Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 1&2

Lees Zuidas in 2022 het wijkkrantartikel van januari 2022

Berichten van Zuidas:  

*Krijgt uw favoriete project de Duurzaamheidsprijs Zuidas?  Heeft u in 2020 of 2021 een duurzaam project ontwikkeld, uitgevoerd, extra onder de aandacht gebracht of op een andere manier laten groeien? Ding dan mee naar de eerste Duurzaamheidsprijs Zuidas. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen.

*Voorjaar en zomer 2022: verplaatsen metroperrons    We maken dus werkruimte door het weghalen van een verbindingsspoor. Daarnaast verplaatsen we de metroperrons en de sporen van de Noord/Zuidlijn (lijn 52) circa 50 meter richting de Beethovenstraat – en zelfs gedeeltelijk over de Beethovenstraat heen. Zo spelen we ruimte vrij om de huidige passage van het station, de Minervapassage, te kunnen vernieuwen. We verplaatsen de metroperrons niet alleen, we verhogen ze ook. De sporen moeten omhoog, omdat de nieuwe Minervapassage hoger wordt dan nu. Als we de metrosporen verhogen, moeten we de metroperrons ook hoger maken. De treinsporen die boven de Minervapassage lopen, liggen wel al hoog genoeg, maar de metrosporen niet (kijk eens goed als u door de Minervapassage loopt). Deze werkzaamheden voeren we uit in het weekend van 21-22 mei 2022 en tussen 16-22 juli 2022. Najaar 2022: start bouw 4 dakdelen. Bekijk hier de totale planning. Onder Werkzaamheden vindt u meer gespecificeerd wanneer, wat, gebeurt. Lees meer

*Het onzichtbare hart van Zuidas     Minder graven, minder geluidshinder en een kwalitatief hoogstaande openbare ruimte. Dat was de reden voor de aanleg van de ‘integrale leidingentunnel’ in 2005. Nu heeft deze halve kilometer lange reuzenkabelgoot een nieuwe gemeentelijke beheerder. Lees meer

*We zaten vaak thuis, maar niet stil    Woningen, voorzieningen, het nieuwe station, een mooiere openbare ruimte. In de hoogste versnelling bouwden we door in Zuidas. Ondanks een tweede jaar thuiswerken. Met dank aan de mensen op de bouwplaatsen. Het jaar 2021 in vogelvlucht. Lees meer

*Drie partijen uitgenodigd voor ontwerp OBA NEXT   Een eerste belangrijke stap voor de gebouwontwikkeling van OBA NEXT is gezet. Drie consortia zijn uitgenodigd een ontwerp te maken voor de nieuwe bibliotheek en de kantoren in het deelgebied Kenniskwartier. Lees meer

*Standplaats traumaheli verhuist naar Amsterdam Heliport in het westelijk havengebied   De vaste standplaats van de traumahelikopter gaat weg van het dak van Amsterdam UMC, locatie VUmc. De verplaatsing van de helikopter zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de geluidsoverlast voor omwonenden.

De finale van de plannen voor het Buurtbudget In de wijk Buitenveldert/Zuidas leverde twee winnende plannen op die in uitvoering kunnen gaan en dat zijn: de Groene symfonie op de Beethovenstraat en Skate Lane. Lees meer

Amstelpark 50 jaar en dat wordt groots gevierd! Op 22 april, op Earth Day, trapt Zone2Source het feestjaar af met de opening van hun Shadow Floriade. En zondag 15 mei gaat het feest verder met exposities, wandelingen, een audiotour en de overhandiging van ons cadeau aan het Amstelpark. De textielwerkplaats van Iambe (onderdeel van de Raphaëlstichting) maakt in 2022 haar entree in het Amstelpark. Lees meer in de nieuwsbrief

Nieuwsbrief MRA december 2021 met o.a. Verdiepend onderzoek: Noord-Zuidlijn doortrekken naar Hoofddorp beste keuze   Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp blijkt opnieuw het meest effectief in het oplossen van (inter)nationale en regionale knelpunten in bereikbaarheid. Ook maakt het extra woningbouw en arbeidsplaatsen mogelijk. In april 2021 nam het kabinet het advies van het Nationaal Groeifonds over om 1,5 miljard euro te reserveren voor het doortrekken van de metrolijn naar Hoofddorp. Om het bedrag toegekend te krijgen is een aangepast voorstel nodig met een positief Maatschappelijk Kosten en Baten resultaat en perspectief op cofinanciering. Dat voorstel is nu ingediend.” Bekijk de nieuwsbrief Samen bouwen aan bereikbaarheid.

