Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 9

Wijkkrantartikel 'Gebeurt er nog iets op Zuidas?'    We hebben inmiddels een nieuwe minister  van Infrastructuur en milieu, maar het besluit over Zuidasdok laat nog op zich wachten. De regering wekt de indruk dat er voor bepaalde doelen heel veel geld beschikbaar is, dus zou een snel besluit welkom zijn. Lees het artikel hier.

Bericht van Woon: 3 maart 20.00 uur, online expertmeeting: Isolatieglas voor heel Amsterdam? Isolatieglas voor heel Amsterdam? Niet te verantwoorden met de hoge energieprijzen en de klimaatcrisis. Bove dien hebben de bewoners recht op meer comfort. Waarom zijn er nog zoveel woningen zonder isolatie? Wat is er nodig om dat snel op te lossen? Woon gaat in gesprek met deskundigen van de gemeente, TU Delft, energieadviseurs en bewoners over hun ervaringen. Vervolgens vragen we de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen wat zij op dit vlak willen ondernemen. Aanmelden kan hier.

28 februari 17.00, Amsterdam Kiest x AT5 –  Het AT5 lijsttrekkersdebat, grote Zaal PDZ én livecast      In gesprek met Amsterdamse lijsttrekkers over de klimaatplannen, de veiligheid in de stad, de problemen op de woningmarkt, en de economie na de coronacrisis. Reserveren kan hier.

Bericht stadsdeelcommissie Zuid: Kindercommissie Zuid geïnstalleerd  Negen basisschoolkinderen vormen vanaf nu de Kindercommissie Zuid. Zij gaan het bestuur adviseren over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Resultaat onderzoek ‘Verstening van de openbare ruimte’ door Natuur & Milieu: “De Zuidas Zuid en Vivaldi prijken bovenaan in een tabel op blz 14.   Het onderzoek naar de verstening van de openbare ruimte betreft de 32 grootste gemeenten. Alle buurten vanaf vijfhonderd inwoners – in totaal 1.937 buurten – zijn onderzocht op basis van luchtfoto’s en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De mate van verstening is vastgesteld aan de hand van twee normen: 1. De beschikbaarheid van minstens 75 m2 groen per woning in de buurt. ‘Groen’ betekent in dit onderzoek dat het niet versteend is. In de Nota Ruimte wordt 75 m 2 groen per woning als ondergrens gezien. 2. De aanwezigheid van ten minste 1 hectare aaneengesloten groen per buurt. Voor de waarde van groen voor biodiversiteit en voor ontspanning en welzijn van mensen, is het van belang dat het aaneengesloten is. De WHO adviseert om dit effectief te bereiken, er minstens 1 hectare nodig is.” Lees meer in het pdf.

Bericht van Zuidas: "Bosschages weg bij knooppunt De Nieuwe Meer    We verwijderen enkele bosschages in het talud van knooppunt De Nieuwe Meer, ter hoogte van de Luchtvaartstraat. Dat is nodig omdat we op deze locatie vooraf kabels en leidingen verleggen vanwege de reconstructie van het knooppunt."

Buurtnieuwsbrief RAI met o.a. Drukte Kalender  Per dag ziet u wanneer u verkeersdrukte, afzettingen of buurtposten kunt verwachten rondom de RAI. Bekijk het hier. En: De Basement Chefs van de RAI hebben deze week overgebleven chocoladeletters verwerkt tot een heerlijke traktatie voor al het GGD personeel in de RAI. Lees meer

Uit de Nieuwsbrief Amsterdam – Komst erotisch centrum  Er komt een erotisch centrum met nieuwe werkplekken voor sekswerkers. De afgelopen maanden zijn 8 mogelijke gebieden onderzocht. Voor de zomer zal het college de stadsdelen waar deze locaties zich in bevinden, om advies vragen. Bewoners kunnen dan ook meedenken en inspreken bij de stadsdeelcommissies. Na de zomer worden de voorkeurslocaties voorgelegd aan de gemeenteraad en besluit het college met de raad waar het erotisch centrum zal komen. Lees Hoe nu verder?

