Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 41

Laatste week, breng een stem uit op een plan om de buurt te verbeteren. Liken kan t/m 17 oktober. Het Levensboomcollectief heeft een plan voor een (mobiele) toilet in het GvA park bij het Ontmoetingseiland en kan uw steun gebruiken. Uw stem telt. Bekijk en like kan hier.

11 oktober 2021, 17.00 –19.00 uur, Inloopspreekuur Groot onderhoud Wielingenbuurt, locatie: Kerk Vrijburg in de van Hillekamer, ingang Herman Gorterstraat 31 (hoek Diepenbrockstraat). Vanwege de nog geldende coronamaatregelen graag vooraf aanmelden. Dat kan door een e-mail te sturen naar contact@zuidas.nl onder vermelding van ‘Spreekuur Wielingenstraat’.

De door Zuidas georganiseerde online-infobijeenkomst over kavel British School was druk bezocht. O.a. bewoners van het complex de Fred, verenigde senioren uit de Stadionbuurt, een woordvoerder van belanghebbenden uit de buurt en BPZ hadden belangstelling voor de info die Zuidas en andere sprekers deelden. Zuidas behandelde het ontwikkelproces van de kavel via sloop bestaande bouw naar uitgifte en het van kracht zijn van het blvckader voor de aannemer om bouw in goede banen te leiden en zo min mogelijk overlast voor de omgeving te laten ontstaan. De ruimtelijke uitwerking en de inrichting van de openbare ruimte kwamen ook aan de orde. In een later stadium wordt een architect ingeschakeld. De blokken krijgen op de begane grond margegroen (strook van 2 m. met struiken). De projectleider van Eigen Haard vertelde dat in beide blokken sociale huurwoningen zijn voorzien en een blok wordt gereserveerd voor senioren. Vooruitlopend op het verslag van Zuidas noemen we alvast twee opvallende punten. Ten eerste: was er grote interesse voor de woningen die eigenlijk ook bereikbaar zouden moeten zijn voor de groep werkenden uit de buurt zoals de rechtbankmedewerkers. De senioren uit de Stadionbuurt (sociale huur) willen graag verhuizen naar traploze woningen. En er was een roep om middenhuur of om bepaalde doelgroepen mogelijk voorrang te verlenen. Voor sociale huur gelden specifieke eisen zoals een maximum jaarinkomen en regels die toewijzing reguleren. Voor het verder ontwikkelen, wordt vanuit EigenHaard een participatietraject in gang gezet waarin belanghebbenden en buurtbewoners kunnen deelnemen. BPZ meldt zich daarvoor aan. Er was vanuit de Fred de wens om meer ruimte te creëren tussen de Fred en de nieuwbouw (meer in westelijke richting positioneren). Ook bij de positionering van balkons in de nieuwbouw rekening houden met geluidsoverlast. En ten tweede: er komt geen parkeergarage noch parkeren op straat. BPZ heeft daar moeite mee vooral in het geval een blok voor senioren bestemd is. Parkeerruimte voor deelauto’s kwam nog niet ter sprake.

Berichten van Zuidas:
*Bouw The Newton in Kop Zuidas van start –
en in december besluit over de herziening van het bestemmingsplan voor Kop Zuidas uit 2018. Rond 1 november 2021 start de bouw van wooncomplex The Newton, in Kop Zuidas. Maar in deze meest oostelijke buurt van Zuidas gebeurt nog veel meer. Gebouwen verrijzen, een oud gebouw verdwijnt, we werken aan nieuwe pleinen. Een overzicht. Lees meer
*Naar een groenere en veiligere Wielingenstraat   Naar verwachting start in juli 2022 grootonderhoud aan de Wielingenstraat. Eerder vroegen we bewoners en gebruikers naar hun wensen. Lees meer
*Volgende fase in ontwikkeling buurt Kenniskwartier Woningen, kantoren en voorzieningen rondom een binnentuin. Dat is wat gaat verrijzen in het gebied tussen The Edge (kantoor Deloitte en AKD) en De Puls (nu in aanbouw). Dit blijkt uit het uitwerkingsplan dat is gemaakt voor dit gebied. Lees meer