Ter inzage en/of inspraak: * Concept beleidskader actualisatie Hoofdgroenstructuur ligt ter inspraak t/m 13 februari ter inzage en wordt op 19 januari 2022 in de Commissie RO besproken en (als de commissie daarom vraagt) tevens besproken in de raad van 26 januari 2022. Bespreking in de raad is niet gebruikelijk bij het ter inzage leggen van beleidsstukken, maar er wordt door wethouder Van Doorninck wel op aangestuurd. Lees meer En: Online informatiebijeenkomst: 18 januari, 16.30 – 17.45 uur. U kunt zich aanmelden via e-mail: hoofdgroenstructuur@amsterdam.nl. Via de mail ontvangt u kort van tevoren de link naar de online bijeenkomst. De verwachting is de gemeenteraad de nieuwe Hoofdgroenstructuur medio 2022 vaststelt. Tot die tijd gelden de beleidsregels uit de Structuurvisie 2040.

* 11 januari inspreekavond Reflectiefase RES / Wind Amsterdam commissie FED, 19:30 uur, digitaal. Lees hier de agenda en hier over RES.

12 januari 19.30 vergadering Stadsdeelcommissie -19.30 digitaal  Bekijk de agenda hier  Op de agenda o.a.de adviesaanvragen: Adviesaanvraag Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam (EVA) 2035 Advies 2. BRIEF adviesaanvraag over Ontwikkelingskader EVA 2035 aan het DB stadsdelen Brief;  Kaart Ontwikkelingskader EVA 2035 CONCEPT ter consultatie 19nov2021 Document;  Ontwikkelingskader Elektriciteitsnetwerk Amsterdam Concept ter consultatie 19nov2021 En concept beleidskader Hoofdgroen structuur  Adviesaanvraag B&W aan stadsdeelbestuur Advies  Bijlage 1 Concept beleidskader Hoofdgroenstructuur inspraakversie Bijlage Bijlage 2 Toetskaart Hoofdgroenstructuur inspraakversie

19 januari vergadering Raadscommissie Wonen en Bouwen: 09:00 – 12:30 uur, Digitaal lees meer  Bij agendapunt 4 onder openbare ruimte en groen o.a voorstel Meer slagkracht voor schone en mooie parken Commissie WB Voordracht Voordracht ; • 01_ IV_Van Lammeren inzake_ Zwerfafval de vervuiler verantwoordelijk_.pdf Bijlage; 02 RIB_bestuurlijke reactie op IV ZA ve.pdf ; bestuurlijke reactie is bijgevoegd:  Commissie WB Voordracht Voordracht  6 ;  21.06.09 IV Beheer Vondelpark (DW HNN DDG).pdf ; Bijlage   Raadsinformatiebrief_-_bestuurlijke_reactie_op_initiatiefvoorstel_Beheer Parken.pdf

19 januari vergadering Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 Digitaal  Met op de agenda (lees hier meer) agendapunt 3 Vaststellen bestemmingsplan kop Zuidas 2018 1e herziening. Commissie RO Voordracht Voordracht  Advies Stadsdeel Zuid.pdf Bijlage ;2. NvB Zienswijzen bp Zuidas Kop Zuidas 1e herziening -def.pdf Bijlage 11. Erfpacht in Amsterdam; een Gordiaanse knoop Commissie RO (5) Voordracht Voordracht ;  Gemeenteraad Voordracht Erfpacht onderzoek (35).pdf Bijlage; Raadsonderzoek erfpachtbeleid Amsterdam.pdf. 12. eindrapportage met verbetersuggestie m.t.b. knel- en verbeterpuntenonderzoek naar de toekomst van het erfpachtstelsel

