Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 3

Berichten van Zuidas:

*19 januari: bijeenkomst over woningen bij Beatrixpark       Ontwikkelaar Breevast organiseert op 19 januari 2022 een informatiebijeenkomst over het plan voor woningbouw op een van de kavels bij het Beatrixpark. Ook de architect en landschapsarchitect zijn daarbij aanwezig. Lees meer

Het Parool kopte”Steeds meer woningen verrijzen op de Zuidas, maar zal het echte buurtgevoel ooit komen? “  met een verwijzing naar een website in wording zuidas­family.com. Artikel van Lees meer in de krant. Het artikel is toegankelijk (niet gratis) via het web, of login via topics.nl.

Te zien op de website van Arcam: een 24 uur timelapse Intermezzo Zuidas.

Bekijk hier de laatste aanwinst van Zuidas: het multifunctionele woon/werkgebouw Valley dat deels openbaar toegankelijk is via de entree’s aan de Beethovenstraat. 

Te zien op de website van Arcam met een 24 uur timelapse Intermezzo Zuidas.

24 januari 20.00 uur De meerwaarde van verticaal groen, Pakhuis de Zwijger livecast -Hoe maak je van veelbelovende renders ook in realiteit een verticaal bos met meerwaarde voor de stad en al haar bewoners? Aanmelden kan hier.

Bericht op nieuweoogst.nl: “Vierhonderd boeren leveren streekproducten aan bedrijven Zuidas  Boerenafzetorganisaties, cateraars en bezorgdiensten werken in deze korte keten nauw met elkaar samen. 'We kunnen ons onderscheiden in de markt', is hun stellige overtuiging. Alle zakenlieden van deze bedrijven op Zuidas moeten ook eten. Voor Mark Frederiks, initiatiefnemer van Local2Local, de reden om op het zakencentrum af te stappen met de vraag: als jullie dan toch moeten eten, waarom geen lokale producten van boeren en telers uit de buurt? Het is voor het eerst dat hij op zo'n grote schaal acteert.” Lees meer

Nieuws uit B&W 12 januari 2022               Bouwen en Wonen  Met o.a. diverse punten over Openbare Ruimte en Groen waaronder bedrijfsketens verantwoordelijk maken voor het zwerfafval dat zij produceren op 150 meter rondom hun bedrijf, in plaats van 25 meter. En start van de tweede fase van de pilot van het algoritme voor het aanpakken van onderhuur in corporatiewoningen. Dit algoritme voorspelt op basis van verschillende informatiebronnen de kans op onderhuur van corporatiewoningen en discriminatie bij woningverhuur. Het overzicht van nieuws uit B&W vindt u hier.

Ter inzage en/of inspraak

* Concept beleidskader actualisatie Hoofdgroenstructuur – ligt t/m 13 februari ter inzage en wordt op 19 januari 2022 in de Commissie RO besproken en (als de commissie daarom vraagt) tevens besproken in de raad van 26 januari 2022. Lees meer

*Hoofdgroenstructuur ter inspraak. Online informatiebijeenkomst: 18 januari, 16.30 – 17.45 uur. U kunt zich aanmelden via e-mail: hoofdgroenstructuur@amsterdam.nl. De nieuwe Hoofdgroenstructuur wordt medio 2022 vastgesteld. Tot die tijd gelden de beleidsregels uit de Structuurvisie 2040.

*Inspraakmogelijkheid m.b.t. groen in de gemeente Amsterdam: wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’;en wijziging van de beleidsnotitieRichtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’. Een inspraakreactie kan per mail: naar Inspraak.bomenbeleid@amsterdam.nl of -per post en richten aan: Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Groene en Gezonde Stad, o.v.v. inspraak ‘Herplant en compensatie’, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Vergadering Raadscommissie Wonen en Bouwen: 09:00 – 12:30 uur, Digitaal bekijk de agenda hier. Bij agendapunt 4 onder openbare ruimte en groen o.a voorstel Meer slagkracht voor schone en mooie parken Bijlage;  Raadsinformatiebrief_ _bestuurlijke_reactie_op_initiatiefvoorstel_Beheer Parken.pdf.

