Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 47

Tweehonderd bomen en struiken en nog eens 13.000 planten… Valley is opgeleverd en de officiële opening van het gebouw staat gepland voor komend voorjaar." Lees meer op Architectenweb.

28 november 15.00 uur officiële presentatie Luistergids Beatrixpark, Kunstkapel Pr. Irenestraat    ‘Op expeditie naar de luisterhorizon’ is de spiksplinternieuwe gids die een auditieve wandeling door het park biedt inclusief een tiental ‘luisteroefeningen’. Met de gids kun je een wandeling maken door het park op zoek naar de zogenoemde geluidshorizon. Wat hoor je in het park? De gids is ontwikkeld in samenwerking met kunstenaars van het collectief BMB con. De gids is tot stand gekomen mede met steun van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Marleen Munniksma, voorzitter van Vereniging zal de presentatie openen. De luistergids is verkrijgbaar voor de eenmalige introductieprijs van € 5,-. Het aantal deelnemers is beperkt i.v.m. corona. Verzeker jezelf van een plek en stuur een e-mail naar communicatie@soundtrackcity.nl. Lees meer

Bekijk het voorlopigontwerp fiets- en wandelroute Sportas     Het voorlopig ontwerp van de fiets- en wandelroute Sportas laat slechts een deel van de route zien, het deel waar we nu aan werken. Het gaan dan om de Sportas tussen Jachthavenweg tot de grens met gemeente Amstelveen. Het fietspad wordt verbreed over bijna de hele route.

 

Reactie buurtgenoten op Museum of Contemporary Art: “Met een ufo op het dak en een rood verlichte ingang als ware het een eroscentrum wil Rob Defares zijn Museum of Contemporary Art laten landen op de Parnassusweg. Hij was er niet bij deze maandag, toen de omwonenden werden geïnformeerd. Ook leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ontbraken.” Lees meer  

Doe mee !!!! Mobiliteitsonderzoek voor bewoners 2021 – Hoe reis jij van A naar Zuidas?   "Elk jaar voert de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas in samenwerking met Van A tot Zuidas een mobiliteitsonderzoek uit. De informatie gebruiken we om de bereikbaarheid van Zuidas te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door maatregelen te nemen die fietsen en gebruik van deelmobiliteit bevorderen en files zo veel mogelijk verminderen. Vul de enquête in en ontvang 5 euro reistegoed op de Amaze-app. Met de Amaze-app kun je je reis van, in en naar Zuidas met deelfiets, deelscooter, deelauto, taxi en OV in één app plannen, boeken en betalen. Daarnaast worden er verschillende dinerbonnen verloot onder de respondenten.
Scan de QR code met je telefoon of klik hier. Mobiliteitsenquête Zuidas 2021 For English, select the language at the top right of the page) that opens here. De informatie die je deelt, wordt geheel volgens de privacy wetgeving verwerkt. De QRcode staat in het pdf tekst mobiliteitsonderzoek 16112021 (003)

Berichten van Zuidas:
* Geannuleerd !!!!!!!!!!!!!!!! Inloopbijeenkomsten Zuidasdok bij knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel  
  Bij het programma Zuidasdok hoort een ingrijpende aanpak van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Lees meer
* Het begin van de Maurice Ravellaan is er    Naast de zuidingang van Valley is een eerste stukje van de Maurice Ravellaan aangelegd. Deze laan gaat de nieuwe woonbuurt Ravel ontsluiten. Waar de Mahlerlaan eerst een T-splitsing vormde met de Beethovenstraat, is nu een kruispunt ontstaan. Lees meer
* Video: extra metrowissels plaatsen voor stationsvernieuwing    In het weekend van 13 en 14 november 2021 plaatsten we twee extra wissels in de metrosporen. Zo kunnen metro's van het ene naar het andere spoor. Dat is nodig voor een groter werkterrein waar we nieuwe delen van de daken van twee passages gaan bouwen. Lees meer

Nieuwsbrief Duurzaam 020 met o.a. Knoop in je furoshiki Lees meer  En: Tijdelijke Rechtbank gaat verhuizen!  Dit bijzondere circulaire gebouw stond 5 jaar aan de Parnassusweg. Het eerste grote gebouw in Nederland dat zonder sloophamer uit elkaar gehaald én weer op een andere locatie wordt opgebouwd. In Enschede krijgt het een nieuwe bestemming. Lees meer En: Mini-burgerberaad Begin oktober viel bij 2.000 bewoners een uitnodiging van de gemeente in de brievenbus. Zij werden uitgenodigd om zich aan te melden voor het mini-burgerberaad en zo een actieve rol te spelen bij het klimaatbeleid. Op maandag 15 november overhandigden deelnemers van het mini-burgerberaad hun advies aan wethouder Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid Marieke van Doorninck. In het advies worden 26 concrete voorstellen gedaan, zoals meer gebruik van aardwarmte en een isolatiefonds. Lees de nieuwsbrief hier.