Lees hier de Gazette van Oeverlanden en Riekerpolder nr 57 met o.a. alvast kleine winst bij hoger beroep want ZuidasDok zal, bij detailinvulling van de werkterreinen de vereniging Oeverlanden blijven trekken maar ook zal er zo weinig mogelijk worden gekapt. Op 12 oktober om 19.30 uur organiseert GroeneBuurten een online Zoom lezing over wilde bijen in Amsterdamse stadsparken en andere groengebieden. Menno Reemer van EIS Kenniscentrum Insecten vertelt over het onderzoek dat hij in opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft gedaan naar de bijenfauna in 38 Amsterdamse stadsparken en andere groengebieden. Lees hier meer.

Nieuwsbrief Amsterdam 7 oktober met o.a. Coronatoegangsbewijs: hulp nodig?, Een schonere stad en Erfgoed van de week   Lees meer

Bericht op AT5: “PvdA: maak woningen in hoofdkantoor ABN Amro op Zuidas   De PvdA vraagt het stadsbestuur om met ABN Amro te overleggen over de nieuwe invulling van het hoofdkantoor op de Zuidas, dat dit jaar verkocht wordt. De partij vindt dat het kantoor getransformeerd moet worden tot een woontoren met honderden woningen.” Lees meer

Ter inzage en/of inspraak
*Het ontwerpuitwerkingsplan voor het westelijk ontwikkelveld in de noordstrook van het Kenniskwartier ligt, samen met het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden, vanaf 7 oktober 2021 ter inzage. Gedurende 6 weken kan een zienswijze worden ingediend, dus t/m 17 november 2021. Deze zienswijzen verwerkt Zuidas vervolgens, waarna in februari 2022 de vaststelling van het uitwerkingsplan door het college staat gepland. Lees meer en bekijk de documenten op ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K2102BPGST-OW01.

* T/m 24 oktober ligt er een nieuwe referendumverordening ter inzage voor inspraak. Die maakt het voor Amsterdammers makkelijker om een referendum te organiseren. Er zijn twee hoofdvormen mogelijk: het correctieve referendum en het volksinitiatief. Reageren kan op de volgende manieren: Geef uw reactie met het online inspraakformulier; Stuur uw reactie naar referendum@amsterdam.nl; Vul het papieren inspraakformulier in dat klaar ligt bij het Stadsloket. Lees meer

Wilt u een vergadering van het stadsdeel bijwonen?  Dat kan, maar helaas kunnen er maar een beperkt aantal mensen worden toegelaten vanwege coronamaatregelen. Inspreken tijdens de stadsdeelcommissie -vergadering is ook mogelijk. Zijn er onderwerpen waarover u uw mening wilt geven? Dan kunt u zich aanmelden via dit aanmeldingsformulier.
27 oktober 19.30, vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas. De agenda volgt later hier.

27 oktober raadscommissie Wonen en Bouwen, 19:30 uur, De Raadzaal. Agenda volgt later.

Kunst en Cultuur
Donderdags wekelijks markt op het Gershwinplein  Lees meer 

Iedere vrijdag om 16:00u Zuidas Today Talkshow op YouTube

Tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID lees meer
Tot 17 oktober dagelijks van 12-17 uur  Origins en Dancers from Oblivion van Ivan Cremer onderdeel van ArtZuid, voor De Thomas. Gratis.

