 november Bomen-wandeling in het Beatrixpark van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 5 december. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aanmelden is nog wel gewenst dus stuur een mail aan henk.snezana@kpnmail.nl.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Tussen 4 en 22 oktober in Beethoven nabij o.a. convict, kavels 6/7 en kantoor Stibbe: start aanleg bouwweg Lees meer
Wk 40 (4 – 8 okt) opschonen terrein en verwijderen onderbegroeiing:
    Voetpad langs het talud A10 is afgesloten;
Wk 41 (11 – 15 okt) ontgraven cunet, aanbrengen wegfundering:
    Voetpad talud A10 afgesloten;
    Fietspad Beethovenplein afgesloten;
Wk 42 (18 – 22 okt) aanbrengen asfaltverharding (ma 18-10), bebording en belijning:
    Voetpad talud A10 afgesloten;
    Fietspad Beethovenplein afgesloten, naar verwachting woensdag 20 okt open;

Tot 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost   Lijnen 4 Station RAI – Centraal Station en 24 VUmc – Centraal Station.

Minder metroverkeer in de weekenden van november en december 2021  Tijdens het plaatsen van de nieuwe wissels is er minder metroverkeer mogelijk. Dit is het geval in de weekenden van 13 t/m 15 november, 27 t/m 29 november, 4 t/m 6 december en 18 t/m 20 december. Voor iedere metrolijn is er tijdens de werkzaamheden namelijk maar één spoor beschikbaar, in plaats van de gebruikelijke twee. In het weekend van 13 t/m 15 november zet het GVB extra bussen en trams in. Mogelijk dat ’s nachts op de A10 een rijbaan wordt afgezet om de met vrachtwagens aangevoerde onderdelen naar de juiste plek te hijsen. Plan uw reis hier.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 

Openbare bekendmaking verkiezingen benoeming lid van de gemeente
Bus Bodem: Clara Schumannstraat 4 t/m 36 (openbare weg) te Amsterdam.
Aanvraag evenementenvergunning
*Jollenpad 10  event JCDECAUX: 23-09-2021 van: 18:00 tot: 23:30, Bezoekers drukste moment: 500, Activiteiten:Eten met muziek
Besluit evenementenvergunning (Ingetrokken) Jollenpad 10

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Prinses Marijkestraat 10 1077XC Amsterdam  het verhogen van twee garages en het plaatsen van twee dakkapellen
Aanvraag omgevingsvergunning
*Prinses Marijkestraat 10 1077XC Amsterdam  het verhogen van twee garages en het plaatsen van twee dakkapellen
Verleende exploitatie vergunning
*Claude Debussylaan 2
Verleende omgevingsvergunning
*IJsbaanpad 94B 1076CW Amsterdam, innemen van de ligplaats middels het plaatsen van een bestaande woonark, met bestemming daarvan tot één woning chtererf er geldt een herplantplicht
*Willem Pijperstraat 70 1077XM Amsterdam   veranderen en vergroten van het gebouw door het plaatsen van een nieuwe daklaag met een dakterras aan de voorzijde met behoud van bestemming tot één woning. 
*het kappen van 194 risicovolle bomen staande op verschillende locaties binnen stadsdeel Zuid 
*Henriëtte Bosmansstraat 47 1077XG Amsterdam  het plaatsen van airco,s op de achteraanbouw en vernieuwen kozijnen van het gebouw
*Prinses Irenestraat 59, Amsterdam – kappen 11 bomen en verplanten 3 bomen Aanvrager: Cityhold Prinses Coöperatief U.A. Zaaknummer: 10569582
*Station Amsterdam Zuid, Amsterdam – verlengen tijdelijke vergunning
APV
TVM-object/ De Boelelaan 773 t/m 1043/ 29-09-2021 t/m 08-11-2021,
 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, OV, Verkeer, Weekberichten.