Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 46

Deel 2  Gespot op de Zuidas van 8 november in Pakhuis de Zwijger herbekijk hier de presentaties van en vraaggesprekken met architecten en o.a. woningbouwcorporatie De Key. 

Berichten van Zuidas:
*Van start tot finish: Valley in beelden
   Valley is zo goed als voltooid. Ontwikkelaar EDGE en Bouwcombinatie Valley realiseerden een multifunctioneel gebouw dat Zuidas een ander aanzien geeft. Honderden bouwvakkers werkten er zo’n drieënhalf jaar aan. Een terugblik in beelden. Lees meer
*Inloopbijeenkomsten Zuidasdok bij knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel    Bij het programma Zuidasdok hoort een ingrijpende aanpak van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Op woensdag 24 en donderdag 25 november 2021 organiseren we bijeenkomsten om u daarover te informeren. En ook over andere Zuidasdok-projecten. Lees meer
*Omwonenden geïnformeerd over museum in monumentale rechtbank     In de monumentale rechtbank aan de Parnassusweg komt een museum voor moderne kunst. Wat vinden omwonenden ervan? Tijdens een bijeenkomst op 25 oktober 2021 bleken ze overwegend positief, maar er waren ook kritische vragen. De vaststelling van de vergunning en het gewijzigde bestemmingsplan vindt naar verwachting medio 2022 plaats. Dan volgt meer informatie over de start van de verbouwing van het monumentale pand en ook over de omvang en tijdsduur van de werkzaamheden.
Lees het verslag van de bijeenkomst van 25 oktober 2021 en bekijk de presentatie. Lees meer

Nieuwsbrief Vervoerrego over Investeringsagenda Mobiliteit 2021 – 2030 met o.a. Realisatie Fietsenstalling OBA Zuidas  en het bericht dat de Vervoerregio ruim 6,5 miljoen euro investeert in 32 projecten w.o. realiseren fietsverbinding tussen Badhoevedorp en Nieuwe meer (zie de projectenlijst). En: Maarten Bakker over Open Dag Zuidas(dok): ‘Station Zuid wordt compact knooppunt’   ‘In Zuidasdok werken we met meerdere partners samen: de gemeente Amsterdam, het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en ProRail bijvoorbeeld. Het belang van de Vervoerregio ligt op dit moment vooral bij de nieuwe metrosporen en –perrons en de nieuwe Brittenpassage. Voor ons als opdrachtgever van het regionaal openbaar vervoer is het natuurlijk van belang dat er een goed metrostation is.' “ Lees meer

Ter inzage en/of inspraak
* Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het ruimtelijk inpasbaar maken van een onderstation (energievoorziening) t.b.v. het spoortraject Schiphol-Utrecht –Nijmegen op de locatie Riekerpolder te Amsterdam
, OLO 5236631 Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen zes weken ter inzage, van 4 november 2021 t/m 16 december 2021, bij het loket Vergunningen, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk hier.
Naar keuze kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van B&W van Amsterdam, team Vergunningen, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam. Lees meer  
* Inspraak opkoopbescherming      Zoals bekend bij velen is er enorme schaarste op de Amsterdamse woningmarkt. Dit zorgt ervoor dat woningen steeds duurder zijn geworden en helaas nog steeds duurder worden. T/m 15 december 2021 ligt dit voorstel in de inspraak en kunt u een reactie insturen. Geef hier uw mening. Bekijk de beleidsdocumenmten hier.
* Denk mee over WATER  De inzage termijn start op 14 oktober t/m 9 december 2021  Lees hier het ontwerp waterbeheerprogramma of op het hoofdkantoor Archimedesweg 1 te Leiden (tijdens kantoortijden). Laat het weten via het contactformulier of per post: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland t.a.v. de heer J.W.P. de Groot Postbus 156 2300 AD Leiden o.v.v.: Inspraakreactie WBP6: DIG-11487. Mondeling: maak een telefonische afspraak via: 071 – 306 3535