Nieuwsbrief Amsterdam 24 februari met o.a. Sterker bestuur stadsdelen Wat er verandert; actie Schone buurt 19 maart afvalgrijpers en -ringen kunt bij de gemeente lenen. Reserveer ze vóór vrijdag 11 maart. Reserveer uw grijpers.

Kom dinsdag 8 maart naar het avondprogramma van Internationale Vrouwendag van stadsdeel Zuid en volg bijvoorbeeld één van de inspirerende workshops. Het thema dit jaar is Verandering M/V Solidariteit. Aanvang 17.30 – 21.00 uur, locatie: CC Amstel, Cullinanplein 1. Met op het programma 18.30 uur opening door stadsdeelbestuurder Flora Breemer en een interview met haar door Handan Aydin; 18.40 uur Aytun Aydin, directeur Elance, geeft uitleg over het programma; 18.45 uur Paneldiscussie over het thema en vanaf 19.30 ook workhops bekijk meer in Wat is het programma.

Ter inzage en/of inspraak Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over vbergunningen naar voren brengen via dit webformulier.

*MCA (museum) van 3 februari t/m 16 maart 2O22 kan een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en het ontwerp verkeersbesluit worden ingediend via digitale formulieren op www.odnzkg.nl. Of schriftelijk sturen aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. U kunt de stukken bekijken via de website (Het planidentificatienummer (lD) is NL.lMRO.0363.K2104BPGST-OW0) en inzien bij het Stadsloket Zuid (President Kennedylaan 923, tO79 MZ, Amsterdam) en het Stadsloket Centrum.                                *VU Medische Centrum, De Boelelaan 1117, Amsterdam Bekijk bericht    Ter inzage ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het wijzigen van de vergunningen van het VU Medische Centrum voor de locatie/inrichting aan De Boelelaan 1117. Concreet worden er nieuwe voorschriften aan de vergunningen verbonden en worden er voorschriften inget*De *Afvalcontainers in de Wielingenstraat worden vernieuwd en krijgen meteen een nieuwe plek. Nu staan op twee locaties ieder drie containers, straks staan er vijf bij elkaar, tussen de Eendrachtstraat en de Krammerstraat. Niet mee eens? Tot 10 maart 2022 kunt u een zienswijze sturen naar contact@zuidas.nl, t.a.v. Thomas Bokeloh en o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbesluit afvalcontainers Wielingenstraat’. Uiteraard kunt u uw zienswijze ook achterlaten bij de balie van het Stadsloket aan de President Kennedylaan 923, t.a.v. Thomas Bokeloh. Bekijk bericht   

2 maart 2022, 19:30 uur stadsdeelcommissiebijeenkomst in de wijk Buitenveldert/Zuidas bekijk later de agenda hier.

9 maart vergadering Stadsdeelcommissie Zuid, 19.30 de agenda vindt u later hier

23 maart 2022 13:00 uur Raadzaal de agenda volgt later

 

Kunst en Cultuur

*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé in De Thomas, Pr. Irenestraat 36  Lees meer

*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het Gershwinplein  Lees meer 

*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube 

VU Griffioen, Boelelaan 1111, in het VU NU gebouw, 1081 HV Amsterdam Locatie voor kunst- en cultuur, zoals bioscopen, theaters en concertzalen. Bekijk de agenda hier.

Filmhuis Rialto Vu, De Boelelaan 1111Bekijk de agenda hier

1 maart – Frank Bridge kwartet 12.30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met Hans van Beelen. Piano; Orzse Adam. Altviool; Florien Hamer. Cello; Jacob Plooij. Piano. Programma: Frank Bridge (1879-1941) Phantasy Piece in fis klein en Gustav Mahler (1860-1911) Pianokwartet in a klein.

2 maart Circl rondleiding, 12.00 uur, rondleiding: kijkje achter de schermenIn dit uurtje nemen we je mee on tour door Circl en kom je alle circulaire ins & outs te weten. Aanmelden  kan hier.