19 januari vergadering Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 Digitaal  Met op de agenda bij punt 3 Vaststellen bestemmingsplan kop Zuidas 2018 1e herziening RO Voordracht Voordracht; Advies Stadsdeel Zuid.pdf Bijlage 2. NvB Zienswijzen bp Zuidas Kop Zuidas 1e herziening -def.pdf Bijlage. 11. Erfpacht in Amsterdam; een Gordiaanse knoop Commissie RO (5) Voordracht Voordracht; Voordracht Erfpacht onderzoek (35).pdf Bijlage; Raadsonderzoek erfpachtbeleid Amsterdam.pdf. 12. eindrapportage met verbetersuggestie m.t.b. knel- en verbeterpuntenonderzoek naar de toekomst van het erfpachtstelsel. Bij Zuidas en Marinetrrein 14. halfjaarraportage Zuidsasdok Commissie RO (1) Voordracht Voordracht ; Bijlage 1 Aanbiedingsbrief bij Halfjaarlijkse Rapportage Zuidasdok, 1 januari tot en met 30 juni 2021.pdf Bijlage ; Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2021 Definitief.pdf . En 15. Voortgang gebiedsontwikeling middengebied Kenniskwartier. Raadsbrief voortgang gebiedsontwikkeling middengebied Kenniskwartier nov. 2021.pdf Bijlage. En 17. Hoofdgroenstructuur  Bijlage 4 Vergelijking oude en nieuwe HGS.pdf Bij RO TKN 3. Bijlage;  2. Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie Amsterdam 2050-def.pdf.

20 januari 9.00 vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) Bekijk hier de agenda. Bij 6 Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen. Commissie MLW (1) Voordracht Voordracht;  B1. Raadsinformatiebrief Monitor Fiets 2020.pdf Bijlage;  B2. Monitor Fiets 2020.pdf.

26 januari 2022 bijeenkomst stadsdeelcommisie in de Wijk Buitenveldert/Zuidas, digitaal. De agenda vindt u t.z.t. hier.

4  en 7 februari 2022, 10:00 uur openbare bijeenkomst stadsdeelcommissie

9 februari, vergadering stadsdeelcommissie, 19.30. Bekijk de agenda.

KUNST en CULTUUR

Check vooraf bij de organisaties of en hoelaat een activiteit plaatsvindt. Coronamaatregelen kunnen van kracht zijn.

*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé in De Thomas, Pr. Irenestraat 36  Lees meer. 

*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer 

*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=3onTRoglWVQ

Gesloten       Griffioen, Boelelaan 1111, Locaties voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen sluiten om 17.00 uur. Bekijk hier de agenda.  Lees meer over de toegang.

Gesloten        Filmhuis Rialto Vu, De Boelelaan 1111 Nu gesloten vanwege coronamaatregelen. Thuiskijken kan hier. Bekijk later de agenda hier.

18 januari – Quartet with a Twist, Karina Sosnow, (viool), Ingel Mattas (viool), Lilian Haug (altviool) en Ebony Lim (contrabas). Lunchconcert, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer  Voor de coronamaatregelen kijk hier.

24 januari 15.00 – 16.00 in Circl – Groene stad challenge   Leer meer over de groenste dorpen en steden van Nederland. Volg dit programma via de livestream van 15 uur tot 16 uur dan worden in Circl van ABN AMRO in Amsterdam de finalisten bekendgemaakt van de Groene Stad Challenge. Groene steden en dorpen dragen bij aan het opvangen van klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit en de bevordering van de gezondheid van bewoners. Daarom daagt 'Groene Stad Challenge' alle gemeentes in Nederland uit om deel te nemen aan de Groene Stad Challenge 2021. Aanmelden kan hier.

25 jan, 16.00 – 18.00, Circl, Energy Transition Thursday Masterclass | Hoe Rutte IV de energietransitie versnelt Aanmelden kan hier.
28 januari De Thomas vertoont de film Druk. Een film over vrijheid, verantwoordelijkheid en vriendschap. Koop je kaartje hier!