17 november, raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering,13:30 -17:00 uur, Raadzaal
Met op de agenda o.a. Referendumverordening: De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (Gemeenteraad d.d. 1 en 2 december 2021). •     Commissie KDD Voordracht 62.48KB Voordracht•     Bijlage 01_Referendumverordening en toelichting 2.0.docx 76.8KB Bijlage •     Bijlage 02_Raadsvoordracht Referendumverordening 1 december.pdf 95.29KB Bijlage. En: beleidskaderbuurttechten

22 november 2021 Expertmeeting Erfpacht 17:00 uur, Willem Kraanzaal (commissiezaal) nog geen agenda.
24 november vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, 09:00 uur, De Raadzaal   de agenda vindt u hier.
24 november, 19.30, vergadering stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas De agenda volgt later hier.
8 december 2021, 19:30 uur, vergadering Stadsdeelcommisie Zuid, agenda volgt later.

Kunst en Cultuur
Donderdags markt op het Gershwinplein  Lees meer

Iedere vrijdag om 16:00u Zuidas Today Talkshow op Youtube

Vanaf 11 november, 0 Starting From Zero, VU ART SCIENCE gallery, De Boelelaan 1111, 1081HV     De VU ART SCIENCE gallery richt zich op de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. De kunstwerken in de openingstentoonstelling belichten het belang van het getal 0 vandaag de dag. En: er zijn voorstellingen in VU Griffioen. Bekijk het programma en bestel kaarten. 

16 november lunchconcert van 12.30-13.00 uur met het Trio Levante, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Pablo Rodriguez Colorruelo, klarinet, Elisa Misas Santin, altviool en Santiago Suarez Canon, piano, spelen voor u: van Robert Schumann (1810-1856): Märchenerzählungen, Op. 132 (2 delen) en van Leo Smit (1900-1943): Trio voor klarinet, altviool en piano. Lees meer

26 november ThomasFilm ‘Supernova’ in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   De Thomas vertoont een tedere film over liefde en dementie.Gevolgd door een nabespreking…. Lees meer

1 dec, 12.00 Rondleiding Circl: kijkje achter de schermen, Mahlerplein      In dit uurtje nemen we je mee on tour door Circl en kom je alle circulaire ins & outs te weten.

10 december Rondje tuin, Botanische tuin Zuidas, van der Boechorstsraat 8    In de Botanische Tuin Zuid staan ruim 8.000 verschillende soorten planten – in totaal meer dan 40.000 stuks. De collectie van Bambuseae, winterharde varens, succulenten en cactussen is onderdeel van de Stichting Nationale plantencollectie. Een bijzondere en leerzame ervaring is een rondleiding door een gids die kind aan huis is in de tuin. Stuur dan minimaal 2 weken van tevoren een mailtje naar info@botanischetuinzuidas.nl. Lees meer

12 december, 12.00 uur Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis in het Amstepark, Ecogenosis met Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek (ook op 16 januari 2022 o.a. over het animatieproject Ecognosis)  Aanmelden via communicatie@zone2source.net. Lees meer
Wil je op een ander moment worden rondgeleid of wil je langskomen met een groep? Neem contact op met Michel via communicatie@zone2source.net of 06 – 40963010 en we kijken samen wat mogelijk is.
Tot 28 november Kebun Sejarah bij Zone2Source, laatste maand, gratis boekje voor iedere bezoeker   Tropische gewassen, kassen en tekeningen van tien Indonesische kunstenaars te zien in Zone2Source in het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Europaplein Oost 8 november 2021 t/m juni 2022    In novbembner start verwijderen van de bestrating aan de noordoostkant van het plein. Hier legt Waternet een nieuw riool aan. In december volgt de aanleg van het riool aan de noordkant van het plein. Er wordt gewerkt aan de nieuwe in- en uitritten van het plein. Vanaf januari starten we met de inrichting en de speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’. Volgens de planning moet het plein voor de zomer van 2022 klaar zijn voor gebruik. Lees meer