Zuidas en Marineterrein 14. Halfjaarraportage Zuidsasdok en 15. Voortgang gebiedsontwikkeling middengebied Kenniskwartier  brief vertraging verplaatsen voetbalvelden SCbuitenvelder Commissie RO (1) Voordracht Voordracht ;  Bijlage 1 Aanbiedingsbrief bij Halfjaarlijkse Rapportage ; Zuidasdok, 1 januari tot en met 30 juni 2021.pdf Bijlage ;  Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2021 Definitief.pdf. 17. Hoofdgroenstructuur  Bijlage 4 Vergelijking oude en nieuwe HGS.pdf Bij RO TKN 3.  Bijlage;  2. Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie Amsterdam 2050-def.pdf

Mertroverstoring en gevaar voor passagiers                Vorig jaar was er zorg over de veiligheid van metroassagiers. Egbert de Vries, wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit komt met deze conclusie: Een storing van het S&C systeem heeft geen impact op de toepassing van het safe haven principe of op de mogelijkheden om reizigers te evacueren. Ook tijdens een S&C storing kunnen treinen snel worden ontruimd in het onwaarschijnlijke scenario dat de omstandigheden dat vereisen. De veiligheidssituatie tijdens een storing van het S&C systeem verschilt daarmee niet van de situatie tijdens reguliere exploitatie. Lees meer 1. Raadsinformatiebrief d.d. 29-11-2021 Veiligheid bij verstoringen S&C systeem.pdf uit de agenda vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) 20-01-2022.

26 januari 2022 bijeenkomst stadsdeelcommissie in de Wijk Buitenveldert/Zuidas, digitaal. Belijk de agenda hier.

WOON! Webinars voor de VvE in januari ; 12 jan 2022 19:30-20:15 Webinar VvE: Huishoudelijk reglement (januari 2022); 20 jan 2022 19:30-20:15 Webinar VvE: Vergaderen (januari 2022)https://www.wooninfo.nl/agenda/webinar-vve-vergaderen-januari-2022/; 31 jan 2022 19:30-21:00 Cursus VvE: Help, ik woon in een VvE!

Kunst en Cultuur

Check vooraf bij de organisaties of en hoelaat een activiteit plaatsvindt. Coronamaatregelen kunnen van kracht zijn.

*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé in De Thomas, Pr. Irenestraat 36  Lees meer over de coronamaatregelen. 

*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer 

*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube 

T/m 16 januari 2022 neemt het kunstenaarsduo BetweenTwoHands het Glazen Huis in het Amstelpark over met stop-motion animaties die van buiten het paviljoen te zien zijn.

Kom voor een magische ervaring in het park! Ecognosis N52°19’42 E4°53’34. Op zondag 16 januari zijn er stop-motion animatie workshops voor kinderen.  Lees meer

Gesloten       Griffioen, Boelelaan 1111, Locaties voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen zijn gesloten. Bekijk hier de agenda. Lees meer over de toegang.

Gesloten        Filmhuis Rialto Vu, De Boelelaan 1111 Nu gesloten vanege coronamaatregelen. Thuiskijken kan hier.

18 januari – Quartet with a Twist, Karina Sosnow, (viool), Ingel Mattas (viool), Lilian Haug (altviool) en Ebony Lim (contrabas). Lunchconc, 13 de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer Voor de coronamaatregelen kijk hier.

24 januari 15.00 – 16.00 in Circl – Groene stad challenge   Leer meer over de groenste dorpen en steden van Nederland. Volg dit programma via de livestream van 15 uur tot 16 uur dan worden in Circl van ABN AMRO in Amsterdam de finalisten bekendgemaakt van de Groene Stad Challenge. Groene steden en dorpen dragen bij aan het opvangen van klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van de gezondheid van bewoners. Daarom daagt 'Groene Stad Challenge' alle gemeentes in Nederland uit om deel te nemen aan de Groene Stad Challenge 2021!   Aanmelden kan hier.

25 jan, 16.00 – 18.00, Circl, Energy Transition Thursday Masterclass | Hoe Rutte IV de energietransitie versnelt Aanmelden kan hier.

