Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 44

Interview op Mokkum52 met o.a. Cisca Griffioen over de Open dag Zuidas    "Volgens Michiel Jonker, persvoorlichter van Zuidasdok, is het van belang om mensen te laten zien wat er gebeurt. ‘Er is niks zo vervelend als dat er maar wordt gewerkt en dat mensen geen idee hebben waar het over gaat. …….’ De projecten die gerealiseerd worden op de Zuidas hebben impact op bewoners, dat beaamt ook Cisca Griffioen, voorzitter van het Bewonersplatform Zuidas. ‘Het is een heel langdurig project en het wordt alsmaar langer, dat betekent dat je twee generaties lang in een bouwput zit’ aldus Daphne Kooy, studente journalistiek." Lees en beluister het hier.

Afgelopen donderdag was in Pakhuis de Zwijger Zuidas van Morgen aan de orde met in deel 1; OBA NEXT wordt een modern clubhuis en in het Kenniskwartier bouwt De Key Stepstone, een nieuwbouwtoren met apartementen voor starters. Verder werd ook geclusterd wonen voor ouderen aangestipt. BPZ vroeg in de discussie naar de aanvraag voor ontheffing van de geluidsoverlast in het Kenniskwartier. De woningen worden zo gebouwd dat er zo min mogelijk geluidsoverlast ervaren wordt. Herbekijk deel 1 hier.
In deel 2  Gespot op de Zuidas, 8 november, 20.00 uur      De Zuidas breidt uit en zal in de komende jaren duizenden nieuwe mensen trekken voor wonen en werken. Deze uitbreiding gaat gepaard met nieuwe architectuur. Verschillende grootschalige nieuwbouwprojecten zullen het beeld van de Zuidas in de komende jaren doen veranderen. Samen kijken we naar de omvang en betekenis van deze projecten. Met extra aandacht voor Valley en Tripolis. Sprekers zijn o.a. Ruth Jansen van Zuidas Today, Rai directeur Paul Riemens, MVDRV architect Rikken en Marc Vriens, ontwikkelmanager bij Vorm holding. Locatie IJzaal Pakhuis de Zwijger, en livecast. Reserveer.

10 november de Dag van de Mantelzorg of vrijwilliger Ga gratis naar de Filmmiddag voor mantelzorgers en vrijwilligers  Meld u aan voor “Supernova" Let op: voor deze voorstelling heeft u een corona-toegangsbewijs nodig. Inloop 16.30 uur Rialto, Ceintuurbaan. Lees meer
Bent u mantelzorger of vrijwilliger en wilt u de film graag bijwonen. Alleen of samen met 1 andere persoon. Aanmelden kan via het formulier Aanmelden Filmmiddag voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Bericht op nieuwbouwwijzer.nl; “De Zuidas stond op dinsdag 26 oktober letterlijk in de schijnwerpers. David van Traa – Directeur Zuidas – gaf, op uitnodiging van ontwikkelaars VORM & EDGE, het startschot voor een spetterende lichtshow om te vieren dat de bouw van project De Puls van start is gegaan. Lees meer

Berichten van Zuidas:
*Hoge brandveiligheid in nieuw station Amsterdam Zuid (uit de reeks werk achter de schermen)   Het nieuwe station Amsterdam Zuid moet een prettige én veilige omgeving bieden aan reizigers en passanten. Zo moet het brandveilig zijn. ‘Doel is zo veel mogelijk brandrisico’s uit te sluiten en altijd een goede vluchtweg mogelijk te maken.’ Lees meer
*Nieuwe verdiepingen op EDGE Stadium    De staalconstructie van EDGE Stadium, het voormalige hoofdkantoor van Loyens & Loeff, staat na een jaar bouwen als een huis. Daarmee kan met de afbouw van de nieuwe verdiepingen starten, een belangrijk onderdeel van de upgrade van het pand. Lees meer
*Laatste kavel in buurt Mahler krijgt duurzaam kantoor   Op de laatste kavel in de buurt Mahler, hartje Zuidas, komt een kantoorgebouw. BNP Paribas Nederland, Arcadis en G&S Vastgoed krijgen er medio 2024 gezamenlijk een duurzaam hoofdkantoor: CubeHouse. De drie partijen ontwikkelen het gebouw zelf. Lees meer
*‘Een florerende RAI in een florerende omgeving’    Een duurzame en multifunctionele ontmoetingsplek, met de af- en aanvoer van goederen ondergronds en woningen er bovenop. Dat is het perspectief voor het RAI-gebied. In een brief aan de raad stelt wethouder Everhardt zich achter dit Masterplan. Lees meer

