Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 42

Bericht van het GVB: Herfstvakantie? “(Mondkapje op en)…..bezoek het grootste museum van Amsterdam, de Noord/Zuidlijn    Zeven stations. Acht kunstwerken. Acht verhalen. Eén beleving. Ben jij klaar voor een tour door het grootste museum van Amsterdam, de Noord/Zuidlijn? Check in, scan de QR-codes op de stations en lees alles over de unieke, grootse kunstwerken en hun makers! Deze kunstroute is een samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Metro en Tram en GVB. Veel kijk- en reisplezier!” Lees meer over de kunstroute

Samen bouwen aan bereikbaarheid MRA in de Nieuwsbrief van 12 oktober met o.a. activiteiten van gebiedsaanpak Van A tot Zuidas, waarmee werknemers van de Zuidas worden gestimuleerd anders te reizen en Beloning voor flexibele reizigers in de Zuidas Lees meer

Bericht op Spoorpro: 60.000 jongeren mogen gratis met de trein door Europa reizen  "Voor het Europese Jaar voor de Jeugd in 2022 kunnen 60.000 jongeren gratis per trein door Europa reizen. Ze kunnen zich daarvoor direct aanmelden bij de Europese Commissie. De uitverkoren deelnemers, die wel wat vragen…" Lees meer

Berichten van Zuidas:
*25 oktober: bijeenkomst over museum in oude rechtbank 
      In het gebouw van de oude rechtbank aan de Parnassusweg 220 komt het Museum of Contemporary Art. Het museum is een initiatief van de Hartwig Art Foundation. Wilt u meer weten over de plannen? Start om 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur), oude rechtbank, Parnassusweg 220, Aanmelden kan hier. Voor deze bijeenkomst gelden de landelijke coronarichtlijnen. Er zal voldoende zitruimte aanwezig zijn. Het tonen van een coronatoegangsbewijs is niet nodig. De oude rechtbank is goed toegankelijk voor mindervaliden.
*Station Amsterdam Zuid: mooi én goed te onderhouden      Het nieuwe station Amsterdam Zuid krijgt perronkappen van zes meter hoog. Hoe ga je die onderhouden? Er zijn meer onderhoudsuitdagingen, die al bij het ontwerp van het nieuwe station om een oplossing vroegen. ‘Daar zit veel denk- en puzzelwerk in. Lees meer  Eerdere artikelen vindt u hier.
*Iedereen welkom in gebouw CROSSOVER      Het gebouw CROSSOVER, dat verrijst in de buurt Kop Zuidas, krijgt straks een bijzondere mix van bewoners en gebruikers. Statushouders, woonstarters én bedrijven krijgen hier een plek. Vriendschappen, samenwerking en kennisdeling zijn het motto. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 14 oktober met o.a. Het AOV verandert; Geniet van de herfst!    Lees meer

Uit de nieuwsbrief van de VU-vereniging:  Voorwerpen en hun verhalen, “Je kunt het allemaal -en veel meer- vinden in het boek 'VU-voorwerpen en hun verhalen'. Auteurs Ab Flipse en Liselotte Neervoort presenteerden op 6 september het boek in het kader van het Kuyperjaar. De publicatie werd mede mogelijk gemaakt door de VU-vereniging. Bestuursleden Frans van Drimmelen en Duco Stadig leverden een bijdrage aan de inhoud. Meer informatie vindt u hier de website Geheugen van de VU. Het boek is hier digitaal te lezen."

Uit het Parkenoverleg van oktober: “Groen in de stad; Het Stedelijk Groenpunt is 30 september feestelijk geopend en PO was daarbij aanwezig. Het afgelopen jaar hebben verschillende organisaties en de gemeente hard gewerkt om het Stedelijk Groenpunt te realiseren. Het wordt een kennis- en netwerkplek voor alle Amsterdammers.” Verder: De planning is 16 november B&W vrijgave van de actualisatie van de HGS (HoofdGroenStructuur) voor inspraak en advies. Het Groenplatform wordt daarover geïnformeerd en het Parkenoverleg Amsterdam dus ook. Er wordt tzt ingesproken en advies geleverd. Eind december bespreking in de gemeenteraad. En de vaststelling zal plaatsvinden door een nieuw (na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gekozen) college en gemeenteraad. Het Groenplatform heeft daarom een "position paper voor politieke partijen" geschreven. Lees meer en zie ook www.buurtgroen020.nl

Nieuws uit B&W 13 oktober
*Algemene Zaken: Het college van B&W stelt de naamgeving voor een voetgangerspad vast in de Zuidas: het Francesca Caccinipad. Lees meer over deze componist.
*Bouwen en Wonen: Het college van B&W stuurt een brief aan de gemeenteraad om motie 348.21 van raadslid Mbarki (PvdA) af te handelen. Zoals gevraagd in de motie, stuurt het college een brief aan de minister en de Tweede Kamer om te pleiten voor een wijziging van de Huisvestingswet, waardoor de gemeente betaalbare koopwoningen aan bepaalde doelgroepen kan toewijzen. Lees meer