18 oktober 2021, ARTZUID Art Camp, kunstkamp voor kinderen in de herfstvakantie   Tijdens het ARTZUID ART CAMP gaan kinderen 5 dagen lang aan de slag als een echte kunstenaar en ontwikkelt daarmee zijn/haar creatieve vaardigheden. Tijdens kringgesprekken, spelletjes en wandelingen doen de kinderen veel inspiratie en ideeën op om zelf kunst te maken. Ze leren werken met diverse materialen en technieken, met verschillende vormen, contouren, kleuren en oppervlakten. Lees meer

19 oktober, lunchconcert van 12.30- 13.00 uur, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36        Toegang is gratis en de inloop vanaf 12.00 uur. Vioolduo vonAltenstadt & deJong bestaat uit violisten Tineke de Jong en Tinka Altenstadt, een 'duo on the go'. Zij spelen voor u uit hun dynamische repertoire. Laat u verrassen! Lees meer

21 oktober, 19.00 uur, theatergroep Stuk voor stuk, in het Thomastheater, Pr. Irenestraat 36     Zeven gevierde schrijvers hebben van De Theatertroep de opdracht gekregen om een eenakter te schrijven tussen de tien en twintig minuten. De enige restrictie die is gegeven is dat het geen monoloog mag zijn en minstens twee personages moet bevatten (geen maximum!). Zij spelen drie eenakters. Lees meer

27 oktober, 17.00 – 18.15, CIRCL College Tour #27: Op naar een Happy 2050! Hoe verleggen we de koers van toenemende klimaatontwrichting en sociale onrust naar een stabiele, veilige en gelukkige wereld? Lees meer

28 okt, 16.00 – 17.00, in Circl, webinar Energy Transition Thursday #15, Biomassa, Verdienmodellen op de Snijtafel.

28 oktober Black Heritage Night 19.00-24.00
Expositie:       Foyer, Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Lezing:            Aula, Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam of via livestream
Film:               NU-gebouw, Rialtozalen, De Boelelaan 1111, Amsterdam
Toegang:        Expositie en lezingprogramma zijn vrij toegankelijk
VU viert ook zwart erfgoed in de Martin Luther King Lezing van Jennifer Tosch, de expositie ‘Constructing Space’ en de vertoning van de documentaire ‘King: A filmed record…Montgomery to Memphis’. Lees hier meer en aanmelden kan hier. 

29 oktober ThomasFilm ‘De beentjes van Sint-Hildegard’, Thomaskerk   Daarna nabespreken. Bijwonen? Kijk hier.

T/m 28 november is Kebun Sejarah (Garden of History) van Kevin van Braak te zien in het Amstelpark       De tentoonstelling, georganiseerd door Zone2Source, is een uitwisseling tussen Van Braak en tien Indonesische kunstenaars over de migratie van planten en mensen en tussen een Nederlandse en een Indonesische botanische tuin. Een tentoonstelling met ook smakelijke (buiten)evenementen. Lees meer Openingstijden vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 of op afspraak. Zoals altijd is de toegang gratis. De sambalproeverij is op zondag 31 oktober vanaf 13.00, waarbij iedereen welkom is om te komen proeven of met je eigen home-made sambal mee te doen.

7 november Bomen-wandeling in het Beatrixpark van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 5 december. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Aanmelden is nog wel gewenst dus stuur een mail aan henk.snezana@kpnmail.nl.

14 november12.00 uur, Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis,  o.a. over Kebun Sejarah van Kevin van Braak.


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

 I.v.m. werkzaamheden voor E-House aan de Europaboulevard worden zaterdag 16 en zaterdag 23 oktober fietsers en voetgangers omgeleid. Het werk is nodig voor de elektriciteitsvoorziening bij o.a. Terrace Tower, Crossover en de RAI. Over ongeveer 10 jaar komt een definitief E-House in het talud van de A10. Dit kan echter pas als de realisatie van Zuidasdok (de gedeeltelijke ondertunneling van de A10) gereed is. Hierna zullen fietsers nog enige hinder van het werk ondervinden. Het werk wordt begin november 2021 afgerond.