Bericht op Samen Bouwen aan Bereikbaarheid  “Update vanuit het kernteam ZWASH"
Binnen de programmalijn Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp (ZWASH) werken Rijk en Regio samen aan de uitwerking van drie verschillende deelopgaven: het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp, het sluiten van de metroringlijn tussen Isolatorweg en Amsterdam Centraal en onderzoek naar wegmaatregelen. Wat gebeurt er zoal en wie zijn de mensen achter ZWASH? Lees meer
En: Beloning voor flexibele reizigers in de Zuidas    Werknemers op de Zuidas kunnen vanaf nu sparen voor reistegoed en financiële beloningen. Dat kan door middel van de Zuidas Mobility Experience én het project OV-buddy. Beiden initiatieven zijn onderdeel van Van A tot Zuidas, een van de gebiedsaanpakken van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid.” Lees meer

Nieuwsbrief GBC Zuidas met o.a. te gast bij de Zuidas Today Talkshow om het te hebben over verschillende duurzame onderwerpen? Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 27 oktober met o.a. Kijkje in een duurzaam huis en Amsterdam rond 1900  Lees meer

Nieuws uit B&W 27 oktober   Zuidas en Marineterrein
Het college van B&W stelt de gemeentelijke visie op de toekomst van de RAI vast.
Bouwen en Wonen
Het college van B&W stuurt een brief aan de gemeenteraad om moties 620.21 en 622.21 van raadslid Kreuger (JA21) af te handelen, over het anti-speculatiebeding en de zelfwoonplicht. Voor nieuwbouw koopwoningen geldt al een verhuurverbod, voor bestaande woningen wordt nu invulling gegeven aan de opkoopbescherming.
Bouwen en Wonen
Het college van B&W stemt in met de Nota van Beantwoording op de inspraak over de wijziging van de Huisvestingsverordening per 2022 en legt de gewijzigde verordening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De wijzigingen gaan over verplichtingen voor platformen voor toeristische verhuur, coöptatieruimte voor woongemeenschappen, voorrang op woningen voor politieagenten, stadsdeelvoorrang bij bepaalde nieuwbouwcomplexen en aanpassingen in de toewijzing van rolstoelwoningen en standplaatsen voor woonwagens. Lees meer

Ter inzage en/of inspraak
Denk mee over WATER  De inzage termijn start op 14 oktober t/m 9 december 2021  Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt elke dag aan droge voeten en schoon water. We bedenken oplossingen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het bestuur van Rijnland heeft op 29 september 2021 het waterbeheerprogramma Water wijst de weg (WBP6) in ontwerp vastgesteld. In het nieuwe waterbeheerprogramma (WBP6) staan de plannen voor de komende 6 jaar. Benieuwd? Lees hier het ontwerp waterbeheerprogramma of op het hoofdkantoor Archimedesweg 1 te  Leiden (tijdens kantoortijden). Wat vind jij? Laat het weten via het contactformulier https://wbp6rijnland.nl/ Per post: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland t.a.v. de heer J.W.P. de Groot Postbus 156 2300 AD Leiden Onder vermelding van: Inspraakreactie WBP6: DIG-11487. Mondeling: Maak een telefonische afspraak via: 071 – 306 3535
*Het ontwerpuitwerkingsplan voor het westelijk ontwikkelveld in de noordstrook van het Kenniskwartier ligt, samen met het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden, van 7 oktober t/m 17 november 2021 ter inzage. De zienswijzen verwerkt Zuidas waarna in februari 2022 de vaststelling van het uitwerkingsplan door het college staat gepland. Lees meer en bekijk de documenten die hier digitaal te raadplegen zijn. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K2102BPGST-OW01.

10 november, 19:30 uur vergadering stadsdeelcommissie, Pr. Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond). De agenda volgt later hier.

24 november, 19.30, vergadering stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas De agenda volgt hier later.