Ter inzage en/of inspraak
* Denk mee over WATER  De inzage termijn loopt t/m 9 december 2021
  Benieuwd? Lees hier het ontwerp * Denk mee over WATER  De inzage termijn start op 14 oktober t/m 9 december 2021  Lees hier het ontwerp waterbeheerpro-gramma of op het hoofdkantoor Archimedesweg 1 te Leiden (tijdens kantoortijden). Laat het weten via het contactformulier of per post: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland t.a.v. de heer J.W.P. de Groot Postbus 156 2300 AD Leiden o.v.v.: Inspraakreactie WBP6: DIG-11487.
* Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor het ruimtelijk inpasbaar maken van een onderstation (energievoorziening) t.b.v. het spoortraject Schiphol-Utrecht –Nijmegen op de locatie Riekerpolder te Amsterdam, OLO 5236631 Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen zes weken ter inzage, van 4 november 2021 t/m 16 december 2021, bij het loket Vergunningen, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk hier.
Naar keuze kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van B&W van Amsterdam, team Vergunningen, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam. Lees meer  
* Inspraak opkoopbescherming      Zoals bekend bij velen is er enorme schaarste op de Amsterdamse woningmarkt. Dit zorgt ervoor dat woningen steeds duurder zijn geworden en helaas nog steeds duurder worden. T/m 15 december 2021 ligt dit voorstel in de inspraak en kunt u een reactie insturen. Geef hier uw mening. Bekijk de beleidsdocumenten hier.

22 november 2021 Expertmeeting Erfpacht 17:00 uur, Willem Kraanzaal (commissiezaal) De agenda vindt u hier . Volg het online want gezien de coronamaatregelen mag er geen publiek aanwezig zijn.
24 november vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, 09:00 uur, De Raadzaal   De agenda vindt u hier.
24 november, 19.30, vergadering stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas   De agenda vindt u hier. Met op de agenda o.a. Aanbiedingsbrief DB aan SDC concept gebiedsplanne 29.97KB Brief; Gebiedsplan 2022 – Buitenveldert, Zuidas

8 december 2021, 19:30 uur, vergadering Stadsdeelcommisie Zuid, agenda volgt later

Kunst en Cultuur
Donderdags markt op het Gershwinplein  Lees meer

Iedere vrijdag om 16:00u Zuidas Today Talkshow op Youtube.

Vanaf 11 november, 0 Starting From Zero, VU ART SCIENCE gallery, De Boelelaan 1111, 1081HV     De VU ART SCIENCE gallery richt zich op de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. De kunstwerken in de openingstentoonstelling belichten het belang van het getal 0 vandaag de dag. Lees meer    Voorstellingen in de Grote Zaal en de Kleine Zaal VU Griffioen  Bekijk het programma (ook IDFA) en bestel hier kaarten. 

26 november ThomasFilm ‘Supernova’ in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   De Thomas vertoont een tedere film over liefde en dementie. Gevolgd door een nabespreking. Lees meer

28 november 10.30-130 Cantate tijdens eerste advent-kerkdienst, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Eerste uit serie concerten met cantates in De Thomas. Driemaal Bach in samenwerking met ensemble Giardino Musicale en Jussi Lehtipuu (bas). Zij spelen de cantate ‘Tritt auf die Glaubensbahn’ (BWV 152) van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Lees meer

30 november 12.30 Lunchconcert met Pieter Bogaert (piano) en José Nunes (altviool) in de Thomaskerk  Lees meer
Voor de coronamaatregelen kijk hier.

10 december Rondje tuin, Botanische tuin Zuidas, van der Boechorststraat 8        In de Botanische Tuin Zuid staan ruim 8.000 verschillende soorten planten – in totaal meer dan 40.000 stuks. De collectie van Bambuseae, winterharde varens, succulenten en cactussen is onderdeel van de Stichting Nationale plantencollectie. Een bijzondere en leerzame ervaring is een rondleiding door een gids die kind aan huis is in de tuin. Stuur dan minimaal 2 weken van tevoren een mailtje naar info@botanischetuinzuidas.nl. Lees meer

12 december Rondleiding Zone2Source, start bij Het Glazen Huis, Ecogenosis met Erin Tjin A Ton & Gosia Kaczmarek (ook op 16 januari 2022) Lees meer  Aanmelden via communicatie@zone2source.net. Wil je op een ander moment worden rondgeleid of wil je langskomen met een groep? Neem contact op met Michel via communicatie@zone2source.net of 06 – 40963010 en we kijken samen wat mogelijk is.
Ecognosis lichtprojectie bij Zone2Source Amstelpark    Ecognosis N52°19’42 E4°53’34 is een interactieve projectie van BetweenTwoHands die van buitenaf in het Glazen Huis van Zone2Source in het Amstelpark, te zien zal zijn van 12 december 2021 – 16 januari 2022.
Kebun Sejarah bij Zone2Source, laatste maand, gratis boekje voor iedere bezoeker. Tropische gewassen, kassen en tekeningen van tien Indonesische kunstenaars zijn tot zondag 28 november te zien in Zone2Source in het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Vanaf 19 november hinder op de De Boelelaan door spoedwerkzaamheden     Eén rijstrook voor autoverkeer aan de zuidzijde en het zuidelijke fietspad op de De Boelelaan gaan vanaf vrijdag 19 november 2021 zeker zes dagen dicht, vlak bij de Antonio Vivaldistraat. Dit vanwege spoedwerkzaamheden. Het werk duurt waarschijnlijk t/m 24 november. Voor autoverkeer blijft één rijstrook oostwaarts over. Lees meer