Tot eind december 2021 nachtelijke werkzaamheden aan het metrospoor vanaf station Amsterdam Zuid tot voorbij RAI. Inbouwen van 5 wissels. Dit zorgt voor hinder. Het werk is nodig om een groter werkterrein te creëren tussen de metrosporen bij station Amsterdam Zuid. Het opruimen duurt vijf doordeweekse nachten. Daarna nog drie weekenden bezig met de wissels tussen de Parnassusweg en station RAI. Lees meer 
*vrijdag 26 november 23:00 uur tot maandag 29 november 06:00 uur; er rijdt geen metro gvb zet vervangend vervoer in. Plan uw reis hier via 9292 of via het gvb.
*vrijdag 3 december 23:00 uur tot maandag 6 december 06:00 uur
*vrijdag 17 december 23:00 uur tot maandag 20 december 06:00 uur 
   

21 november t/m 23 december Amstelveenlijn vanaf de Boelelaan tot aan de Legmeerpolder    Werktijden: 22:00 – 05:30 uur. Onderhoudswerkzaamheden aan de trambaan Amstelveenlijn. Melding GVB.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.  
       
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Sloten en Riekerpolder afwijken van het bestemmingsplan voor het maken van een onderstation (energievoorziening) ten behoeve van het spoortraject Schiphol-Utrecht – Nijmegen. Lees meer
Vuurwerk, De Boelelaan 50, Amsterdam   De melding betreft het ontbranden van vuurwerk ter gelegenheid van voetbalwedstrijden vanaf de voetbalvelden van AFC en wordt afgestoken op 20 november 2021 tussen 14:00 uur en 15:00 uur. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Zie Provincie Noord-Holland.
Stimuleringsregeling Geef groen en water de ruimte, verordeningen en reglementen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 10-11-2021  i.h.k.v. klimaatadaptatie. Lees meer

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het ruimtelijk inpasbaar maken van een onderstation (energievoorziening) .b.v. het spoortraject Schiphol-Utrecht –Nijmegen op de locatie Riekerpolder te Amsterdam, OLO 5236631 Het ontwerpbesluit plus stukken liggen zes weken ter inzage, van 4 november 2021 t/m 16 december 2021, bij het loket Vergunningen, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op de website.  Een schriftelijke of mondelinge  zienswijze over het ontwerpbesluit kunt u naar voren brengen bij het college van B&W van Amsterdam, team Vergunningen, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam.
Verleende omgevingsvergunning
*Henriëtte Bosmansstraat 55 1077XG Amsterdam  veranderen van de indeling van de tweede verdieping waaronder het plaatsen van een dakkapel met het behoud van de bestemming wonen
*Europaplein 24, Amsterdam – plaatsen tijdelijke test- en vaccinatiegebouw

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
*Claude Debussylaan 54

Melding omgevingsvergunning
*IJsbaanpad 9, Amsterdam – brandveilig gebruiken deel gebouw
Aanvraag Ligplaatsvergunning woonboot
*IJsbaanpad 82C
Verleende Ligplaatsvergunning woonboot
*Jaagpad 2
Aanvraag omgevingsvergunning o.a. kap
*Gustav Mahlerlaan, Amsterdam, kappen van 16 bomen   

APV Verleend
*OBJ, Strawinskylaan 143, 04-12-2021,
*TVM 4 PV + *Stremmen, Prinses Marijkestraat 10, 02-12-2021,
*Willem Kesstraat 3-1 Stremmen, 24-11-2021,    
*TVM, Parnassusweg 126, 15-11-2021,
*TVM Stremmen, De Boelelaan 1119, 13/11/2021,
*TVM, De Boelelaan 32, 15-11-2021 t/m 17-11-2021,
*TVM, De Boelelaan 769, 15-11-2021 t/m 17-11-2021

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kenniskwartier, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Parnas, RAI, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.