28 januari Hello Zuidas in de Zuidas Today Talkshow   Meestal zijn er inspirerende interviews met de focus vanuit human interest en live uitgezonden vanuit CIRCL. Hello Zuidas viert in 2022 haar lustrum, op 28 januari zijn zej dan ook te gast bij Zuidas Today! Meer informatie

Eerste ThomasBoek van 2022 – On hold vanwege de coronamaatregelen. Lees meer

T/m 29 januari, in VU ART SCIENCE gallery, De Boelelaan 1111, de tentoonstelling Starting From Zero   Op de hoek van het Nieuwe Universiteitsgebouw zetelt een nieuwe cultuurplek: de VU Art Science Gallery. De galerie richt zich op de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Lees meer

2 februari, 11.00 uur, Rondje tuin, Botanische tuin Zuidas, van der Boechorststraat 8    In de Botanische Tuin Zuid staan ruim 8.000 verschillende soorten planten. Een bijzondere en leerzame ervaring is een rondleiding door een gids die kind aan huis is in de tuin. Stuur dan minimaal 2 weken van tevoren een mailtje naar info@botanischetuinzuidas.nl. Lees meer

6 februari, 10:30 – 11:30 -cantate tijdens de kerkdienst- Bach in samenwerking met ensemble Giardino Musicale- in de ~Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Vaste organist van De Thomas, Harmen Trimp, kiest voor zeer specifieke werken en speelt in samenwerking met het ensemble Giardino Musicale en met de musici Jussi Lehtipuu, Bert van de Wetering en Oscar Verhaar. Ze spelen de cantate ‘Ich habe genug’ (BWV 82) van Johann Sebastian Bach. https://dethomas.nl/activiteiten/cantate-tijdens-de-kerkdienst-feb-22/

24 februari, 11.00 – 1300 online Masterclass van Circl BENG! De weg naar energieneutrale gebouwen Masterclass BENG & Klantcase ABN AMRO  Lees meer  https://circl.nl/programma/beng Aanmelden kan hier

22 april Amstelpark 50 jaar     Dit jaar bestaat het Amstelpark 50 jaar, en dat wordt groots gevierd! Op op Earth Day, trapt Zone2Source het feestjaar af met de opening van hun Shadow Floriade. Lees meer in de nieuwsbrief. En 15 mei gaat het feest verder en wordt het jubileum '50 jaar Amstelpark' gevierd met exposities, wandelingen, een audiotour en de overhandiging van ons kado aan het Amstelpark. De Rafaëlstichting wordt dr opvolger van het tekenkabinet. Deze textielwerkplaats van Iambe (onderdeel van de Raphaëlstichting) maakt in 2022 haar entree in het Amstelpark.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Zomer 2022 werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV meer informatie vindt u hier.  

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost   Vanaf januari start het inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen groen en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’. Volgens de planning is het plein deze zomer klaar zijn voor gebruik. Lees meer

 

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, ODNZKG       

Verleende omgevingsvergunning
*Gustav Mahlerlaan, Amsterdam – verplanten 14 bomen en kappen 1 boom Bekijk bericht   
*Henriëtte Bosmansstraat 44 1077XJ Amsterdam, realiseren van een dakuitbouw op de woning Bekijk bericht   
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
*IJsbaanpad 12  Bekijk bericht  
Aanvraag evenementenvergunning
*Europaplein 24 Bekijk bericht   
Aanvraag omgevingsvergunning
*Ligplaatsvergunning woonboot Jaagpad 2, Bekijk bericht   
*Strawinskylaan (AB 2931), Amsterdam Bekijk bericht  
*Maurice Ravellaan (AK 5206), Amsterdam Bekijk bericht   
*Jaagpad 44 1059BP Amsterdam laatsen van een bedieningsgebouw en verplaatsen van een fietsenstalling met berging voor een periode van 10 jaar, Bekijk bericht     
APV
*TVM Beethovenstraat 130, 19-1-2022 t/m 20-1-2022,  Bekijk bericht    
*Object, Europaplein 81, 12 jan 2022 t/m 21 jan 2022,  Bekijk bericht   
*Object, Beethovenstraat 200, 12 jan 2022,   Bekijk bericht      
*TVM, Beethovenstraat 127-129, 17-01-2022 t/m 11-02-202, Bekijk bericht   

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Inspraak, Kenniskwartier, Kunst & Cultuur.