Vergadering RO 03-11-2021, 13:30, Locatie: Willem Kraanzaal (commissiezaal
AGDpunt 14 Erfpacht de Gordiaanse knoop,

•De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht. (Gemeenteraad d.d. 10.11.2021 en 11.11.2021.).
*Commissie RO (2) Voordracht 54.11KB
*Gemeenteraad Voordracht Erfpacht onderzoek (35).pdf
*Raadsonderzoek erfpachtbeleid Amsterdam.pdf 
AGDpunt 15 Intrekken erfpacht akkoord 1998 en Aanvullend Convenant Erfpacht 2001 en collegebesluit Aanvullend Convenant Erfpacht 2021 (ACE 2021)
• De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht. (Gemeenteraad d.d. 10.11.2021 en 11.11.2021.).
• Commissie RO Voordracht 61.47KB
•     1. besluit ACE-2021.pdf 318.7KB Bijlage
•     2. besluit Aanvullend beleid Woco.pdf 291.22KB Bijlage
•     3. Raadsinformatiebrief_ACE2021.pdf 321.36KB Bijlage
•     4. intrekken oude ACE – raadsvoordracht.pdf
AGDpunt 16 Evaluatie Parkeernomen
•    Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen. Geagendeerd op verzoek van het lid Ernsting (GL). Was TKN 13 in de vergadering van 29.09.2021.
•     Commissie RO (1) Voordracht 81.18KB Voordracht
•     NOTA PARKEERNORMEN FIETS EN SCOOTER def 19 mrt 2018.pdf 2.59MB Bijlage
•     Nota Parkeernormen Auto 15.04MB Bijlage
•     Rapport 'Evaluatie notas parkeernormen gemeente Amsterdam' (008063.20210205.R1.03).pdf
Bekijk de agenda hier.

Vergadering FED 4 november 2021, 13:30    Bij TKN 4 Windturbines. Bekijk de agenda hier.

Vergadering RAAD 10 november 2021, 13:00 uur agenda nog niet beschikbaar

Kunst en Cultuur
Donderdags markt op het Gershwinplein  Lees meer 

Iedere vrijdag om 16:00u Zuidas Today Talkshow op Youtube

2 november lunchconcert van 12.30- 13.00 uur, met het Giardino Musicale barokensemble  in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36        Toegang is gratis en de inloop vanaf 12.00 uur. Lees meer

3 nov, 12.00, Rondleiding, Event space in Circl, Malherplein  Aanmelden kan hier
De tour wordt standaard gegeven in het Nederlands en is op open inschrijving voor iedereen. We verzamelen bij de balie op de begane grond, links van het restaurant.

7 november Bomen-wandeling in het Beatrixpark van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 geldt de volgende datum en locatie. Bomen: 5 december. Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aanmelden is nog wel gewenst dus stuur een mail aan henk.snezana@kpnmail.nl.

10 november 14.30 – 18.00, Circl, Actie door inzicht De eerlijke en echte prijs van voedsel in de praktijk    Reserveer hier en lees meer.

Vanaf 11 november, 0 Starting From Zero, VU ART SCIENCE gallery, De Boelelaan 1111, 1081HV     De VU ART SCIENCE gallery richt zich op de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. De kunstwerken in de openingstentoonstelling belichten het belang van het getal 0 vandaag de dag. Lees meer

Voorstellingen in de Grote Zaal en de Kleine Zaal VU Griffioen  Bekijk het programma voor november of bekijk het volledige theaterprogramma op de website en bestel je kaarten.  

T/m 13 november expositie 'Origins' uitgebreid en verlengd, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Kom op 7 november 2021 naar de exclusieve artist talk 'Origins' door Ivan Cremer en Sacha de Boer (niet gratis) Lees meer

12 december Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis, Ecogenosis met Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek (ook op 16 januari 2022) Lees meer