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost    Verwijderen van de bestrating aan de noordoostkant van het plein Waternet legt een nieuw riool aan. In december volgt de aanleg van het riool aan de noordkant van het plein. Er wordt gewerkt aan de nieuwe in- en uitritten van het plein. Vanaf januari starten we met de inrichting. Hiervoor verwijderen we de parkeerplaatsen en leggen we het groen, de speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’ aan. Volgens de planning moet het plein voor de zomer van 2022 klaar zijn voor gebruik. Lees meer

21 november t/m 23 december werkzaamheden van 22:00 – 05:30 uur aan het rails van de Amstelveenlijn vanaf de Boelelaan tot aan de Legmeerpolder. Lees meer  Bron: GVB

Tot eind december 2021 nachtelijke werkzaamheden aan het metrospoor vanaf station Amsterdam Zuid tot voorbij RAI. Inbouwen van 5 wissels. Dit zorgt voor hinder. Het werk is nodig om een groter werkterrein te creëren tussen de metrosporen bij station Amsterdam Zuid.
Automobilisten moeten er rekening mee houden dat één of twee rijstroken van de noordelijke rijbaan van de A10 dicht zijn om de met vrachtwagens aangevoerde onderdelen naar de juiste plek te hijsen. Het opruimen duurt vijf doordeweekse nachten. Daarna drie weekenden bezig met de wissels tussen de Parnassusweg en station RAI:    
*vrijdag 26 november 23:00 uur tot maandag 29 november 06:00 uur; er rijdt geen metro gvb zet vervangend vervoer in. Plan uw reis hier. 
*vrijdag 3 december 23:00 uur tot maandag 6 december 06:00 uur; 
*vrijdag 17 december 23:00 uur tot maandag 20 december 06:00 uur    

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 
Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.      

*Ontheffing verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor de sloop van het Wis- en Natuurkundegebouw van de VU aan de Boelelaan 1085, Amsterdam
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Graafschapstraat 3 t/m 17 (oneven) te Amsterdam, Montferlandstraat 1 t/m 16, Sallandstraat 1 t/m 16, Veluwelaan 4 t/m 18 en 9 t/m 17, President Kennedylaan 681 t/m 779 en 783 t/m 921(oneven), Stichtstraat 2 t/m 16 (even) veranderen en vernieuwen van de panden, het wijzigen van de raamkozijnen, plaatsen van een nieuw ventilatiesysteem
Verleende vergunning
*Woonboot op adres IJsbaanpad 88C 
*naast Amstelveenseweg 603, Amsterdam – vervangen draagconstructie vervangen van de houten draagconstructie van de tijdelijke gebouwen, met een maximale instandhoudingstermijn t/m 27 mei 2025, ten behoeve van huisvesting van personeel op het perceel gelegen naast Amstelveenseweg 603 te Amsterdam. Aanvrager: Stichting VUmc Zaaknummer: 10662887
Aanvraag voor een Bed & Breakfast                                                                                                *Gaasterlandstraat 258
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
*Parnassusweg 218
Aanvraag omgevingsvergunning kap
*Parnassusweg 850,
Amsterdam  kappen van 7 bomen
APV vergunning Verleend
*Object, Gustav Mahlerlaan 1220, 22-11-2021 t/m 26-11-2021                                           *Fietsenrekken verwijderen, Beethovenplein 10, 20-12-2021,
*Object, Prinses Margrietstraat 20, 19-11-2021 t/m 15-12-2021,                                                      *Fietsverboden, Peter Schatstraat 65. 15-12-2021,
*Fietsverboden De Boelelaan 1117, 16-12-2021,

*Strawinskylaan 1, Amsterdam, geluidsontheffing   ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode:
– Wk 47: maandag 22 t/m vrijdag 26 november 2021, van 19:00 tot 22:30 uur;
– Wk 48: maandag 29 nov. t/m vrijdag 3 dec. 2021, van 19:00 tot 22:30 uur;
– Wk 49: maandag 6 t/m vrijdag 10 december 2021, van 19:00 tot 22:30 uur;
– Wk 50: maandag 13 t/m vrijdag 17 december 2021, van 19:00 tot 22:30 uur.
De ontheffing heeft betrekking op de volgende werkzaamheden: Het door Covid-19 ontstane logistiek probleem oplossen door op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 19:00 uur – 22:30 uur de beschikbare capaciteit van de liften en torenkranen te gebruiken om de materiaal en materieel te transporteren zodanig dat de benodigde middelen beschikbaar zijn op het moment dat deze nodig zijn, namelijk de volgende dag vanaf 7:00 uur. Door het ’s avonds te mogen “vooropperen” van materialen en materieel wordt het logistieke probleem hierdoor sterk verminderd.

 

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Verkeer, Vivaldi.