Ter inzage en/of inspraak
*Het ontwerpuitwerkingsplan voor het westelijk ontwikkelveld in de noordstrook van het Kenniskwartier ligt, samen met het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden, vanaf 7 oktober 2021 ter inzage. Gedurende 6 weken kan een zienswijze worden ingediend, dus t/m 17 november 2021. Deze zienswijzen verwerkt Zuidas vervolgens, waarna in februari 2022 de vaststelling van het uitwerkingsplan door het college staat gepland. Lees meer en bekijk de documenten die hier digitaal te raadplegen zijn. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K2102BPGST-OW01.
* T/m 24 oktober ligt er een nieuwe referendumverordening ter inzage voor inspraak. Die maakt het voor Amsterdammers makkelijker om een referendum te organiseren. Er zijn twee hoofdvormen mogelijk: het correctieve referendum en het volksinitiatief. Geef uw reactie met het online inspraakformulier; Stuur uw reactie naar referendum@amsterdam.nl; Vul het papieren inspraakformulier in dat klaar ligt bij het Stadsloket. Lees meer

27 oktober 19.30, vergadering Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas. Op de agenda o.a. Uitwerkingsplan Zuidas Kenniskwartier, noordstrook. Lees meer      * Wilt u een vergadering van het stadsdeel bijwonen?  Dat kan, maar helaas kunnen er maar een beperkt aantal mensen worden toegelaten vanwege coronamaatregelen. Inspreken tijdens de stadsdeelcommissievergadering is ook mogelijk. Dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Geef duidelijk aan over welk onderwerp u wilt inspreken en in welke vergadering.

27 oktober raadscommissie Wonen en Bouwen, 19:30 uur, De Raadzaal. Agenda volgt later.

Kunst en Cultuur
Donderdags markt op het Gershwinplein  Lees meer
 

Iedere vrijdag om 16:00u Zuidas Today Talkshow Kijk hier.

18 oktober 2021, ARTZUID Art Camp, kunstkamp voor kinderen in de herfstvakantie     Tijdens het ART CAMP gaan kinderen 5 dagen lang aan de slag als een echte kunstenaar en ontwikkelt daarmee zijn/haar creatieve vaardigheden. Lees meer over aanmelden en kosten.

19 oktober, lunchconcert van 12.30- 13.00 uur, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36        Toegang is gratis en de inloop vanaf 12.00 uur. Vioolduo vonAltenstadt & deJong bestaat uit violisten Tineke de Jong en Tinka Altenstadt. Zij spelen uit hun dynamische repertoire.

21 oktober, 19.00 uur, theatergroep Stuk voor stuk, in het Thomastheater, Pr. Irenestraat 36      Zeven gevierde schrijvers hebben van De Theatertroep de opdracht gekregen om een eenakter te schrijven tussen de tien en twintig minuten. De enige restrictie is dat het geen monoloog mag zijn en minstens twee personages moet bevatten. Zij spelen drie eenakters. Lees meer en aanmelden kan hier.

27 oktober, 17.00 – 18.15, CIRCL College Tour #27: Op naar een Happy 2050! Hoe verleggen we de koers van toenemende klimaatontwrichting en sociale onrust naar een stabiele, veilige en gelukkige wereld?

28 okt, 16.00 – 17.00, in Circl Energy Transition Thursday #15, Biomassa, Verdienmodellen op de Snijtafel 

28 okt, 16.00 – 17.00, Een Parijs-akkoord voor de natuur, een programma van Circl   Aanmelden kan hier. Dit programma is via de livestream te volgen. Jaarlijks verdwijnen volgens schattingen 45.000 soorten organismen. Kom in dit programma alles te weten over belemmeringen, maar ook actuele ontwikkelingen en initiatieven die hopelijk versnelling gaan geven aan het in balans brengen van ons ecosysteem.

28 oktober Black Heritage Night 19.00-24.00
Expositie:       Foyer, Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Lezing:            Aula, Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam of via livestream
Film:               NU-gebouw, Rialtozalen, De Boelelaan 1111, Amsterdam
Toegang:        Expositie en lezingprogramma zijn vrij toegankelijk
VU viert ook zwart erfgoed in de Martin Luther King Lezing van Jennifer Tosch, de expositie ‘Constructing Space’ en de vertoning van de documentaire ‘King: A filmed record…Montgomery to Memphis’. Lees meer en aanmelden kan hier. Direct aanmelden Black Heritage Night kan hier.

29 oktober ThomasFilm ‘De beentjes van Sint-Hildegard’, met nabesdpreking   Pr. Irenestraat 36       Bijwonen? Koop nu uw kaartje hier.