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

*Nachtelijke werkzaamheden aan het metrospoor    Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het metrospoor, vanaf station Amsterdam Zuid tot voorbij RAI. Er worden 5 wissels ingebouwd. Dit werk zorgt voor hinder maar is nodig om een groter werkterrein te creëren tussen de metrosporen bij station Amsterdam Zuid. Lees meer
Hinder 12 november 23.00 uur t/m 15 november 06.00 uur   In deze periode verwijderen we tussen station RAI en de Amsteldijk metrosporen. Daar bouwen we vervolgens twee wissels in. Gedurende het hele weekend is er beperkt metroverkeer. Het GVB zet extra bussen en trams/pendeltram in tussen Amstel en RAI.                                                                  Automobilisten moeten er rekening mee houden dat één of twee rijstroken van de noordelijke rijbaan van de A10 dicht zijn om de met vrachtwagens aangevoerde onderdelen naar de juiste plek te hijsen.
Nadat de klus is geklaard, hebben we de vijf doordeweekse nachten nodig om de boel weer op te ruimen. Daarna drie weekenden bezig met de wissels tussen de Parnassusweg en station RAI.
-van vrijdag 26 november 23:00 uur tot maandag 29 november 06:00 uur; er rijdt geen metro gvb zet vervangend vervoer in
-van vrijdag 3 december 23:00 uur tot maandag 6 december 06:00 uur;  
-vrijdag 17 december 23:00 uur tot maandag 20 december 06:00 uur     

Plan uw reis hier. 

Bericht van Spoorpro; "Veel hinder voor reizigers verwacht in 2022 hDaarnaast zullen de metroperrons verplaatst worden, net als het spoor van de Noord/Zuidlijn. Deze werkzaamheden staan voor mei en juli 2022 gepland. Daarmee ontstaat ruimte om aan de bestaande Minervapassage te werken. In juli moet tevens het werkterrein groot genoeg zijn om aan de volgende funderingen voor dakdelen van de Brittenpassage te werken. Voor deze ingrijpende klus is de periode van 23 juli t/m 2 augustus 2022 gereserveerd. Het wegverkeer en het openbaar vervoer zullen daarvan flinke hinder ondervinden, waarschuwen de betrokkenen. In september en oktober gaat het projectteam verder met de dakdelen van de twee passages. In het najaar zullen er dan opnieuw weekenden zijn waarin er slechts beperkt metro- en treinverkeer mogelijk is. De oplevering van de Brittenpassage staat voor 2027 gepland, die van de Minervapassage in 2031." Lees meer

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.                                                     Bekendmaking van Provincie Noord-Holland Vuurwerk, De Boelelaan 50, Amsterdam
Verleende exploitatievergunning horecabedrijf verlenging tijdelijk terras
*Claude Debussylaan 33

*Gustav Mahlerplein 14
*Gustav Mahlerplein 16
*Strawinskylaan 143
*Parnassusweg 1021    
*Gustav Mahlerlaan 2970
*Claude Debussylaan 78
*Gustav Mahlerplein 222
*Burgerweeshuispad 54
*Parnassusweg 218
*George Gershwinplein 6
*Gustav Mahlerplein 110
Verleende ligplaatsvergunning
*Jaagpad 21
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
*De Boelelaan 1111C  Terras: Ongebouwd
APV verleend
*Strawinskylaan 1, Amsterdam – wijzigen indeling
*Object, Catharina van Rennesstraat 1, 28-10-2021 t/m 26-11-2021
*TVM, Europaboulevard 24, 1 nov 2021 t/m 23 dec 2021
*Object, Parnassusweg 24-34, 27-10-2021 t/m 10-12-2021
*Objecten, Henriette Bosmansstraat 47,49, 01-11-2021 t/m 13-02-2022
*Object, George Gershwinlaan 73a, 29-10-2021 t/m 31-1-2022
*TVM, Europaboulevard 24, 01-11-2021 t/m 23-12-2021
Aanvraag verlenging omgevingsvergunning
*station Amsterdam Zuid, Amsterdam – verrichten werkzaamheden 
Aanvraag omgevingsvergunning
*Henriëtte Bosmansstraat 45 1077XG dichtzetten van het balkon op de eerste verdieping met behoud van de bestemming daarvan tot één woning 
Geweigerd omgevingsvergunning reguliere procedure
*Europaplein 21 1078GS Amsterdam  veranderen en vernieuwen van het afzuigkanaal en de bijbehorende installaties van de eerste t/m de zesde bouwlaag van het hoofdgebouw.

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Inspraak, Kenniskwartier, Kunst & Cultuur, OV, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.