Tussen 4 en 22 oktober in Beethoven nabij o.a. convict, kavels 6/7 en kantoor Stibbe: start aanleg bouwweg
Wk 41 (11 – 15 okt) ontgraven en aanbrengen wegfundering: voetpad talud A10 afgesloten en
fietspad Beethovenplein afgesloten;
Wk 42 (18 – 22 okt) aanbrengen asfaltverharding (ma 18-10), bebording en belijning, en voetpad talud A10 afgesloten; fietspad Beethovenplein afgesloten, naar verwachting woensdag 20 okt open. Lees meer

Tot 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost   Lijnen 4 Station RAI – Centraal Station en 24 VUmc – Centraal Station

Minder metroverkeer in de weekenden van november en december 2021  Tijdens het plaatsen van de nieuwe wissels is er minder metroverkeer mogelijk. Dit is het geval in de weekenden van 13 t/m 15 november, 27 t/m 29 november, 4 t/m 6 december en 18 t/m 20 december. Voor iedere metrolijn is er tijdens de werkzaamheden namelijk maar één spoor beschikbaar, in plaats van de gebruikelijke twee. In het weekend van 13 t/m 15 november zet het GVB extra bussen en trams in. Mogelijk dat ’s nachts op de A10 een rijbaan wordt afgezet om de met vrachtwagens aangevoerde onderdelen naar de juiste plek te hijsen. Plan uw reis hier. In het weekend van 27-28 november zet GVB vervangende bussen en trams in.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 

Gemeente Amsterdam – Amsterdam Zuid verkeersbesluit voor het opheffen van het verplichte (brom)fietspad op de Europaboulevard, het deel tussen de Borcht en de Van Boshuizenstraat. – op de Europaboulevard, het deel tussen de Borcht en de Van Boshuizenstraat
*Experiment particulier autodelen met bewonersvergunningen
*Waterwet bodemenergie, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam Bekendmaking van Provincie Noord-Holland
Beslistermijn omgevingsvergunning verlengd
*De Boelelaan 1117, Amsterdam – verbouwen 4 operatiekamers
Aanvraag omgevingsvergunning (o.a. kap)
*Graafschapstraat 3 t/m 17 (oneven) Montferlandstraat 1 t/m 16, Sallandstraat 1 t/m 16, Veluwelaan 4 t/m 18 (even), Veluwelaan 9 t/m 17 (oneven), Stichtstraat 2 t/m 16 (even) te veranderen en vernieuwen van de panden met het wijzigen van de raamkozijnen en het plaatsen van een nieuw ventilatiesysteem
*Prinses Irenestraat 59, Amsterdam kapvergunning
Omgevingsvergunning verleend
*Mahlerlaan 288, Amsterdam – intern verbouwen woongebouw te weten het wijzigen van een vloersparing en het plaatsen van nieuwe installaties, van het woongebouw. Datum besluit: 20 september 2021 Zaaknummer: 10432228
*Beethovenstraat 503, Amsterdam, plaatsen van een reclame aan de westgevel van het gebouw. Datum besluit: 4 oktober 2021 Aanvrager: Webfleet Solutions B.V. Zaaknummer: 10428679              *Europaplein 123-3, het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimten
Aanvraag evenementenvergunning
*Burgerweeshuispad 54,
Verleende vakantieverhuur vergunning
*Parnassusweg 194
Evenementenvergunning Verleend
*adres ? het houden van event Beeldenroute ARTZUID 2021
APV
*Fred. Roeskestraat 90A-7, TVM 3 PV, t/m 25-10
*TVM, Gustav Mahlerlaan 149 tot 399 en 259 tot 259, t/m 11 okt 2021
*TVM, Gustav Mahlerlaan 217, 12 okt 2021 t/m 13 okt 2021
Aanvraag vergunning
*Gelrestraat 16, Amsterdam plaatsen natuurstenen banken

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kenniskwartier, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.