T/m 28 november is Kebun Sejarah (Garden of History) van Kevin van Braak te zien in het Amstelpark         De tentoonstelling, georganiseerd door Zone2Source, is een uitwisseling tussen Van Braak en tien Indonesische kunstenaars over de migratie van planten en mensen en tussen een Nederlandse en een Indonesische botanische tuin. Een tentoonstelling met ook smakelijke (buiten)evenementen. Lees meer  Openingstijden vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 of op afspraak. Zoals altijd is de toegang gratis. Kebun Sejarah bestaat ook uit culinaire evenementen zoals een sambalproeverij op zondag 31 oktober vanaf 13.00, waarbij iedereen welkom is om te komen proeven of met je eigen home-made sambal mee te doen.
 
3 nov, 12.00, Rondleiding, Event space in Circl, Malherplein aanmelden kan hier.     De tour wordt standaard gegeven in het Nederlands en is op open inschrijving voor iedereen. Startpunt bij de balie op de begane grond, links van het restaurant.

7 november Bomen-wandeling in het Beatrixpark van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 5 december. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aanmelden is nog wel gewenst dus stuur een mail aan henk.snezana@kpnmail.nl.

14 november en 12 december Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis, Ecogenosis met Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek (ook op 16 januari 2022)


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Zaterdag 16 en zaterdag 23 oktober worden fietser en voetgangers omgeleid. I.v.m. werkzaamheden voor E-House aan de Europaboulevard nodig voor de elektriciteitsvoorziening bij o.a. Terrace Tower, Crossover en de RAI. Over ongeveer 10 jaar komt een definitief E-House in het talud van de A10. Dit kan echter pas als de realisatie van Zuidasdok (de gedeeltelijke ondertunneling van de A10) gereed is. Hierna zullen fietsers nog enige hinder van het werk ondervinden. Het werk wordt begin november 2021 afgerond.

Tussen 4 en 22 oktober in Beethoven nabij o.a. convict, kavels 6/7 en kantoor Stibbe: start aanleg bouwweg
– Wk 42 (18 – 22 okt) aanbrengen asfaltverharding (ma 18-10), bebording en belijning, en voetpad talud A10 afgesloten; fietspad Beethovenplein afgesloten, naar verwachting woensdag 20 okt open. Lees meer

Minder metroverkeer in de weekenden van november en december 2021  Tijdens het plaatsen van de nieuwe wissels is er minder metroverkeer mogelijk. Dit is het geval in de weekenden van 13 t/m 15 november, 27 t/m 29 november, 4 t/m 6 december en 18 t/m 20 december. Voor iedere metrolijn is er tijdens de werkzaamheden namelijk maar één spoor beschikbaar, in plaats van de gebruikelijke twee. In het weekend van 13 t/m 15 november zet het GVB extra bussen en trams in. Mogelijk dat ’s nachts op de A10 een rijbaan wordt afgezet om de met vrachtwagens aangevoerde onderdelen naar de juiste plek te hijsen. Plan uw reis hier.  In het weekend van 27-28 november zet GVB vervangende bussen en trams in.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Bekendmakingen Amsterdam staan
op deze kaart

Denk mee over water, verordeningen en reglementen | Hoogheemraadschap van Rijnland | 14-10-2021
Besluit Beleidsregels terrassen en terrasuitbreidingen winterseizoen 2021/2022
Activiteitenbesluit
*Europaplein 24 p6, Amsterdam, tijdelijk test en vaccinatielocatie
Aanvraag omgevingsvergunning/ ligplaatsvergunning
*Tjotterspad 27
*IJsbaanpad 88 C
Verleende omgevingsvergunning
*Willem Kesstraat 3-4 1077KP Amsterdam veranderen en vernieuwen van de indeling met een constructieve doorbraak op vijfde bouwlaag van het hoofdgebouw met behoudt van de bestemming
Aanvraag omgevingsvergunning/ kapvergunning
*De Boelelaan 1117, Amsterdam het plaatsen van een kunstwerk aan de gevel van de polikliniek. Aanvrager: Stichting VUmc
*De Boelelaan 1111 A, Amsterdam,plaatsen van een terras aan de noordzijde van het gebouw
*Europaplein 33-3 1078 GT Amsterdam, veranderen en vergroten van het gebouw door het maken van een daklaag op de vierde en een dakuitbouw op de vijfde verdieping aan de achterzijde en,,,
*Prinses Marijkestraat 10 1077XC Amsterdam vellen van 5 bomen in de achtertuin

APV vergunning verleend
*Willem Kesstraat 29, Object, 18/10/2021 t/m 28/1/2022
*Gustav Mahlerplein 60 van 14-11 t/m 20-1, objecten plaatsten van een platform
*Gustav Mahlerlaan 229-231, Stremmen, Object, 18/10/2021  
*TVM 1 PV + OBJ, Veluwelaan 19, 13-10-2021 t/m 22-11-2021

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kenniskwartier, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, OV, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen, VU(mc), Weekberichten.