28 januari De Thomas vertoont de film Druk. Een film over vrijheid, verantwoordelijkheid en vriendschap. Koop nu je kaartje! 

28 januari Hello Zuidas in de Zuidas Today Talkshow   Hello Zuidas viert in 2022 haar lustrum, op 28 januari zijn ze dan ook te gast bij Zuidas Today!

Eerste ThomasBoek van 2022 – On hold vanwege de coronamaatregelen.

T/m 29 januari, in VU ART SCIENCE gallery, De Boelelaan 1111       De tentoonstelling Starting From Zero   Op de hoek van het Nieuwe Universiteitsgebouw zetelt een nieuwe cultuurplek: de VU Art Science Gallery. De galerie richt zich op de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Lees meer

2 februari, 11.00 uur, Rondje tuin, Botanische tuin Zuidas, van der Boechorststraat 8    In de Botanische Tuin Zuid staan ruim 8.000 verschillende soorten planten. Een bijzondere en leerzame ervaring is een rondleiding door een gids die kind aan huis is in de tuin. Stuur dan minimaal 2 weken van tevoren een mailtje naar info@botanischetuinzuidas.nl

24 februari, 11.00 – 1300 online Masterclass van Circl BENG! De weg naar energieneutrale gebouwen Masterclass BENG & Klantcase ABN AMRO  Aanmelden kan hier.

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Zomer 2022 -werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV

*van 21-22 mei 2022 en tussen 16-22 juli 2022 verhogen metrosporen  Minervapassage. Lees meer

*vrijdag 31 mei 22.00 uur tot maandag 3 juni 05.00 uur zijn delen van de A4 en de A10 Zuid afgesloten. Er is geen treinverkeer van, naar of via de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAl. GVB rijdt wel gewoon met tram, bus en metro. Het wordt extra druk vanwege evenementen, vooral in Zuid en Zuidoost. Hou voor actuele reisinformatie  altijd de website, de GVB app en twitterkanaal @GVB_actueel in de gaten! Als bezoeker van bijv. het culinaire evenement "A Taste of Amsterdam" in het Amstelpark zou je hier hinder van kunnen ondervinden. Lees meer Plan uw reis hier. 

*16 juli t/m 22 juli minder metrosporen in gebruik. Hinder voor metroreizigers Noord/Zuidlijn vanwege werkzaamheden aan de metroperrons. Metro 52, de Noord/Zuidlijn, rijdt niet naar station Amsterdam Zuid maar begint en eindigt op Europaplein (RAI).  Lees meer

*22 juli tot 3 augustus 2022 grote verkeershinder aan de zuidkant van Amsterdam. 11 dagen zijn de A4 en A10 Zuid dicht van knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 RAI. Station Amsterdam Zuid blijft bereikbaar per trein maar met een aangepaste dienstregeling. De metro rijdt tijdens deze 11-daagse periode wel gewoon. Lees meer


T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost   Vanaf januari starten inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen groen en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’ . Volgens de planning is het plein deze zomer klaar zijn voor gebruik.

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Waterschap   *Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het aanleggen van kabels en leidingen, t.h.v. de Maurice Ravellaan, 1083 HR Amsterdam – AGV – WN2021-006354.

*Verordening parkeerbelastingen Amsterdam 2022 lees meer

*Besluit subsidieplafond conform de desbetreffende subsidieregeling voor het jaar 2022 vast te stellen: a.€ 154.110 voor de subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel Zuid; b.€ 0 voor de subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuid.

Bodem BUS: *Europaplein, Amsterdam betreft een eenvoudige bodemsanering categorie tijdelijke uitplaatsing die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. Exacte locatie: Europaplein ten noordoosten van de kruising laan President Kennedylaan en Europaboulevard te Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

*Europaplein 22  mogen houden van event Kingsland Festival Amsterdam. Datum van:27-04-2022 t/m:27-04-2022, 12:00- 20:00. Bezoekers drukste moment: 35000

*Burgerweeshuispad 54 event Roomservice XXl, 6-04-2022-17-04-2022, 20:00-03:00. Bezoekers drukste moment: 2500.