6 Maart – 4 april 2022 Clear Cut – een project dat Wouter Osterholt ontwikkelde tijdens zijn deelname aan het artistiek onderzoeksprogramma Exploded View, waarin 10 kunstenaars nieuwe mogelijkheden voor het park onderzochten – gebruikt het Amstelpark als opnameplaats voor een ecologische rampenoefening en resulteert in een film, een tentoonstelling en een bijeenkomst in het Glazen Huis. Tijdens de Floriade van 1972 was er weinig te merken van het toen opkomende wereldwijde milieubewustzijn. Osterholt stelt de vraag, 50 jaar later nu de impact van de mens op aarde een feit is, of een park in de hedendaagse stad een plek kan zijn voor milieu activisme.…Lees meer

17 maart, 16.00 – 18.00 in Circl, Energy Transition Thursday Masterclass | Hoe Rutte IV de energietransitie versnelt. De energietransitie op de Snijtafel Lees meer

26 maart Open Toren Dag Amsterdam    

22 april Amstelpark 50 jaar Dit jaar bestaat het Amstelpark 50 jaar, en dat wordt groots gevierd! Op op Earth Day, trapt Zone2Source het feestjaar af met de opening van hun Shadow Floriade. Lees meer in de nieuwsbrief. En 15 mei gaat het feest verder en wordt het jubileum '50 jaar Amstelpark' gevierd met exposities, wandelingen, een audiotour en de overhandiging van ons kado aan het Amstelpark. De Rafaëlstichting opvolger van het tekenkabinet en. De textielwerkplaats van Iambe (onderdeel van de Raphaëlstichting) maakt in 2022 haar entree in het Amstelpark.

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Voorjaar en zomer 2022 werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV meer informatie vindt u hier.

Werkzaamheden waterterras bij StrandZuid (RAI) start bouw 12 februari en duurt 5 weken       De aanvoer van materiaal en materieel is altijd vanaf de Wielingenstraat. Materialen worden achter de Amstelhal overgeladen. In de eerste week zijn er heiwerkzaamheden voor het waterterras. Daarnaast worden 3 steigers gerealiseerd. De planning is dat voor 21 maart het zware materieel weer is afgevoerd.

Omleidingsroutes bij de herinrichting A.J. Ernststraat            De straat is voor auto’s afgesloten tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (uitgezonderd bestemmingsverkeer voor de seniorenflats). Fietsers gaan via de De Boelelaan. Voetgangers kunnen langs het werk lopen. De planning kan door omstandigheden afwijken: Fase 2: t/m 25 maart 2022; Fase 3: van 28 maart t/m 15 april; Fase 4: van 18 april 2022 t/m 22 juli; Fase 5: van 22 augustus 2022 t/m 14 oktober 2022.

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost Vanaf januari start het inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen groen en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’. Volgens de planning is het plein deze zomer klaar zijn voor gebruik.

 

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

-Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2022 Provincie Noord-Holland Bekijk bericht   

-Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een retentiedak, t.h.v. De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam – AGV – WN2021-007102, Stichting VUmc, Bekijk bericht   

-Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam januari 2022 Bekijk bericht   

Geluidsontheffing – Station Amsterdam Zuid, Amsterdam – Zuidasdok Bekijk bericht    Ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: Week 9 (weekend);  Vrijdag 04-03-2022 19:00 uur tot zaterdag 05-03-2022 07:00 uur;  Zaterdag 05-03-2022 19:00 uur tot zondag 06-03-2022 07:00 uur;  Zondag 06-03-2022 19:00 uur tot maandag 07-03-2022 07:00 uur.  Week 10 (weekend); Vrijdag 11-03-2022 19:00 uur tot zaterdag 12-03-2022 07:00 uur;  Zaterdag 12-03-2022 19:00 uur tot zondag 13-03-2022 07:00 uur; Zondag 13-03-2022 19:00 uur tot maandag 14-03-2022 07:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden Zuidasdok (vide spoor 3 en 4). Aanvrager: ProRail B.V..

*Besluit van het college van B&W gemeente Amsterdam: Naamgeving openbare ruimte Vaststellen Jeroen Oerlemansbrug in stadsdeel Zuid (Wielingenstraat) Bekijk bericht   

*Verleend, belanghebbenden parkeerplaats, Prinses Irenestraat 40 Bekijk bericht  ; en in de Wielingenstraat 28 Bekijk bericht   

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning  *Catharina van Rennesstraat 3-H 1077KW Amsterdamdichtzetten van het balkon aan de voorzijde door het verplaatsen van de gevelpui op de begane grond aan de voorzijde Bekijk bericht     ; Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Amstelpark 1 1083HZ Amsterdam, bouwen van een onverwarmde ijskiosk in het Amstelpark, nabij het Rosarium, Bekijk bericht   

Omgevingsvergunning verleend

*Catharina van Rennesstraat 3-H 1077KW Amsterdam, dichtzetten balkon voorzijde door het verplaatsen gevelpui begane grond Bekijk bericht   

*Christiaan Neefestraat, Amsterdam -aanbrengen permanente damwand Bekijk bericht   

*Dirk Schäferstraat 27 aanleg elektrische oplaadplaats Bekijk bericht   

Aanvraag omgevingsvergunning

*Willem Pijperstraat 52 1077XM Amsterdam, het veranderen en vergroten van het pand door het dichtzetten van het balkon op de tweede verdieping m.b.v. bestemming tot wonen Bekijk bericht   

APV

TVM/Stremmen, Minervalaan 75-89 (beide kanten van de straat), 18-3-2022, Bekijk bericht   

Object, De Boelelaan 28, 28-02-2022 t/m 04-03-2022, Bekijk bericht   

Stremmen – Burgerweeshuispad 54, 04-04-2022, Bekijk bericht   

Stremmen, Europaplein 17 -4b t/m 19, 8 maart 2022, Bekijk bericht   

Verlenging verleend: tijdelijk terras,  Scheldeplein 4, Bekijk bericht    Parnassusweg 218 Bekijk bericht    Parnassusweg 1021 Bekijk bericht   ; Zuidplein 10 Bekijk bericht   ;  Claude Debussylaan 33, Bekijk bericht   Europaplein 11, Bekijk bericht   ; Strawinskylaan 143, Bekijk bericht   Gustav Mahlerplein 14, Bekijk bericht   Beethovenstraat 58-H, Bekijk bericht  Europaplein 2, Bekijk bericht   Claude Debussylaan 78 Bekijk bericht .

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf   Zuidplein 11, Bekijk bericht   ; Mahlerlaan 149 Bekijk bericht  ; Claude Debussylaan 273 Bekijk bericht    .

Aanvraag omgevingsvergunning  ; De Boelelaan 1105 (AK 2718), Amsterdam – het bouwen van een modulair paviljoen "StartHub" VU terrein Bekijk bericht  ; Burgerweeshuispad (AB 2133), Amsterdam – Nieuwe trap- en liftconstructie en inrichting maaiveld van project Tripolis-Park. Bekijk bericht   .

Evenementenvergunning (Ingetrokken) Burgerweeshuispad 54, het houden van event Roomservice XXL ter hoogte van Burgerweeshuispad 54 1076EP van:16-04-2022 t/m:17-04-2022, 20:00- 03:00, Bezoekers: 1950 Bekijk bericht   

Ontbrandingstoestemming – Europaplein 24, Amsterdam Bekijk bericht   

BUS melding, Bodem – Parnassusweg 280 , Amsterdam Bekijk bericht   

Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning Boeierspad 19 1081KE Amsterdam vervangen van een bestaande woonark door een nieuwe woonark met behoud van bestemming tot één bedrijfswoning Bekijk bericht   

Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning Tjotterspad 23 1081KD Amsterdam, het bouwen van twee loodsen Bekijk bericht   

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Vivaldi.