Aanvraag omgevingsvergunning                                                  

*Henriëtte Bosmansstraat 21 1077 XE Amsterdam, het kappen van een boom in de tuin                                                   *Jaagpad 33 1059 BP Amsterdam, snoeien van 1 boom

*Boeierspad 19 1081KE Amsterdam, vervangen van een bestaande woonark door een nieuwe woonark en het plaatsen van twee afmeerpalen, met behoud van bestemming tot één bedrijfswoning

*Strawinskylaan 3095, Amsterdam betreft wijziging indeling drie verdiepingen

*Claude Debussylaan 5 A, Amsterdam, reclamevergunning 

*Beethovenstraat 531, Amsterdam, kapvergunning 4 bomen

Onthefffing artikel 8.3 Bouwbesluit 2012

*Strawinskylaan 1, voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – Wk 1: maandag 3 jan. t/m vrijdag 7 jan. 2021, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 2: maandag 10 jan. t/m vrijdag 14 jan. 2021, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 3: maandag 17 jan. t/m vrijdag 21 jan. 2021, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 4: maandag 24 jan. t/m vrijdag 28 jan. 2021, van 19:00 tot 22:30 uur. Ttijdelijk ontheffing voor de duur van 20 werkdagen gedurende de Corona crisis. Aanvrager: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Nederland B.V. 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

*Strawinskylaan 2001, Amsterdam – plaatsen verlichte reclame

*Parnassusweg 850, Amsterdam – om kappen 5 bomen en verplanten 2 bomen

Omgevingsvergunning verleend

*Aaron Coplandstraat 6, Amsterdam, wijzigen van gevelreclame naar 2 verlichte reclames. 13 december 2021 Aanvrager: Sharing Matters B.V..

*Europaplein 24, Amsterdam – tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. boosteren in hal 8 van het gebouw de RAI op de locatie Europaplein 24 te Amsterdam met een instandhoudingstermijn t/m 22 december 2023. Aanvrager: Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland Zaaknummer: 10825513. 

*Europaplein 24 , Amsterdam – tijdelijk gebruiken hal 10 RAI ht.b.v. grootschalig booster vaccineren met een instandhoudingstermijn t/m 10 juni 2023.

APV

*Object – Europaplein 1  10-01-2022 – 27-06-2022, Europaplein 1,

*tvm/stremmen, Gustav Mahlerlaan 567, 29-01-2022, Gustav Mahlerlaan 15G

*Gustav Mahlerlaan 56, Fietsenrekken verwijderen, 28-1-2022

*Object – Europaplein 1, 10-01-2022 – 27-06-2022,

*TVM/ Europaplein 22   4-01-2022 t/m 13-05-2022, Looptijd :– t/m 27-05-2022

*Stremmen, George Gershwinlaan 649, 13-1-2022,

*TVM / 4 PV / Stremmen – Evert Cornelisstraat 21 , 03-02-2022,

*TVM 3 PV + obj, Evert Cornelisstraat 23, 14-01-2022.

*TVM 2 PV, Beethovenstraat 137 H, 24-01-2022 t/m 22-04-2022

*Object, Arnold Schönberglaan 9, 15 dec 2021 t/m 30 jun 2022,

*Object, Beethovenstraat 801, 6 dec 2021 t/m 1 maart 2022,

Melding ingevolge het Activiteitenbesluit:  Stichting Hartwig Art Foundation, Parnassusweg 220, Amsterdam betreft het oprichten van een inrichting per 1 januari 2025 met de naam Stichting Hartwig Art Foundation. Melder: Stichting Hartwig Art Foundation,.Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Ter inzage ontwerpbeschikking: IJsbaanpad 9, Amsterdam – brandveilig gebruik, betreft een gewijzigde ontwerpbeschikking i.v.m. wijziging aantal personen. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het brandveilig gebruiken van een deel van het gebouw als buitenschoolse opvang. Aanvrager: VesperCare B.V..

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, OV, Parnas, Publicaties, Verkeer, Weekberichten.